Localization/fy/wurdlist b

< Localization‎ | fy
Revision as of 06:54, 23 June 2008 by Tampakrap (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
A wurdlist C


Ingels Frysk

B

back foarige / werom / tebek
backend efterein
backquote skrapke/oanhelteken/oanhellingsteken iepenje
backslash oerbekstreek/backslash/tebekstreekje
backspace wisker/tebek
backtrace de paadtrochslach, trochslach
backup reservekopy
backup diskette trochslachskiif/bewarskiif/reservekopy-skiif
bad ferkeard, ûnbekend, net krekt, min(ne,)
bannend ôfsluten
bar balke
base basis/grûn
batch trochrinnend, batchtriem
bit partsje
blank spaasje, leech
block warje / warre
block special file blokapparaattriem
blockquote blok oanhelling
bold fet
boot starte, úteinsette, begjinne
bootloader startprogram
bounced (mail) tebek stuitere
brace akkolade
bracket heak
breakpoint ôfbrekpunt
broadcast útstjoering
browse blêdzje
browser (web)blêder / (web)noasker
buffer lyts ûnthâld
build meitsje, bou
built-in ynbouwd
bug brek
button knop
byte part


A wurdlist CThis page was last modified on 23 June 2008, at 06:54. This page has been accessed 1,775 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal