Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 05.
Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 05Current message text
...Chapter 05/Page display title/fiKehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssil/Kappale 05
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/1/fiTutorialBrowser
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/2/fiQt4 Ruby -oppikurssi
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/3/fiRakentamislohkot
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/4/fiOppikurssi 4 - Olkoon siinä käyttöliittymäkomponentti
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/5/fiOppikurssi 6 - Rakentamislohkot Galore!
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/6/fi== Rakentamislohkot ==
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/7/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_5.png|center]]
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/8/fiTiedostot:
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 05/9/fi=== Yleiskuva ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/10/fiTämä esimerkki näyttää kuinka useita käyttöliittymäkomponentteja luodaan ja yhdistetään yhteen käyttäen signaaleja ja aikavälejä, ja kuinka koon muuttamisia käsitellään.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/35/fiquit = Qt::PushButton.new('Poistu')
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/19/fi=== Läpikäynti rivi riviltä ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/20/fi'''<tt>lcd</tt>''' on [http://doc.qt.nokia.com/latest/qlcdnumber.html Qt::LCDNumber], käyttöliitymäkomponentti, joka näyttää numeroita nestekidenäytön tyyppisesti. Tämä ilmentymä on asetettu näyttämään kahta numeroa.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/21/fiKäyttäjä voi käyttää  [http://doc.qt.nokia.com/latest/qslider.html Qt::Slider] -käyttöliittymäkomponenttia säätämään kokon aislukuarvon lukualueella. Tässä luomme vaakasuoran komponentin, asetetaan sen minimiarvoksi 0, sen maksimiarvoksi 99, ja sen alkuarvoksi 0.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/22/fiTässä käytämme [http://doc.qt.nokia.com/latest/signalsandslots.html signaalit ja aikavälit] -mekanismia liukukytkimen kytkemiseksi [http://doc.qt.nokia.com/latest/qabstractslider.html#valueChanged QAbstractSlider::valueChanged()] -signaaliin nestekidenumeronäytön display() -aikavälissä.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/23/fiMilloin tahansa liukukytkimen arvo muuttuu, se lähettää uuden arvon [http://doc.qt.nokia.com/latest/qabstractslider.html#valueChanged QAbstractSlider::valueChanged()] -signaalilla. Koska tuo signaali on yhdistetty nestekidenäytön numeroiden [http://doc.qt.nokia.com/latest/qlcdnumber.html#intValue-prop QLCDNumber::display()] -aikaväliin, aikaväliä kutsutaan, kun signaalia lähetetään. Kumpikaan komponenteista ei tiedä toisesta. Tämä on olennaista komponenttiohjelmoinnissa.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/24/fi'''<tt>MyWidget</tt>''' nyt käyttää komponenttia [http://doc.qt.nokia.com/latest/qvboxlayout.html Qt::VBoxLayout] hallinnoimaan sen tytärkäyttöliittymäkomponentin geometriaa. Siitä syystä meidän ei tarvitse määritellä näytön koordinaatteja jokaiselle käyttöliitymäkomponentille, kuten teimme kappaleessa 4. Sen lisäksi, asettelun käyttäminen varmistaa, että tytärkomponentin koko muuttuu, kun käyttöliittymäkomponentin kokoa muutetaan. Lisäämme sitten '''<tt>quit</tt>'''-, '''<tt>lcd</tt>'''-, ja '''<tt>slider</tt>'''-käyttöliittymäkomponentit asetteluun käyttäen komponenttimetodia [http://doc.qt.nokia.com/latest/qboxlayout.html#addWidget Qt::BoxLayout::addWidget()].
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/25/fi[http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#setLayout Qt::Widget::setLayout()]-funktio asentaa asettelun kohteelle '''<tt>MyWidget</tt>'''. Tämä tekee asettelusta käyttöliittymäkomponentin '''<tt>MyWidget</tt>''' tytärkomponentin, joten meidän ei tarvitse huolehtia sen poistamisestat; se poistetaan yhdessä käyttöliittymäkomponentin '''<tt>MyWidget</tt>''':n kanssa. Myös kutsu kohteeseen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#setLayout Qt::Widget::setLayout()] muodostaa automaattisesti käyttöliittymäkomponentin emo-tytärsuhteen niin että se on '''<tt>MyWidget</tt>''':n tytär. Tästä syystä meidän ei tarvitse määritellä käyttöliitymäkomponenttia '''<tt>self</tt>''' komponenttien '''<tt>quit</tt>''', '''<tt>lcd</tt>''', ja '''<tt>slider</tt>''' emoksi.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/26/fiQt:ss' käyttöliittymäkomponentit ovat joko muiden käyttöliittymäkomponenttien tyttäriä (esim.: '''<tt>self</tt>'''), tai niillä ei ole emoa. Käyttöliittymäkomponentti voidaan ''lisätä'' asetteluun, missä tapauksessa asettelu tulee velvoliseksi hallitsemaan asettelun geometriaa, mutta asettelu ei voi koskaan itse toimia emona. Todellisuudessa käyttöliittymäkomponentin [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget] konstruktori ottaa osoittimen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget] emoon, ja [http://doc.qt.nokia.com/latest/qlayout.html Qt::Layout] ei peri kohteesta [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget].
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/27/fi=== Sovelluksen suorittaminen ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/28/fiNestekidenäytön numero heijastaa kaiken, mitä teet liukukytkimelle, ja käyttöliittymäkomponentti käsittelee myös koon muuttamisen. Huomaa, että nestekidenäyttönumerokäyttöliittymäkomponentti muuttaa kokoa, kun ikkunan kokoa muutetaan (koska se voi tehdän niin), mutta muut jäävät samoiksi (koska muuten ne näyttävät oudoilta).
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/29/fi=== Harjoitukset ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/30/fiYritä muuttaa nestekidenäyttönumeroita lisäämällä lisää numeroita tai muuttamalal tilaa ([http://doc.qt.nokia.com/latest/qlcdnumber.html#mode-prop Qt::LCDNumber::setMode()]). Voit myös lisätä neljä painiketta kantaluvun asettamiseksi.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/31/fiVoit myös vaihtaa liukukytkimen lukualuetta.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/32/fiEhkä olisi parempi käyttää komponenttia [http://doc.qt.nokia.com/latest/qspinbox.html Qt::SpinBox] kuin liukukytkintä?
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/33/fiYritä tehdä sovelluksesta sulkeutuva, kun nestekidenäytön numerot menevät lukualueen ylärajan ylitse.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 05/34/fi[[Category:Ruby]]
NavigationShowing 28 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal