Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 09.
Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 09Current message text
...Chapter 09/Page display title/fiKehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssi/Kappale 09
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/1/fiTutorialBrowser
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/2/fiQt4 Ruby -oppikurssi
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/3/fiKanuunalla kykenet
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/4/fiOppikurssi 8 - Taisteluun valmistautuminen
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/5/fiOppikurssi 10 - Sileää kuin silkki
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/6/fi== Kanuunalla kykenet ==
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/7/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_9.png|center]]
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/8/fiTiedostot:
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 09/9/fi=== Yleistä ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/10/fiTässä esimerkissä meistä tulee graafikko piirtämällä pienen soman kanuunan. Vain cannon.rb eroaa edellisestä kappaleesta.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/11/fi=== Läpikäynti rivi riviltä ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/12/fiAloitamme nyt käyttämällä [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html Qt::Painter] tosissaan. Luomme taidemaalarin, joka toimii tällä käyttöliittymäkomponentilla.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/13/fiReunat, jotka [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html Qt::Painter] piirtää on piirretty käyttäen kynää. Tässä asetamme sen arvoon [http://doc.qt.nokia.com/latest/qt.html#PenStyle-enum Qt::NoPen] tarkoittaen, että ei ole mitään erityistä reunaa, kun piirrämme jotain.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/14/fiKun [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html Qt::Painter] täyttää nelikulmion, ympyrän, tai mitä hyvänsä, se täyttää muodon käyttäen sivellintään. Tässä asetamme sen käyttämään kiinteää sinistä sivellintä. (Voisimme myös käyttää mallia.) Sininen sivellin menee koko matkan niiden asioiden reunoihin, jotka piirrämme.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/15/fiFunktio [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html#translate Qt::Painter::translate()] kääntää [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html Qt::Painter]-koordinaattijärjestelmän (ts., se siirtää sen siirrososoitteella). Tässä asetamme koordinaatin (0, 0) osoittamaan käyttöliittymäkomponentin vasenta alakulmaa. Suunnat x ja y säilyvät muuttumattomina, ts., kaikki y-koordinaatit käyttöliittymäkomponentin sisällä ovat nyt negatiivisia. (Katso [http://doc.qt.nokia.com/latest/coordsys.html koordinaattijärjestelmästä] lisätietoja Qt:n koordinaattijärjestelmästä.)
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/16/fiFunktio [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html#drawPie Qt::Painter::drawPie()] piirtää piirakkamuodon määritellyn nelikulmion sisälle käyttäen aloituskulmaa ja kaaripituutta. Kulmat määritellään asteen 16-osina. Nolla astetta on kello kolmen sijainnissa. Piirtämisen suunta on vastapäivään. Tässä piirrämme ympyrän neljänneksen käyttöliittymäkomponentin vasempaan alakulmaan. Piirakka täytetään sinisellä ja sillä ei ole ääriviivoja.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/17/fiFunktio [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html#rotate Qt::Painter::rotate()] pyörittää [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html Qt::Painter]-koordinaattijärjestelmää alkupisteen ympäri. Kiertoargumentti annetaan asteina (ei aseteen 16-osina, kuten yllä) ja vastapäivään. Tässä pyöritämme koordinaattijärjestelmää '''<tt>@currentAngle</tt>'''-astetta vastapäivään.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/18/fiFunktio [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpainter.html#drawRect Qt::Painter::drawRect()] piirtää määritellyn nelikulmion. Tässä piirrämme tykinputken.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/19/fiVoi olla usein vaikeaa kuvitella mielessään valmis piirros, kun koordinaattijärjestelmää muutetaan (käännetään, pyöritetään, skaalataan ja leikataan) kuten yllä.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/20/fiTässä tapauksessa koordinaattijärjestelmää ensin käännetään ja sitten pyöritetään. Jos nelikulmio [http://doc.qt.nokia.com/latest/qrect.html Qt::Rect].new(30, -5, 20, 10) olisi piirretty käännettyyn koordinaattijärjestelmään, se olisi näyttänyt tällaiselta:
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/21/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_9-incorrect.png|center]]
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/22/fiHuomaa, että nelikulmio on leikattu '''<tt>CannonField</tt>'''-käyttöliittymäkomponentin rajalla. Kun pyöritämme koordinaattijärjestelmää, esimerkiksi 60 astetta, nelikulmio pyörii koordinaatin (0, 0) ympäri, mikä on vasen alakulma, kosa miellä on käännetty koordinaattijärjestelmä. Tulos näyttää tällaiselta:
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/23/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_9-correct.png|center]]
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/24/fi=== Sovelluksen suorittaminen ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/25/fiKun liukukytkintä käytetään, tykin kulma muuttuu sen mukaan.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/26/fi=== Harjoitukset ===
Aseta eri kynä eikä [http://doc.qt.nokia.com/latest/qt.html#PenStyle-enum Qt::NoPen]. Aseta  kuvioitu sivellin.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 09/27/fi[[Category:Ruby]]
NavigationShowing 28 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal