KDE TechBase: Algemene disclaimer

Revision as of 18:32, 10 September 2012 by Willem1 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:English 100% • ‎Italian 100% • ‎Dutch 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%

TechBase is een wiki. Deze kan vrijelijk worden aangepast door iedere geregistreerde gebruiker, en zulks is niet onder controle van KDE. Er is daarom geen enkele garantie op de inhoud, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet; waaronder, maar niet beperkt tot, enige garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of enige garantie dat de inhoud geen fouten bevat.

Alle inhoud op TechBase is vrijgegeven onder de dubbellicentie waarvan icoon-links weergegeven worden in de zijbalk van iedere pagina.


This page was last modified on 10 September 2012, at 18:32. This page has been accessed 2,391 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal