Search results

  • ...ries dy 't Ald-Ingelsk studearret hat dêr net in soad muoite mei, omdat it Ald-Ingelsk in soad op it Frysk liket.
    2 KB (278 words) - 14:55, 30 July 2008
-->