Difference between revisions of "Policies/Kdelibs Coding Style/fi"

(Created page with "== Aaltosulkeet == Perussääntönä vasen aaltosulje tulee samalle riville kuin lauseen alku.")
(Created page with "Poikkeus: Funktiototeutukssissa, luokka-, struct-rakenne- ja nimiavaruusesittelyissä on aina avaava aaltosulje aloitusrivillä.")
Line 63: Line 63:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Exception: Function implementations, class, struct and namespace declarations always have the opening brace on the start of a line.
+
Poikkeus: Funktiototeutukssissa, luokka-, struct-rakenne- ja nimiavaruusesittelyissä on aina avaava aaltosulje aloitusrivillä.
  
 
Esimerkki:
 
Esimerkki:

Revision as of 13:28, 23 August 2011

Tämä dokumentti kuvaa kdelibs-koodin suositellun koodaustyylin. Kukaan ei pakota käyttämään tätä tyyliä, mutta on suositeltavaa käyttää muodoltaan yhtenäisiä lähdekooditiedostoja.

Lyhyesti: Kdelibs-koodaustyyli noudattaa Qt 4 -koodaustyyliä.

Sisennys

 • Ei sarkainmerkkejä
 • 4 välilyöntiä yhden sarkainmerkin sijasta

Muuttujaesittely

 • Jokainen muuttujaesittely uudella rivillä
 • Jokainen uusi sana muuttujanimessä alkaa isolla kirjaimelle (niin kutsuttu kamelityyli)
 • Vältä lyhennyksiä
 • Käytä hyödyllisiä nimiä. Ei lyhyitä nimiä, paitsi:
  • Yksimerkkiset muutujanimet voivat ilmaista laskureita ja tilapäisiä muuttujia, joiden tarkoitus on ilmeinen
  • Muuttujat ja funktiot (metodit) alkavat pienellä kirjaimella

Esimerkki:

/ / Väärin
KProgressBar *prbar;
QString prtxt, errstr;

/ / Oikein
KProgressBar *downloadProgressBar;
QString progressText;
QString errorString;

Tyhjemerkki

 • Käytä tyhjiä rivejä ryhmälauseissa
 • Käytä vain yhtä tyhjää riviä
 • Käytä yhtä välilyöntiä jokaisen avainsanan jälkeen
 • Käytä yhtä välilyöntiä ennen osoitin- ja viitemerkkejä '*' tai '&', mutta ei niiden jälkeen
 • Ei välilyöntiä tyyppimuunnoksen jälkeen

Esimerkki:

/ / Väärin
QString* myString;
if(true){
}

/ / Oikein
QString *myString;
if (true) {
}

Aaltosulkeet

Perussääntönä vasen aaltosulje tulee samalle riville kuin lauseen alku.

Esimerkki:

/ / Väärin
if (true)
{
}

/ / Oikein
if (true) {
}

Poikkeus: Funktiototeutukssissa, luokka-, struct-rakenne- ja nimiavaruusesittelyissä on aina avaava aaltosulje aloitusrivillä.

Esimerkki:

void debug(int i)
{
  qDebug("foo: %i", i);
}

class Debug
{
};

Use curly braces even when the body of a conditional statement contains only one line.

Esimerkki:

/ / Väärin
if (true)
  return true;

for (int i = 0; i < 10; ++i)
  qDebug("%i", i);

/ / Oikein
if (true) {
  return true;
}

for (int i = 0; i < 10; ++i) {
  qDebug("%i", i);
}

Switch statements

Case labels are on the same column as the switch

Esimerkki:

switch (myEnum) {
case Value1:
  doSomething();
  break;
case Value2:
  doSomethingElse();
  // fall through
default:
  defaultHandling();
  break;
}

Line breaks

Try to keep lines shorter than 100 characters, inserting line breaks as necessary.

Qt Includes

 • If you add #includes for Qt classes, use both the module and class name. This allows library code to be used by applications without excessive compiler include paths.

Esimerkki:

/ / Väärin
#include <QString>

/ / Oikein
#include <QtCore/QString>

Artistic Style (astyle) automatic code formatting

You can use astyle (>=1.23) to format code or to test if you have followed this document. Run the following command:

astyle --indent=spaces=4 --brackets=linux \
    --indent-labels --pad-oper --unpad-paren \
    --one-line=keep-statements --convert-tabs \
    --indent-preprocessor \
    `find -type f -name '*.cpp'` `find -type f -name '*.cc'` `find -type f -name '*.h'`

With astyle (>=2.01) you need to run the following command:

astyle --indent=spaces=4 --brackets=linux \
    --indent-labels --pad-oper --unpad-paren \
    --keep-one-line-statements --convert-tabs \
    --indent-preprocessor \
    `find -type f -name '*.cpp'` `find -type f -name '*.cc'` `find -type f -name '*.h'`

A related shell script could be found for unix in kdesdk/scripts/astyle-kdelibs and for windows in kdesdk/scripts/astyle-kdelibs.bat.

Emacs and Vim scripts

The "scripts" directory in the kdesdk module contains, among other useful things, some useful additions to the Emacs and Vim text editors that make it easier to edit KDE code with them.

Emacs

The kde-emacs directory contains a set of key bindings, macros and general useful code. It is compatible with both GNU Emacs and XEmacs.

To start using kde-emacs, add the following to your .emacs:

(add-to-list 'load-path "/path/to/kde-emacs")
(require 'kde-emacs)

Many settings can be changed by editing the "kde-emacs" group via M-x customize-group.

For more information, including what the key bindings are and what additional settings you could add to your .emacs, please check kde-emacs.el itself.

Vim

You can find a vim script in kdesdk/scripts/kde-devel-vim.vim that helps you to keep the coding style correct. In addition to defaulting to the kdelibs coding style it will automatically use the correct style for Solid and kdepim code. If you want to add rules for other projects feel free to add them in the SetCodingStyle function.

To use the script, include it in your ~/.vimrc like this:

source /path/to/kde/sources/kdesdk/scripts/kde-devel-vim.vim


Document started by Urs Wolfer. Some parts of this document have been adopted from the Qt Coding Style document posted by Zack Rusin on kde-core-devel.


This page was last edited on 23 August 2011, at 13:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.