Revision as of 14:29, 14 July 2012 by AnneW (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ISV (se)


Välkomen till guiden för oberoende programutvecklare.

Denna sida sammanfattar KDE:s utvecklarsidor, med fokus på ISVer ("Independent Software Vendors") som är intresserade av att anpassa sig till KDE och använda det som standardmiljö, eller som bara önskar porta sina program till KDE.


Det finns flera delar du kan finna intressanta:

Varför KDE?

Ta reda på varför KDE är det rätta valet.

Att få support

Läs om hur du kan få hjälp.

Licensering

Ta reda på vilka licenser KDE använder.

Verktyg och bibliotek

Läs om användbara verktyg och bibliotek.

KDE:s Community

Läs om de drivande krafterna bakom KDE.

Framgångsberättelser

Läs om framgångsrika KDE-satsningar.

Tidslinje

Läs om framtida versioner och funktioner.

This page was last edited on 14 July 2012, at 14:29. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.