Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Development/Architecture/KDE3.
Development/Architecture/KDE3Current message text
...cture/KDE3/Page display title/glArquitectura da versión 3.x do software de KDE
...velopment/Architecture/KDE3/1/gl==Infraestrutura de desenvolvemento==
...velopment/Architecture/KDE3/2/gl#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Library Structure|Estrutura das bibliotecas]].
...velopment/Architecture/KDE3/3/gl#Acceso a recursos do sistema.
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Standard Resources|Recursos estándar]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Icon Loader|Carga de iconas]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/System Configuration Cache|Caché da configuración do sistema (KSycoca)]].
...velopment/Architecture/KDE3/4/gl#Imaxes.
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Low-level Graphics|Imaxes de baixo nivel con QPainter]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Structured Graphics|Imaxes estruturadas con QCanvas]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/OpenGL Support|Imaxes en tres dimensións con OpenGL]].
...velopment/Architecture/KDE3/5/gl#Interface de usuario.
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Action Pattern|Patrón de accións]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/XMLGUI Technology|Definición de menús e barras de ferramentas en XML]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Providing Online Help|Fornecer axuda en internet.]]
...velopment/Architecture/KDE3/6/gl#Trebellos complexos.
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/KHTML|Renderizador de HTML]] con JavaScript.
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/KFile Library|Diálogo de ficheiros]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Data Views|Amosar grandes cantidades de datos — Uso de QListView, QListBox e QIconView]].
...velopment/Architecture/KDE3/7/gl#Compoñentes e servizos.
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Services|Servizos de KDE]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/MIME Types|Tipos MIME]].
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Network Transparency|Transparencia da rede]].
...velopment/Architecture/KDE3/8/gl#Comunicación entre clientes.
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/DCOP|Protocolo de comunicación de escritorio (DCOP)]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Starting Other Programs|Iniciar outros aplicativos]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/i18n and l10n|Internacionalización e localización]].
...velopment/Architecture/KDE3/9/gl==Infraestrutura do escritorio==
...elopment/Architecture/KDE3/10/gl#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Panel Applets|Trebellos de panel]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Control Center Modules|Módulos do centro de control]].
...elopment/Architecture/KDE3/11/gl==Infraestrutura de son e vídeo==
...elopment/Architecture/KDE3/12/gl#[http://space.twc.de/~stefan/kde/arts-mcop-doc/ aRts] — O estado actual.
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Imaging and Animation|Imaxe e animacións]].
...elopment/Architecture/KDE3/13/gl==Arquitectura de compoñentes==
...elopment/Architecture/KDE3/14/gl#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/KParts|KParts]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Docking Into the Panel's System Tray|Amosar na área de notificacións]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Java Integration|Integración con Java]].
...elopment/Architecture/KDE3/15/gl==Arquitectura de KOffice==
...elopment/Architecture/KDE3/16/gl#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Document and View Introduction|Introdución ao documento e a vista]]
#[http://www.koffice.org/filters/ Filtros de formatos de ficheiros].
...elopment/Architecture/KDE3/17/gl==Protocolos==
...elopment/Architecture/KDE3/18/gl#[http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fwm_2dspec Xestión de xanelas].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Session Management|Xestión de sesións]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/System Tray Docking|Compatibilidade coa área de notificación]].
...elopment/Architecture/KDE3/19/gl#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Drag-And-Drop|Arrastrar e soltar]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Printing|Impresión]].
...elopment/Architecture/KDE3/20/gl==Ferramentas de desenvolvemento==
...elopment/Architecture/KDE3/21/gl#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Interface Documentation Tool|Ferramenta de documentación de interfaces (Doxygen)]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Integrated Development Environment|Ambiente de desenvolvemento (KDevelop)]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Graphical Debugger|Depurador gráfico (kdbg)]].
...elopment/Architecture/KDE3/22/gl#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/VCS Frontend|Interface para o sistema de control de versións (Subversion)]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Advanced Developer Text Editor|Editor de texto avanzado para desenvolvedores (Kate)]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Icon Editor|Editor de iconas (KIconEdit)]].
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Hex Editor|Editor de datos en bruto]].
...elopment/Architecture/KDE3/23/gl==Aprendizaxes de desenvolvemento==
...elopment/Architecture/KDE3/24/gl#[[Special:myLanguage/Policies/Binary Compatibility Issues With C++|Problemas de compatibilidade de binarios con C++]].
...elopment/Architecture/KDE3/25/gl[[Category:Versión 3.x do software de KDE/gl]]
[[Category:Arquitectura/gl]]
NavigationShowing 26 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal