Difference between revisions of "How To Convert a UserBase Manual to Docbook/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Kuinka muuntaa UserBase-käsikirja Docbook-muotoon")
 
(Created page with "* Kopioi <tt>index.docbook</tt> ja kuvat omaan <tt>/doc</tt>-kansioon ja siirrä ne commit-toiminnolla tietokantaan. [[File:K3b_docs.png|350px|center|thumb|K3b-dokumentin UserBas...")
 
(34 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
== Preface ==  
+
== Esipuhe ==  
  
The current process is not polished, the script code is ugly, not intelligent enough, etc.. The only excuse is that it works somehow {{Smiley}}.
+
Nykyinen prosessi ei ole viimeistelty, skripti on ruma, ei ollenkaan älykäs, jne... Ainoa anteeksipyyntö on, että jotenkin toimii {{Smiley}}.
  
If you want to improve the process, have good Python skills, and know the docbook authoring principles, you can improve the procedurePlease contact [[User_talk:Yurchor|Yurchor]] if you are able to help.
+
Jos haluat parantaa prosessia ja sinulla on hyvät Python-taidot, ja tiedät docbook-kirjoittamisen periaatteet, voit parantaa proseduuriaOta yhteyttä [[User_talk:Yurchor|Yurchor]]in, jos kykenet auttamaan.
  
== Preparing Pages for Conversion ==  
+
== Valmistellaan sivut muuntamista varten ==  
  
* Check that the pages of your manual follow the [[Special:myLanguage/Tasks_and_Tools|author guidelines of UserBase]] and [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|typographical guidelines]].
+
* Tarkista, että käsikirjasi sivut noudattavat [[Special:myLanguage/Tasks_and_Tools|UserBase-kirjoittamisen ohjeita]] ja [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|typograafisia ohjeita]].
  
* Check if every page has its header according to the level of this page in table of contents.
+
* Tarkista, että jokaisella sivulla on otsake, joka on sisällysluettelon tason mukainen.
  
 
:{|
 
:{|
|+Reference table
+
|+Viitetaulukko
 
|-
 
|-
 
! UserBase
 
! UserBase
 
! Docbook
 
! Docbook
! Comment
+
! Kommentti
 
|-
 
|-
| ==Section==
+
| ==Luku==
| <chapter>
+
| <kappale>
 
|-
 
|-
| ===Section===
+
| ===Luku===
| <sect1>
+
| <luku1>
 
|-
 
|-
| ====Section====
+
| ====Luku====
| <sect2>
+
| <luku2>
 
|-
 
|-
| =====Section=====
+
| =====Luku=====
| <sect3>
+
| <luku3>
 
|-
 
|-
| ======Section======
+
| ======Luku======
| <sect4>
+
| <luku4>
| ''Avoid using this last level if possible''
+
| ''Vältä tämän viimeisen tason käyttöä, mikäli mahdollista''
 
|}
 
|}
  
* Check if all table cells have space after the pipe character. This rule conforms with [http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table traditional wiki formatting].
+
* Tarkista, että taulukon kaikissa soluissa on välilyönti putkimerkin jälkeen. Tämä sääntö noudattaa [http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table -perinteistä wiki-muotoilua].
  
* Make application name formatting consistent (avoid using '''Amarok'''s, do use '''Amarok's''').
+
* Tee sovellusnimimuotoilusta johdonmukainen (vältä käyttämästä '''Amarok'''s, käytä '''Amarok's''').
  
* Ensure that ''all'' images are in PNG format.
+
* Varmista, että ''kaikki'' kuvat ovat PNG-muotoa.
  
* Remove all non-printable characters from image names.
+
* Poista kaikki ei-tulostettavat merkit tiedostonimistä.
  
===Export===  
+
=== Vienti ===  
  
* Prepare the page list (strip from UserBase addresses <nowiki>http://userbase.kde.org</nowiki>). Example for '''Amarok''':
+
* Valmistele sivuluettelo (riisu UserBase-osoitteista <nowiki>http://userbase.kde.org</nowiki>). Esimerkiksi ohjelmalle '''Amarok''':
  
 
{{Input|1=Amarok
 
{{Input|1=Amarok
Line 101: Line 101:
 
Amarok/Manual/Credits_and_License}}
 
Amarok/Manual/Credits_and_License}}
  
{{Tip|1=You can obtain the full list of pages for your application with the following script:<!--}}-->
+
{{Tip|3=Vihje| Saat täydellisen luettelon sivuistasi seuraavalla skriptillä:<!--}}-->
  
{{Input|1=<nowiki><DPL>
+
{{Input|3=Syöte| <nowiki><DPL>
 
   nottitlematch = %/__|%/zh-%|%(%)
 
   nottitlematch = %/__|%/zh-%|%(%)
 
   titlematch = Amarok%
 
   titlematch = Amarok%
Line 111: Line 111:
 
</DPL></nowiki>}}
 
</DPL></nowiki>}}
  
<!--{{-->Replace '''''Amarok''''' with the name of your application, put it on your user page, and click on <menuchoice>Preview</menuchoice>. Rearrange the list according to the ToC of your manual.
+
<!--{{-->Korvaa '''''Amarok''''' sovelluksesi nimellä, laita se käyttäjäsivullesi, ja napsauta kohdetta <menuchoice>Esikatselu</menuchoice>. Järjestä luettelo uudelleen käsikirjasi sisällysluettelon mukaan.
 
}}
 
}}
  
* Go to the [[Special:Export|export page]].
+
* Siirry [[Special:Export|vientisivulle]].
  
* Paste the page list into the <menuchoice>bigger</menuchoice> text field.
+
* Liitä sivuluettelo <menuchoice>suurempaan</menuchoice> tekstikenttään.
  
* Click on <menuchoice>Export</menuchoice>.
+
* Napsauta kohdetta <menuchoice>Vienti</menuchoice>.
[[File:XML_export.png|350px|center|thumb|Export of Amarok manual pages]]
+
[[File:XML_export.png|350px|center|thumb|Vie Amarok-käsikirjan sivut]]
  
* Save the file. The saved file will be called <tt>Manual.xml</tt> in what follows.
+
* Tallenna tiedosto. Tallennettua tiedostoa kutsutaan nimellä <tt>Manual.xml</tt> siinä mikä seuraa.
  
===Conversion===  
+
=== Muunnos ===  
  
* Install Subversion package for your system.
+
Asenna Subversion-paketti järjestelmääsi.
  
* Checkout the latest version of conversion script: {{Input|1=svn checkout --depth=files <nowiki>svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/work/doc/</nowiki>}}
+
* Tarkista muunnosskriptin viimeisin versio: {{Input|1=svn checkout --depth=files <nowiki>svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/work/doc/</nowiki>}}
  
* Copy <tt>Manual.xml</tt> to the script folder.
+
* Kopioi <tt>Manual.xml</tt> skriptikansioon.
  
* Run {{Input|1=python wiki2docbook.py Manual.xml}} if you want to download all screenshots (it takes some time to download all images from UserBase, grep and wget should be installed), or {{Input|1=python wiki2docbook.py -s Manual.xml}} if you need not to download images.
+
* Suorita {{Input|1=python wiki2docbook.py Manual.xml}}, jos haluat ladata kaikki näyttökaappaukset (kaikkien kuvien lataaminen UserBase-tietokannasta kestää jonkin aikaa, grep ja wget pitäisi olla asennettuna), tai {{Input|1=python wiki2docbook.py -s Manual.xml}}, jos et halua ladata kuvia.
  
===Post-processing===  
+
=== Jälkikäsittely ===  
  
* Rename <tt>Manual.xml.docbook</tt> to <tt>index.docbook</tt>.
+
* Nimeä <tt>Manual.xml.docbook</tt> uudelleen nimellä <tt>index.docbook</tt>.
  
* Check if conversion was done correctly: {{Input|1=checkXML index.docbook}}
+
* Tarkista, että muunnos tehtiin oikein: {{Input|3=Syöte| checkXML index.docbook}}
  
* Fix the errors (better on UserBase pages).
+
* Korjaa virheet (paremmin UserBase-sivuilla).
  
* Convert docbook to HTML: {{Input|1=meinproc4 index.docbook}}
+
* Muunna docbook HTML-muotoon: {{Input|3=Syöte| meinproc4 index.docbook}}
  
* Check HTML pages (all images should be visible, links should not lead to 404-pages).
+
* Tarkista HTML-sivut (kaikkien kuvien pitäisi olla näkyviä, linkit eivät saa johtaa 404-sivuille).
  
* Replace big images by thumbnails using '''convert''' from '''ImageMagick'''
+
* Korvaa suuret kuvat pienoiskuvilla käyttäen '''convert'''-toimintoa '''ImageMagick'''-ohjelmasta
  
* Fix links in docbook, so they lead to docbook section, not UserBase pages.
+
* Korjaa linkit docbook-muodossa, jotta ne johtavat docbook-lukuun, ei UserBase-sivuille.
  
* Fix application name according to KDE entity list.
+
* Korjaa sovellusnimi KDE-kokonaisuusluettelon mukaisesti.
  
* Copy <tt>index.docbook</tt> and images to your <tt>/doc</tt> folder and commit them to repository.
+
* Kopioi <tt>index.docbook</tt> ja kuvat omaan <tt>/doc</tt>-kansioon ja siirrä ne commit-toiminnolla tietokantaan.
[[File:K3b_docs.png|350px|center|thumb|K3b docs on UserBase in Opera and converted page in Konqueror.]]
+
[[File:K3b_docs.png|350px|center|thumb|K3b-dokumentin UserBase-sivut Opera-selaimessa ja muunnetut sivut Konqueror-selaimessa.]]
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Latest revision as of 14:46, 27 August 2011

Other languages:
English • ‎suomi • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎українська

Esipuhe

Nykyinen prosessi ei ole viimeistelty, skripti on ruma, ei ollenkaan älykäs, jne... Ainoa anteeksipyyntö on, että jotenkin toimii Face-smile.png

.

Jos haluat parantaa prosessia ja sinulla on hyvät Python-taidot, ja tiedät docbook-kirjoittamisen periaatteet, voit parantaa proseduuria. Ota yhteyttä Yurchorin, jos kykenet auttamaan.

Valmistellaan sivut muuntamista varten

 • Tarkista, että jokaisella sivulla on otsake, joka on sisällysluettelon tason mukainen.
Viitetaulukko
UserBase Docbook Kommentti
==Luku== <kappale>
===Luku=== <luku1>
====Luku==== <luku2>
=====Luku===== <luku3>
======Luku====== <luku4> Vältä tämän viimeisen tason käyttöä, mikäli mahdollista
 • Tee sovellusnimimuotoilusta johdonmukainen (vältä käyttämästä Amaroks, käytä Amarok's).
 • Varmista, että kaikki kuvat ovat PNG-muotoa.
 • Poista kaikki ei-tulostettavat merkit tiedostonimistä.

Vienti

 • Valmistele sivuluettelo (riisu UserBase-osoitteista http://userbase.kde.org). Esimerkiksi ohjelmalle Amarok:
Amarok
Amarok/QuickStartGuide
Amarok/QuickStartGuide/GettingStarted
Amarok/QuickStartGuide/TheAmarokWindow
Amarok/QuickStartGuide/TheMusicCollection
Amarok/QuickStartGuide/Playlists
Amarok/QuickStartGuide/TheContextView
Amarok/QuickStartGuide/HowToDealWithProblems
Amarok/QuickStartGuide/Glossary
Amarok/Manual/AmarokWindow
Amarok/Manual/AmarokWindow/Toolbar
Amarok/Manual/AmarokWindow/MediaSources
Amarok/Manual/AmarokWindow/ContextPane
Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane
Amarok/Manual/ConfiguringAmarok
Amarok/Manual/AdvancedFeatures
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/CollectionScanning
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/CoverManager
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/DynamicPlaylists
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/AutomaticPlaylistGenerator
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/ExternalDatabase
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/AFT
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/Moodbar
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/WorkingWithMediaDevices
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/SavedPlaylists
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/PlaylistFiltering
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/QueueManager
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/SearchInCollection
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/TagEditor
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/OrganizeCollection
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/Transcoding
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/ScriptManager
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/RemoteCollections
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/RemoteCollections/Ampache
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/RemoteCollections/DAAP
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/RemoteCollections/Samba
Amarok/Manual/AdvancedFeatures/RemoteCollections/UPnP
Amarok/Manual/MenuAndCommandReference/AmarokMenu
Amarok/Manual/MenuAndCommandReference/ViewMenu
Amarok/Manual/MenuAndCommandReference/Playlist
Amarok/Manual/MenuAndCommandReference/Tools
Amarok/Manual/MenuAndCommandReference/Settings
Amarok/Manual/MenuAndCommandReference/Help
Amarok/Manual/KeybindingReference
Amarok/Manual/KeybindingReference/GlobalShortcuts
Amarok/Manual/KeybindingReference/AmarokShortcuts
Amarok/Manual/TroubleshootingAndCommonProblems
Amarok/Manual/AmarokOnOtherPlatforms/Non-KDE Desktops
Amarok/Manual/AmarokOnOtherPlatforms/Windows
Amarok/Manual/AmarokOnOtherPlatforms/OSX
Amarok/Manual/FAQ
Amarok/Manual/Credits_and_License
Ktip.png
 
Tip
Saat täydellisen luettelon sivuistasi seuraavalla skriptillä:
 <DPL>
 nottitlematch = %/__|%/zh-%|%(%)
 titlematch = Amarok%
 namespace = Main
 columns = 1
 format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],,
</DPL>
Korvaa Amarok sovelluksesi nimellä, laita se käyttäjäsivullesi, ja napsauta kohdetta Esikatselu. Järjestä luettelo uudelleen käsikirjasi sisällysluettelon mukaan.


 • Liitä sivuluettelo suurempaan tekstikenttään.
 • Napsauta kohdetta Vienti.
Vie Amarok-käsikirjan sivut
 • Tallenna tiedosto. Tallennettua tiedostoa kutsutaan nimellä Manual.xml siinä mikä seuraa.

Muunnos

Asenna Subversion-paketti järjestelmääsi.

 • Tarkista muunnosskriptin viimeisin versio:
  svn checkout --depth=files svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/work/doc/
 • Kopioi Manual.xml skriptikansioon.
 • Suorita
  python wiki2docbook.py Manual.xml
  , jos haluat ladata kaikki näyttökaappaukset (kaikkien kuvien lataaminen UserBase-tietokannasta kestää jonkin aikaa, grep ja wget pitäisi olla asennettuna), tai
  python wiki2docbook.py -s Manual.xml
  , jos et halua ladata kuvia.

Jälkikäsittely

 • Nimeä Manual.xml.docbook uudelleen nimellä index.docbook.
 • Tarkista, että muunnos tehtiin oikein:
   checkXML index.docbook
 • Korjaa virheet (paremmin UserBase-sivuilla).
 • Muunna docbook HTML-muotoon:
   meinproc4 index.docbook
 • Tarkista HTML-sivut (kaikkien kuvien pitäisi olla näkyviä, linkit eivät saa johtaa 404-sivuille).
 • Korvaa suuret kuvat pienoiskuvilla käyttäen convert-toimintoa ImageMagick-ohjelmasta
 • Korjaa linkit docbook-muodossa, jotta ne johtavat docbook-lukuun, ei UserBase-sivuille.
 • Korjaa sovellusnimi KDE-kokonaisuusluettelon mukaisesti.
 • Kopioi index.docbook ja kuvat omaan /doc-kansioon ja siirrä ne commit-toiminnolla tietokantaan.
K3b-dokumentin UserBase-sivut Opera-selaimessa ja muunnetut sivut Konqueror-selaimessa.

This page was last modified on 27 August 2011, at 14:46. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.