Difference between revisions of "Off-line Translation/pl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "== Zasady pracy ==")
(Created page with "* Poproś o dodanie do grupy tłumaczy (grupa Translator): ** Kliknij Załóż konto tłumacza na pasku bocznym ** Kliknij na zakładce ...")
Line 5: Line 5:
 
== Zasady pracy ==  
 
== Zasady pracy ==  
  
* Request addition to the Translator group:
+
* Poproś o dodanie do grupy tłumaczy (grupa Translator):
** Click on [[Special:myLanguage/Translator Account|Get a Translator Account]] in the sidebar
+
** Kliknij [[Special:myLanguage/Translator Account|Załóż konto tłumacza]] na pasku bocznym
** Click on the <menuchoice>Edit</menuchoice> tab and enter your username, the language you want to translate for and if you intend to translate off-line
+
** Kliknij na zakładce <menuchoice>Edytuj</menuchoice> i wpisz swoją nazwę użytkownika, język, na który chciałbyś tłumaczyć i czy jesteś zainteresowany tłumaczeniem w trybie offline
** Use <menuchoice>Save page</menuchoice> to save the information
+
** Użyj opcji <menuchoice>Zapisz stronę</menuchoice>, aby zapisać informacje
* When your user has been added to the group (you should get an e-mail notification), click on [[Special:LanguageStats|Start Translating]] in the sidebar
+
* Kiedy użytkownik zostanie dodany do grupy (powinieneś dostać powiadomienie e-mailem), kliknij [[Special:LanguageStats|Rozpocznij tłumaczenie]] na pasku bocznym
* Enter the language you want to translate to in  <menuchoice>Language code </menuchoice> and click on <menuchoice>Go</menuchoice> (You can select to suppress pages that are 100% complete.)
+
* Wprowadź język, na który chcesz tłumaczyć w polu <menuchoice>Kod języka </menuchoice> i kliknij <menuchoice>Rozpocznij</menuchoice> (możesz zaznaczyć, by nie były pokazywane strony przetłumaczone w 100%)
* Choose your page to work on, from the list presented - this will take you to the tool where you choose on-line or off-line translation.
+
* Wybierz stronę, którą chciałbyś się zająć - zostaniesz przeniesiony do narzędzia, w którym możesz tłumaczyć (w trybie online i offline)
* In order to reduce the risk of edit conflicts, upload your work frequently. You can continue to work on other sections from your downloaded file - import will know which sections are new.
+
* Aby zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas edycji, przesyłaj swoją pracę dość często. Potem możesz kontynuować na innych sekcjach pobranego pliku - procedura importu będzie wiedzieć, które sekcje są nowe.
  
 
===Export the page===  
 
===Export the page===  

Revision as of 21:58, 27 June 2012

Other languages:
čeština • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎suomi • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil

It is assumed that if you intend translating pages off-line you have some experience with Lokalize or a similar tool, therefore this page only addresses the on-line part of the process, the part that is carried out within TechBase.

Zasady pracy

 • Poproś o dodanie do grupy tłumaczy (grupa Translator):
  • Kliknij Załóż konto tłumacza na pasku bocznym
  • Kliknij na zakładce Edytuj i wpisz swoją nazwę użytkownika, język, na który chciałbyś tłumaczyć i czy jesteś zainteresowany tłumaczeniem w trybie offline
  • Użyj opcji Zapisz stronę, aby zapisać informacje
 • Kiedy użytkownik zostanie dodany do grupy (powinieneś dostać powiadomienie e-mailem), kliknij Rozpocznij tłumaczenie na pasku bocznym
 • Wprowadź język, na który chcesz tłumaczyć w polu Kod języka i kliknij Rozpocznij (możesz zaznaczyć, by nie były pokazywane strony przetłumaczone w 100%)
 • Wybierz stronę, którą chciałbyś się zająć - zostaniesz przeniesiony do narzędzia, w którym możesz tłumaczyć (w trybie online i offline)
 • Aby zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas edycji, przesyłaj swoją pracę dość często. Potem możesz kontynuować na innych sekcjach pobranego pliku - procedura importu będzie wiedzieć, które sekcje są nowe.

Export the page

 • The top combi-box I want to... should be set to Export translation in Gettext format.
 • Check that the page-name and language are correctly set.
 • Go completes the export.

Import the new translation

Initially you are requested to send the translated file to us. Here is the procedure:

 • Use the Upload file link in the sidebar to import your file.
 • Place a message on New Imports giving the filename of the upload.
 • Once we have confirmed that there are no problems we will show you how to upload your own future translations.