Projects/Mobile/VM (fi)

< Projects‎ | Mobile
Revision as of 07:21, 10 February 2010 by Centerlink (Talk | contribs) (Preliminary Finnish translation)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Projects/Maemo/VM

Mikä Maemo?

Nykyisin (joulukuu 2009), viimeisin saatavilla oleva Maemo-julkaisu on Maemo 5.0 (eli Fremantle). Tämä wiki-sivu ja meidän virtuaalikoneet koskevat vain tätä julkaisua.

Alkusanat

Maemo SDK on (a) Debian/Ubuntu-kohtainen (b) vaikea asettaa, riippuen mitä yhdistelmää käytät, tai oppikurssi sinulle, hyötysi vaihtelee. Siitä syystä olemme ottaneet virtuaalikoneiden luomisreitin, tällä tavalla aloitat oikein vain käynnistämällä virtuaalikoneen.

Tärkeää: Tämä virtuaalikoneen päämäärä on virallisen Maemo SDK:n levittämisen helpottaminen. Kehitystyötä varten suunnittelimme, että meillä olisi kaikkien alustojen rakennustyökaluketju, mutta virtuaalikone on nykypäivää ja toimiva ratkaisu. Huomaa myös, että jos sinulla on puhelimen kanssa toimiva simulaattori, tämä virtuaalikone on yhä välttämätön.

SDK VM -asetukset

 • Lataa qtmaemosdk.7z;
 • Pura tiivistyspakkaus (saatiin tiivistettynä 7-zip-ohjelmalla);
 • Käytä VMware-ohjelmaa, Virtuaali-ikkunaa tai qemu-ohjelmaa virtuaalikoneella (niiden kaikkien pitäisi toimia siinä);
 • Siirry Nokia EULA ja hyväksy se;
 • Säilytä kopio tarjotusta poletista (näyttää MD5-summalta);
 • Kirjaudu virtuaalikoneeseen ja suorita: ./install_qt_fremantle_sdk.sh <poletti>
 • Odota nokia-binaaritiedostojen jalibqt4-maemo5*-pakkausten asennusta;
 • Valmis.

Puhelinasetukset

 • On the phone, edit /etc/apt/sources.list.d/hildon-application-manager.list and add the following line:

deb http://repository.maemo.org/extras-devel/ fremantle free non-free

 • Then use apt-get to install the libqt4-maemo5* packages (obviously, the ones suffixed by -dev you don't need at runtime on the phone).

VM-käyttö

 • Login: maemo, password: maemo
 • The maemo user has sudo powers
 • avahi is installed, so if your VM got the network (e.g. VMware) a simple "ssh -X maemo@maemo.local" should work
 • The VM comes with a few helper scripts:
  • maemo-start to fire up the GUI simulator and runtime (kicks in Xephyr, don't forget the "-X" parameter with ssh)
  • maemo-stop to stop the runtime
  • sb to invoke a command in the currently selected runtime
 • Also you might be interested in the following scratchbox command:
  • sb-menu which allows to change current settings (like selecting runtime) and is menu driven
  • sb-config which provides the same features than sb-menu but is command line driven (neat for scripting if your making your own build farm and such)

Important note: Scratchbox behaves like a completely insulated environment. Which kind of sucks as you have to copy your files in the scratchbox chroot before being able to use them... very inconvenient for source code. So as a convenience, we provide some bind mount, and anything in /home/maemo/dev will be seen from within scratchbox. That means that if you have source code in /home/maemo/dev you can go in the source folder and directly type "sb make" for instance which will do the right thing.