Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 04.
Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 04Current message text
...Chapter 04/Page display title/fiKehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby-oppikurssi/Kappale 4
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/1/fiTutorialBrowser
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/2/fiQt4 Ruby -oppikurssi
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/3/fiOlkoon siellä käyttöliittymäkomponentteja
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/4/fiOppikurssi 3 - Perhearvot
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/5/fiOppikurssi 5 - Lohkojen rakentaminen
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/6/fi== Olkoon siellä käyttöliittymäkomponentteja ==
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/7/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_4.png|center]]
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/8/fiTiedostot:
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 04/9/fi=== Yleiskuva ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/35/fiTämä esimerkki näyttää kuinka luot oman käyttöliittymäkomponentin, ja kuvailee kuinka ohjaat käyttöliittymäkomponentin minimi- ja maksimikokoa.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/36/fiquit = Qt::PushButton.new(tr('Poistu'), self)
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/17/fi=== Läpikäynti rivi riviltä ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/18/fiTässä luomme uuden luokan. Koska tämä luokka periytyy komponentista [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget], uusi luokka on käyttöliittymäkomponentti ja saattaa olla ylimmän tason ikkuna tai tytärkäyttöliittymäkomponentti (kuten [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] edellisessä kappaleessa).
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/19/fiTällä luokalla on vain yksi jäsen, konstruktori (niiden jäsenien lisäksi, jotka se perii komponentilta [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget]). Konstruktori on vakio Qt-käyttöliittymäkomponenttikonstruktori; sinun pitäisi aina käyttöliittymäkomponenttia luodessa lisätä samanlainen konstruktori.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/20/fiArgumentti on sen emokäyttöliittymäkomponentti. Ylimmän tason ikkunan luomiseksi määrittele emokomponentiksi '''<tt>nil</tt>'''. Kuten voit nähdä, tämän käyttöliittymäkomponentin oletukset osoittavat sen olevan ylimmän tason ikkuna.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/21/fiKuten useimmat käyttöliittymäkomponentit, se vain välittää '''<tt>parent</tt>'''-parametrin [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget]-konstruktorille. (Jos olet uusi Ruby-kielessä, niin kutsumalla '''<tt>super</tt>''' ilman mitään parametreja välitetään automaattisesti kaikki metodin vastaanottamat parametrit superluokan samannimiselle metodille. ''Update'': Ilmeisesti on myös tärkeää jättää pois sulkeet — kutsumalla '''<tt>super()</tt>''' kutsutaan superluokan samanniminen metodi tyhjällä parametriluettelolla.)
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/22/fiKoska tämä käyttöliittymäkomponentti ei tiedä, kuinka koon muuttamisia käsitellään, me korjaamme sen koon. Seuraavasssa kappaleessa näytämme, kuinka käyttöliittymäkomponentti voi vastata käyttäjältä saapuviin koon muuttamistapahtumiin.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/37/fiquit = Qt::PushButton.new(tr('Poistu'), self)
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/24/fiTässä luomme ja asetamme tämän käyttöliittymäkomponentin tytärkomponentin (uuden käyttöliittymäkomponentin emo on '''<tt>self</tt>, ts. '''<tt>MyWidget</tt>''' -ilmentymä).
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/25/fi[http://doc.qt.nokia.com/latest/qobject.html#tr QObject::tr()] -funktiokutsu merkkijonoliteraalin 'Quit' ympärillä merkitsee kotoistettavan merkkijonon, mikä tekee mahdolliseksi sen muuttamisen ajoaikaisesti kotoistamistiedoston sisältöön perustuen. On hyvä tapa käyttää metodia [http://doc.qt.nokia.com/latest/qobject.html#tr QObject::tr()] käyttäjän näkemien merkkijonojen ympärillä siinä tapauksessa, että päätät myöhemmin kotoistaa sovelluksesi muille kielille.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/26/fi[http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#geometry-prop Qt::Widget::setGeometry()] -kutsu asettaa sekä käyttöliittymäkomponentin näyttösijainnin että sen koon. Se on sama kuin jos kutsuttaisiin metodia [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#pos-prop Qt::Widget::move()], jota seuraa [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#size-prop Qt::Widget::resize()].
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/27/fiOsoitin '''<tt>$qApp</tt>''' on yleismuuttuja, joka luodaan kun '''<tt>pyydät 'Qt'</tt>''':ta. Se osoittaa sovelluksen uniikkiin [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]-ilmentymään.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/28/fiTässä teemme uudesta tytärkomponentistamme ilmentymän, asetamme sen pääkäyttöliittymäkomponentiksi, ja suoritamme sovelluksen.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/29/fi=== Sovelluksen suorittaminen ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/30/fiTämä ohjelma käyttäytyy hyvin samalla tavoin kuin edellinen ohjelma.  Erot ovat siinä tavassa, jolla toteutamme sen. Se käyttäytyy kuitenkin hiukan eri tavalla. Yritä vain muuttaa sen kokoa huomataksesi eron.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/31/fi=== Harjoitukset ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/32/fiYritä luoda toinen '''<tt>MyWidget</tt>'''-objekti. Mitä tapahtuu?
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/33/fiYritä lisätä lisää painikkeita ja laita muita käyttöliittymäkomponentteja kuin [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton].
...4 Ruby Tutorial/Chapter 04/34/fi[[Category:Ruby]]
NavigationShowing 30 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal