KDE TechBase: Algemene disclaimer

Revision as of 18:31, 10 September 2012 by Willem1 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Other languages:English 100% • ‎Italian 100% • ‎Dutch 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%

TechBase is een wiki. Deze kan vrijelijk worden aangepast door iedere geregistreerde gebruiker, en zulks is niet onder controle van KDE. Er is daarom geen enkele garantie op de inhoud, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet; waaronder, maar niet beperkt tot, enige garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of enige garantie dat de inhoud geen fouten bevat.

All content on TechBase is released under the twin licenses for which icon-links are provided in the side-bar of each page.


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal