Getting Started (gl)

Revision as of 21:40, 19 December 2010 by Gallaecio (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Contents

Getting_Started


Requisitos e instalación da colección de software de KDE

Existen varios xeitos de instalar a colección de software de KDE para poder empregar e desenvolver dito software. A continuación fornécense instrucións detalladas para o proceso de instalación da versión 4 da colección en sistemas GNU/Linux, ben se queira instalar a versión oficial, unha compilación nocturna, a póla estable ou a póla principal de desenvolvemento (trunk).

Versión oficial Compilación nocturna Póla estable Póla principal de desenvolvemento
Para usuarios casuais ou desenvolvedores que traballen en aplicativos fóra da colección de software de KDE. Para desenvolvedores de aplicativos ou xestores de paquetes que non teñen pensado modificar o núcleo da colección. Para desenvolvedores da colección e de aplicativos que queren empregar menos tempo preparando o sistema de compilación. Para desenvolvedores que estean a traballar nunha funcionalidade do núcleo da colección de software de KDE.
1. Empregue unha distribución con software de KDE para preparar un sistema KDE completamente funcional facilmente. Instale ademais os “paquetes de desenvolvemento” se quere compilar software de KDE. 1. Instale os requisitos para a compilación na súa distribución. 1. Instale os requisitos para a compilación na súa distribución. 1. Instale os requisitos para a compilación na súa distribución.
2. Descargue e prepare a colección de software de KDE facilmente empregando o Proxecto Neon. 2. Descargue o código fonte do software de KDE do SVN. 2. Descargue o código fonte do software de KDE do SVN.
3. Compile unha versión estable da póla 4.x. 3. Compile a colección de software de KDE dende a pola principal de desenvolvemento.
4. Prepare os guións para facilitar o desenvolvemento do software de KDE. 4. Prepare os guións para facilitar o desenvolvemento do software de KDE.

Para instrucións sobre como instalar a colección de software de KDE en Windows, BSD ou Mac OS X, así como instrucións sobre a instalación da súa versión 3, lea o artigo sobre as outras plataformas compatibles. Tamén existen instrucións sobre o paso da póla estable á pola principal de desenvolvemento.

A continuación ten información adicional que pode resultarlle de interese previo á instalación do software de KDE.

Notas sobre a compilación para usuarios especiais

Qt

En cada un dos escenarios de instalación anteriores, Qt instálase do xeito máis axeitado. Para que sirva de referencia, son tres os xeitos de facelo:

Qt do sistema
Adoita ser o método máis doado, xa que a meirande parte da xente xa o ten, pero pode que necesite instalar o complemento QCA como administrador (root).
Qt de KDE
Outrora coñecido coma “qt-copy” («copia de Qt»), trátase da versión mínima de Qt que calquera usuario debería empregar. Pode que algúns erros xa se solucionasen en versións posteriores, polo que podería ser que necesitase solucionalos vostede mesmo nas versións anteriores, incluída esta.
Qt principal
Obtéñao directamente de Nokia, experimente coas súas últimas funcionalidades, pero teña en conta que moita outra xente vai empregar unha vesión anterior da biblioteca.

Repositorio do código fonte

Nestes momentos, o código fonte da colección de software de KDE obtense por SVN, pero no futuro migrarase a Git. Amarok xa deu o paso.

Solución dos problemas da compilación

Vexa o artigo sobre solución de problemas.

Os erros de compilación e ligazón adoitan botar atrás a moita xente no intento de compilar a colección de software de KDE. Busque coidadosamente a primeira aparición dun erro no seu proceso de compilación. Podería tratarse de algo tan sinxelo coma unha variable de ambiente mal configurada, unha versión inesperada dunha biblioteca ou un requisito que non se cumpriu.

Revise os seus rexistros e investigue a solución dos erros. Se non a dá atopado, probe a buscar no artigo sobre erros, a canle de IRC (hai un #kde-gl en FreeNode, aínda que é preferible que saiba inglés e se conecte a unha canle xeral) e mailas roldas de correo (en inglés). Pode publicar o seu problema con todo detalle dende aquí.

Se está a compilar a póla principal de desenvolvemento do software de KDE e seguindo as instrucións deste artigo ou as instrucións específicas para compilar a versión 4.6 da colección de software de KDE en Kubuntu e gustaría de ter soporte de balde, contacte con:

Aaron Peterson
206-334-5925 (fuso horario: GMT -8 horas)
Ou deixe unha mensaxe en http://techbase.kde.org/User:AaronPeterson

Ferramentas adicionais

Probablemente lle interese empregar os paquetes estables da súa distribución en vez de os da versión do software de KDE na que está a traballar.

Para información sobre a meirande parte dos temas relacionados co desenvolvemento ou a documentación bótelle unha ollada a este artigo.

Apertura e creación de ficheiros de proxecto de KDE

Contribuír

Pode que non necesite a ultimísima versión do software de KDE para o desenvolvemento. A meirande parte do código seguirá sendo similar entre versións, e pode que o seu parche funcione. Porén, a póla de desenvolvemento principal (trunk) é onde se concentran a meirande parte dos cambios, e as pólas estables empréganse principalmente para as tarefas de mantemento e a solución de erros.

Action tool.svg

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal