Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 07.
Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 07Current message text
...Chapter 07/Page display title/fiKehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssi/Kappale 07
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/1/fiTutorialBrowser
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/2/fiQt4 Ruby -oppikurssi
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/3/fiYksi asia johtaa toiseen
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/4/fiOppikurssi 6 - Rakennetaan Blocks Galore!
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/5/fiOppikurssi 8 - Valmistaudutaan taisteluun
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/6/fi== Yksi asia johtaa toiseen ==
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/7/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_7.png|center]]
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/8/fiTiedostot:
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 07/9/fi=== Yleistä ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/10/fiTässä esimerkissä näytämme, kuinka räätälöityjä käyttöliittymäkomponentteja luodaan signaaleilla ja väleillä, ja kuinka yhdistää ne toisiinsa mutkikkaamilla tavoilla. Ensimmäisen kerran lähdekoodi on jaettu useisiin tiedostoihin.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/11/fi=== Läpikäynti rivi riviltä ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/12/fiTämä tiedosto on pääasiassa nostettu [[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Qt4_Ruby_Tutorial/Chapter_06|Kappaleesta 6]]; vain tärkeimmät muutokset on mainittu täällä.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/13/fiNämä tekevät rajapinnan tämän käyttöliittymäkomponentin ja ohjelman muiden komponenttien välillä. Tähän asti '''<tt>LCDRange</tt>'''-komponentilla ei ollut todella API-sovellusrajapintaa ollenkaan.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/14/fi'''<tt>value()</tt>''' on julkinen funktio jolla pääsee käsiksi '''<tt>LCDRange</tt>'''-arvoon, '''<tt>setValue()</tt>''' on ensimmäinen räätälöity välimme, ja '''<tt>valueChanged()</tt>''' on ensimmäinen räätälöity signaalimme.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/15/fiVälit toteutetaan normaalilla tavalla (väli on aina Ruby-jäsenfunktio). Signaalit toteutetaan automaattisesti. Signaalit noudattavat suojattujen Ruby-funktioiden kutsumissääntöjä (ts. vain ne luokat voivat lähettää, jotka on määritelty niissä luokissa, mistä se periytyy).
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/16/fi'''<tt>valueChanged()</tt>'''-signaalia käytetään kun '''<tt>LCDRange's</tt>'''-arvo on muuttunut.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/17/fiFunktion '''<tt>value()</tt>''' toteuttaminen on suoraviivaista. Se yksinkertaisesti palauttaa liukukytkimen arvon.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/18/fiFunktion '''<tt>setValue()</tt>''' toteuttaminen on yhtä suoraviivaista. Huomaa, että koska liukukytkin ja nestekidenäyyttö on yhdistetty toisiinsa, liukukytkimen arvon asettaminen päivittää myös nestekidenäytön numeron. Sen lisäksi liukukytkin säätää arvoa automaattisesti, jos laillisen arvoalueen ulkopuolella.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/19/fiEnsimmäinen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qobject.html#connect QObject::connect()]-kutsu on sama kuin minkä näit edellisessä kappaleessa. Toinen on uusi; se yhdistää liukukytkimen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qabstractslider.html#valueChanged QAbstractSlider::valueChanged()]-signaalin tämän objektin '''<tt>valueChanged()</tt>'''-signaaliin. Kyllä, se on oikein. Signaalit voidaan yhdistää muihin signaaleihin. Kun ensimmäinen signaali lähetetänä, myös toinen signaali lähetetään.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/20/fiKatsokaamme, mitä tapahtuu, kun käyttäjä käyttää liukukytkintä. Liukukytkin näkee, että sen arvo on muuttunut ja lähettää [http://doc.qt.nokia.com/latest/qabstractslider.html#valueChanged QAbstractSlider::valueChanged()]-signaalin. Tuo signaali yhdistetään sekä [http://doc.qt.nokia.com/latest/qlcdnumber.html#intValue-prop QLCDNumber::display()]-väliin [http://doc.qt.nokia.com/latest/qlcdnumber.html Qt::LCDNumber]-numerossa että '''<tt>valueChanged()</tt>'''-signaaliin '''<tt>LCDRange</tt>'''-komponentissa.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/21/fiSiten, kun singaali lähetetään, '''<tt>LCDRange</tt>''' lähettää oman '''<tt>valueChanged()</tt>'''-signaalinsa. Sen lisäksi kutsutaan [http://doc.qt.nokia.com/latest/qlcdnumber.html#intValue-prop QLCDNumber::display()]-funktiota ja näytetään uusi numero.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/22/fiHuomaa, että mitään suorituksen tiettyä järjestystä ei taata; '''<tt>LCDRange::valueChanged()</tt>''' saatetaan ehkä lähettää ennen tai jälkeen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qlcdnumber.html#intValue-prop QLCDNumber::display()]-kutsua.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/23/fiKun luomme yhdeksän '''<tt>LCDRange</tt>'''-objektia, yhdistämme ne käyttäen [http://doc.qt.nokia.com/latest/signalsandslots.html signaalit ja välit]-mekanismia. Jokaisella on '''<tt>valueChanged()</tt>'''-signaali, joka on yhdistetty edellisen '''<tt>setValue()</tt>'''-väliin. Koska '''<tt>LCDRange</tt>''' lähettää '''<tt>valueChanged()</tt>'''-signaalin, kun sen arvo muutuu, luomme tässä signaalien ja välien ketjun.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/24/fi=== Sovelluksen suorittaminen ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/25/fiKäynnistettäessä ohjelman ulkonäkö on identtinen edellisen ohjelman kanssa. Yritä käyttää liukukytkintä alaoikealla.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/26/fi=== Harjoitukset ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/27/fiKäytä alaoikealla olevaa liukukytkintä asettamaan kaikki nestekidenäytöt arvoon 50. Aseta sitten kaikki paitsi viimeisen nestekidenäytön arvoon 40 napsauttamalla kerrna keskellä alhaalla olevan liukukytkimen kahvaa. Käytä nyt alhaalla vasemmalla olevaa liukukytkintä asettamaan ensimmäiset seitsemän nestekidenäyttöä takaisin arvoon 50.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/28/fiNapsauta alaoikealla olevan liukukytkimen vasemmanpuoleista kahvaa. Mitä tapahtuu? Miksi tämä on oikea käyttäytyminen?
...4 Ruby Tutorial/Chapter 07/29/fi[[Category:Ruby]]
NavigationShowing 30 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal