KDE TechBase: Algemene disclaimer

Revision as of 18:31, 10 September 2012 by Willem1 (Talk | contribs) (Created page with "'''TechBase''' is een wiki. Deze kan vrijelijk worden aangepast door iedere geregistreerde gebruiker, en zulks is niet onder controle van KDE. Er is daarom geen enkele garanti...")

Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎italiano • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎中文(中国大陆)‎

TechBase is een wiki. Deze kan vrijelijk worden aangepast door iedere geregistreerde gebruiker, en zulks is niet onder controle van KDE. Er is daarom geen enkele garantie op de inhoud, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet; waaronder, maar niet beperkt tot, enige garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of enige garantie dat de inhoud geen fouten bevat.

All content on TechBase is released under the twin licenses for which icon-links are provided in the side-bar of each page.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.