Difference between revisions of "Off-line Translation/pl"

(Created page with "== Zasady pracy ==")
(Created page with "* Poproś o dodanie do grupy tłumaczy (grupa Translator): ** Kliknij Załóż konto tłumacza na pasku bocznym ** Kliknij na zakładce ...")
Line 5: Line 5:
 
== Zasady pracy ==  
 
== Zasady pracy ==  
  
* Request addition to the Translator group:
+
* Poproś o dodanie do grupy tłumaczy (grupa Translator):
** Click on [[Special:myLanguage/Translator Account|Get a Translator Account]] in the sidebar
+
** Kliknij [[Special:myLanguage/Translator Account|Załóż konto tłumacza]] na pasku bocznym
** Click on the <menuchoice>Edit</menuchoice> tab and enter your username, the language you want to translate for and if you intend to translate off-line
+
** Kliknij na zakładce <menuchoice>Edytuj</menuchoice> i wpisz swoją nazwę użytkownika, język, na który chciałbyś tłumaczyć i czy jesteś zainteresowany tłumaczeniem w trybie offline
** Use <menuchoice>Save page</menuchoice> to save the information
+
** Użyj opcji <menuchoice>Zapisz stronę</menuchoice>, aby zapisać informacje
* When your user has been added to the group (you should get an e-mail notification), click on [[Special:LanguageStats|Start Translating]] in the sidebar
+
* Kiedy użytkownik zostanie dodany do grupy (powinieneś dostać powiadomienie e-mailem), kliknij [[Special:LanguageStats|Rozpocznij tłumaczenie]] na pasku bocznym
* Enter the language you want to translate to in  <menuchoice>Language code </menuchoice> and click on <menuchoice>Go</menuchoice> (You can select to suppress pages that are 100% complete.)
+
* Wprowadź język, na który chcesz tłumaczyć w polu <menuchoice>Kod języka </menuchoice> i kliknij <menuchoice>Rozpocznij</menuchoice> (możesz zaznaczyć, by nie były pokazywane strony przetłumaczone w 100%)
* Choose your page to work on, from the list presented - this will take you to the tool where you choose on-line or off-line translation.
+
* Wybierz stronę, którą chciałbyś się zająć - zostaniesz przeniesiony do narzędzia, w którym możesz tłumaczyć (w trybie online i offline)
* In order to reduce the risk of edit conflicts, upload your work frequently. You can continue to work on other sections from your downloaded file - import will know which sections are new.
+
* Aby zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas edycji, przesyłaj swoją pracę dość często. Potem możesz kontynuować na innych sekcjach pobranego pliku - procedura importu będzie wiedzieć, które sekcje są nowe.
  
 
===Export the page===  
 
===Export the page===  

Revision as of 21:58, 27 June 2012

Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎suomi • ‎čeština • ‎Ελληνικά

It is assumed that if you intend translating pages off-line you have some experience with Lokalize or a similar tool, therefore this page only addresses the on-line part of the process, the part that is carried out within TechBase.

Zasady pracy

 • Poproś o dodanie do grupy tłumaczy (grupa Translator):
  • Kliknij Załóż konto tłumacza na pasku bocznym
  • Kliknij na zakładce Edytuj i wpisz swoją nazwę użytkownika, język, na który chciałbyś tłumaczyć i czy jesteś zainteresowany tłumaczeniem w trybie offline
  • Użyj opcji Zapisz stronę, aby zapisać informacje
 • Kiedy użytkownik zostanie dodany do grupy (powinieneś dostać powiadomienie e-mailem), kliknij Rozpocznij tłumaczenie na pasku bocznym
 • Wprowadź język, na który chcesz tłumaczyć w polu Kod języka i kliknij Rozpocznij (możesz zaznaczyć, by nie były pokazywane strony przetłumaczone w 100%)
 • Wybierz stronę, którą chciałbyś się zająć - zostaniesz przeniesiony do narzędzia, w którym możesz tłumaczyć (w trybie online i offline)
 • Aby zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas edycji, przesyłaj swoją pracę dość często. Potem możesz kontynuować na innych sekcjach pobranego pliku - procedura importu będzie wiedzieć, które sekcje są nowe.

Export the page

 • The top combi-box I want to... should be set to Export translation in Gettext format.
 • Check that the page-name and language are correctly set.
 • Go completes the export.

Import the new translation

Initially you are requested to send the translated file to us. Here is the procedure:

 • Use the Upload file link in the sidebar to import your file.
 • Place a message on New Imports giving the filename of the upload.
 • Once we have confirmed that there are no problems we will show you how to upload your own future translations.

This page was last edited on 27 June 2012, at 21:58. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.