Revision history of "KDE System Administration (gl)"

Jump to: navigation, search

There is no edit history for this page.

This page has been deleted. The deletion and move log for the page are provided below for reference.

  • 13:27, 11 March 2016 Neverendingo (Talk | contribs) deleted page KDE System Administration (gl) (content was: " Esta sección fornece información para que os administradores de sistema que están a instalar KDE ou a xestionar o KDE xa instalado na súa organización o poidan facer con eficacia. == Sistema de ficheiros == ;KDE System Administ...")