Difference between revisions of "Getting Started (gl)"

Jump to: navigation, search
(Updated.)
 
(8 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Getting Started}}
 
  
==Requisitos previos==
 
As versións de KDE divídense en pólas que parten da principal (''trunk''). Os pasos a seguir para compilar cada unha desas pólas son moi similares. Porén, cada unha ten cadanseus [[Getting Started/Build/KDE4/Prerequisites (gl)|requisitos previos]].
 
  
Terá que decidir cal é a versión que quere e a frecuencia con que empregará o ambiente de desenvolvemento.
+
==Limiar==
 +
Antes de comezar, cómpre aclarar que ante calquera tipo de dúbida ou problema relacionado co desenvolvemento de KDE (o que abarcan este artigo e os seguintes entre outras cousas) non debe dubidar en [[Development/Getting Help_(gl)|preguntar]]. Porén, debe ademais ser paciente e prepararse para traballar en solucionar o problema (ninguén vai darlle as cousas feitas).
  
O contido deste wiki está escrito principalmente para as distintas versións da póla 4 de KDE e sistemas GNU/Linux. Para Windows, BSD ou a póla 3 de KDE bótelle unha ollada á sección correspondente na [[Getting Started/Build (gl)|páxina sobre como compilar KDE]].
+
==Requisitos e instalación da colección de ''software'' de KDE==
 +
Existen varios xeitos de instalar a colección de ''software'' de KDE para poder empregar e desenvolver dito ''software''. A continuación fornécense instrucións detalladas para o proceso de instalación da versión 4 da colección en sistemas GNU/Linux, ben se queira instalar a versión oficial, unha compilación nocturna, a póla estable ou a póla principal de desenvolvemento (''master'' ou, como se lle adoitaba chamar antes do cambio a Git, ''trunk'').
  
==Escoller unha versión==
+
<table border="1" width="100%" cellpadding="5">
;Sincronización coa distribución de GNU/Linux
+
<tr>
:Para atopar as dependencias de maneira doada, vexa a [[Distributions with KDE (gl)|páxina sobre distribucións de GNU/Linux con KDE]].
+
  <td width="25%" style="background: #FFEFD3">'''Versión oficial'''
:Para os ''desenvolvedores'' que queiran crear un parche para un programa existente, quizais queira botarlle un ollo a [[Getting Started/EasyStartDevelopmentOnDebian (gl)|isto]].
+
  <td width="25%" style="background: #FFFEE4">'''Compilación nocturna'''
 +
  <td width="25%" style="background: #D0ECEA">'''Póla estable'''
 +
  <td width="25%" style="background: #9FD6D2">'''Póla principal de desenvolvemento (recomendada)'''
 +
<tr>
 +
  <td>''Para usuarios casuais ou ''desenvolvedores'' que traballen en ''aplicativos'' fóra da colección de ''software'' de KDE.''
 +
  <td>''Para ''desenvolvedores'' de ''aplicativos'' ou xestores de paquetes que non teñen pensado modificar o núcleo da colección.''
 +
  <td>''Para ''desenvolvedores'' da colección e de ''aplicativos'' que queren empregar menos tempo preparando o sistema de compilación.''
 +
  <td>''Para ''desenvolvedores'' que estean a traballar nunha funcionalidade do núcleo da colección de ''software'' de KDE e queren ou necesitan os últimos cambios. Recomendada para todos os desenvolvedores activos.''
 +
<tr>
 +
  <td rowspan=4>1. Empregue unha [[Distributions with KDE_(gl)|distribución con ''software'' de KDE]] para preparar un sistema KDE completamente funcional facilmente. Instale ademais os “paquetes de desenvolvemento” se quere compilar ''software'' de KDE.
 +
  <td>1. Instale os [[Build requirements_(gl)|requisitos para a compilación]] na súa distribución.
 +
  <td>1. Instale os [[Build requirements_(gl)|requisitos para a compilación]] na súa distribución.
 +
  <td>1. Instale os [[Build requirements_(gl)|requisitos para a compilación]] na súa distribución.
 +
<tr>
 +
  <td rowspan=3>2. Descargue e prepare a colección de ''software'' de KDE facilmente empregando o [[Getting_Started/Using Project Neon to contribute to KDE/|Proxecto Neon]].
 +
  <td>2. Descargue o código fonte do ''software'' de KDE do [[Getting_Started/Sources/Anonymous_SVN_(gl)|SVN]].
 +
  <td rowspan=2>3. [[Getting_Started/Build/KDE4_(gl)|Descargue e compile a colección de ''software'' de KDE dende a pola principal de desenvolvemento]].
 +
<tr>
 +
  <td>3. [[Getting_Started/Build/KDE4.x_(gl)|Compile unha versión estable da póla 4.x]].
 +
<tr>
 +
  <td>4. [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development_(gl)|Prepare os guións]] para facilitar o desenvolvemento do ''software'' de KDE.
 +
  <td>4. [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development_(gl)|Prepare os guións]] para facilitar o desenvolvemento do ''software'' de KDE.
 +
</table>
  
;Últimas funcionalidades
+
Para instrucións sobre como instalar a colección de ''software'' de KDE en Windows, BSD ou Mac OS X, así como instrucións sobre a instalación da súa versión 3, lea o artigo sobre as [[Getting_Started/Build_(gl)|outras plataformas compatibles]]. Tamén existen [[Getting_Started/Build/KDE4.x_Upgrade_(gl)|instrucións sobre o paso da póla estable á pola principal de desenvolvemento]].  
:Póla estable ou de probas.
+
  
;Desenvolvemento do núcleo
+
A continuación ten información adicional que pode resultarlle de interese previo á instalación do ''software'' de KDE.
:Póla principal, que é onde se engaden as últimas funcionalidades (pode ter problemas de compilación os luns).
+
  
;Vexa as pólas dispoñibles:
+
==Notas sobre a compilación para usuarios especiais==
:http://websvn.kde.org/branches/KDE/
+
  
==Escolla as rutas==
+
* Pode que aos '''xestores de distribucións''' lles interese [[Getting_Started/Build/KDE4/on_virtual_machines_(gl)|instalar a colección de ''software'' de KDE nunha máquina virtual]].
Escolla onde quere instalar KDE, e manter os directorios do código fonte e compilación. En caso de empregar a versión do sistema de Qt, pode que sexa necesario instalar o [[QCA plugin (gl)|complemento QCA]] como administrador (''root'').
+
* Pode que os '''''desenvolvedores'' do núcleo''' poidan empregar unha [[Developer_Setups_(gl)|configuración habitual dos ''desenvolvedores'' de KDE]].
  
===Directorios do código fonte e de compilación===
+
==Qt==
:Suxírese empregar <tt>~/kde/src</tt> e <tt>~/kde/build</tt> (sendo «<tt>~</tt>» o directorio persoal do usuario de KDE).
+
:<tt>/usr/src/</tt> sería outra posibilidade en caso de que a compilación se faga coma administrador (''root'').
+
  
===Directorio da instalación===
+
''En cada un dos escenarios de instalación anteriores, Qt instálase do xeito máis axeitado.'' Para que sirva de referencia, son tres os xeitos de facelo:
Estes son os directorios de instalación recomendados para as distintas situacións:
+
  
;Curiosidade casual
+
; Qt de KDE (recomendado)
:O directorio persoal do usuario utilizado para o desenvolvemento se non quere estragar o KDE do sistema.
+
: Outrora coñecido coma “qt-copy” («copia de Qt»), trátase da versión mínima de Qt que calquera usuario debería empregar, e a recomendada. Pode que algúns erros xa se solucionasen en versións posteriores, polo que podería ser que necesitase solucionalos vostede mesmo nas versións anteriores, incluída esta. Porén, adoita considerarme máis estable, dado que está manualmente sincronizado co Qt principal, e os parches de KDE solucionan erros que poderían non estar aínda solucionados no Qt principal.
:O seu directorio persoal, se está disposto a empregar variables de ambiente para manter versións separadas de KDE ─mediante [[Getting Started/Increased Productivity in KDE4 with Scripts (gl)|guións]]─ ou en caso de que non teña outra forma de acceder ao computador.
+
:Como administrador (''root'') non se recomenda a menos que teña un computador que vaia dedicarse unicamente ao desenvolvemento de KDE.
+
  
;Desenvolvemento dun programa
+
; Qt do sistema
:O directorio persoal do usuario, ao igual que para o caso anterior.
+
: Adoita ser o método máis doado, xa que a meirande parte da xente xa o ten, pero pode que necesite instalar o complemento QCA como administrador (''root''). Porén, pode que a súa versión de Qt sexa demasiado vella para empregala coa póla principal de desenvolvemento de KDE (é o caso de gran parte das distribucións).
:Como administrador (''root'') será máis útil para simular o ambiente dos usuarios.
+
:O seu directorio persoal podería simplificar o proceso de desenvolvemento.
+
  
;Xestión dunha distribución
+
; Qt principal
:Para probar KDM, pode que lle pague a pena realizar a instalación coma administrador (''root'') ou nunha [[Getting Started/Build/KDE4/On virtual machines|máquina virtual]] para non arriscar a integridade do sistema.
+
: Obtéñao directamente de Nokia, experimente coas súas últimas funcionalidades e erros solucionados (ou creados!). Porén, teña en conta que os ''aplicativos'' da póla principal de desenvolvemento non poden depender da versión de Qt máis nova de todas, ben porque as distribucións quedarían moi atrás ben porque non é un bo momento no ciclo de publicación de KDE e empregar dita versión podería supoñer unha perda de estabilidade. Por suposto, as reglas poden varias para outros ''aplicativos'' de KDE tales coma KDevelop, Amarok, etc.
  
;Contribuír
+
==''Repositorio'' do código fonte==
:Manter o sistema de xeito similar a como fan outros ''desenvolvedores'' poderá simplificar a solución de erros, bótelle unha ollada ás [[Developer Setups (gl)|escollas dos ''desenvolvedores'']].
+
  
==Reunir os requisitos previos==
+
Nestes momentos, a maior parte do código fonte da colección de ''software'' de KDE pode obterse do repositorio Git. Consulte [[Getting_Started/Sources/Anonymous_SVN_(gl)|esta documentación]] para aqueles módulos que aínda empreguen o repositorio SVN.
Se non cumpre con algún dos requisitos previos, a compilación fallará. E a lista vai cambiando. Existen algunhas opcións, porén o sistema <tt>make</tt> pode atopar a miúdo paquetes opcionais aínda que non se pretenda empregalos, polo que pode resultar necesario desactivar algunhas desas opcións.
+
  
*[[Getting Started/Build/KDE4/Prerequisites (gl)|Requisitos previos]].
+
[[Getting_Started/Sources/Amarok_Git_Tutorial_(gl)|Amarok xa deu o paso ao Git]], así como moitos outros módulos (phonon, kdebase, kdepalsma-addons). Ata que se finalice completamete a migración recoméndase o uso de kdesrc-build, xa que automatiza todo este proceso.
*[[Build requirements (gl)|Requisitos para a compilación]] segundo a distribución empregada.
+
  
===Qt===
+
==Solución dos problemas da compilación==
 +
Vexa o [[Getting_Started/Build/KDE4/Troubleshooting_(gl)|artigo sobre solución de problemas]].
  
;Sistema Qt
+
Os erros de compilación e ligazón adoitan botar atrás a moita xente no intento de compilar a colección de ''software'' de KDE. Busque coidadosamente a primeira aparición dun erro no seu proceso de compilación. Podería tratarse de algo tan sinxelo coma unha variable de ambiente mal configurada, unha versión inesperada dunha biblioteca ou un requisito que non se cumpriu.
:Adoita ser a forma máis doada de facelo porque a maior parte da xente xa o ten. Pode que teña que instalar o complemento QCA como administrador (''root'').
+
  
;KDE-Qt
+
Revise os seus rexistros e investigue a solución dos erros. Se non a dá atopado, probe a buscar no [[Build/KDE4/Errors_(gl)|artigo sobre erros]], a canle de IRC (hai un #kde-gl en FreeNode, aínda que é preferible que saiba inglés e se conecte a unha canle xeral) e mailas roldas de correo (en inglés). Pode publicar o seu problema con todo detalle dende [[Build/Stories_(gl)|aquí]].
:Este sistema, outrora coñecido coma <tt>qt-copy</tt>. Esta é a versión mínima de KDE que deben ter os usuarios. Pode que algúns errores estean xa corrixidos en versións máis novas de Qt, polo que ao mellor ten que solucionar pola súa conta estes erros nas versións anteriores, incluída esta.
+
  
;Qt principal
+
Se está a compilar a póla principal de desenvolvemento do ''software'' de KDE e seguindo as instrucións deste artigo ou as [[Build_KDE4.6_on_Kubuntu_(gl)|instrucións específicas para compilar a versión 4.6 da colección de ''software'' de KDE en Kubuntu]] e gustaría de ter soporte de balde, contacte con:
:Obtéñao directamente de Nokia, experimente as últimas funcionalidades, pero teña en conta que moita xente estará empregando versións anteriores de Qt.
+
: Aaron Peterson
 +
: 206-334-5925 (fuso horario: GMT -8 horas)
 +
: Ou deixe unha mensaxe en http://techbase.kde.org/User:AaronPeterson
  
==Obter o código fonte==
+
==Ferramentas adicionais==
[[Image:Action_down.svg|right|32px]]
+
Probablemente lle interese empregar os paquetes estables da súa distribución en vez de os da versión do ''software'' de KDE na que está a traballar.
Estamos a migrar de SVN a Git. Estamos a sufrir importantes cambios na nosa infraestrutura, pero que quede claro que se trata dun cambio complexo e popularmente aceptado do que xa se avisara con tempo<sup>[http://www.omat.nl/2010/07/07/move-to-git-the-progress-so-far/ *]</sup>.
+
  
*[[Getting Started/Sources/Anonymous SVN (gl)|Guía rápida de introdución ao SVN anónimo]].
+
Para información sobre a meirande parte dos temas relacionados co desenvolvemento ou a documentación bótelle unha ollada a [[Development_(gl)|este artigo]].
*[[Getting Started/Sources/Using Subversion with KDE (gl)|Empregar Subversion con KDE]], unha guía máis completa sobre o acceso ao código fonte de KDE mediante Subversion que inclúe o esquema do ''repositorio'' e mailo método de traballo coas revisións e parches.
+
*[[Getting Started/Sources/Amarok Git Tutorial (gl)|Aprender a empregar Git con Amarok]]. Amarok xa está a empregar Git (tal e como acabarán facendo o resto de programas de KDE), polo que fai falla seguir uns pasos distintos para obter o código e desenvolver sobre el.
+
*[[Getting Started/Sources/Snapshots (gl)|Instantáneas diarias]].
+
*[http://websvn.kde.org/ Navegar polo código dende o ''navegador web''] (''en inglés''), ou [http://lxr.kde.org/search buscar nel] (''en inglés'').
+
  
==Compilalo==
+
; Apertura e creación de ficheiros de proxecto de KDE
 +
* [[eclipse_(gl)|Eclipse]]
 +
* [[KDevelop 4 (gl)|KDevelop 4]]
 +
* [[Development/Tutorials/Using_Qt_Designer_(gl)|Qt Designer]]
  
;Pasos manuais
+
==Contribuír==
*[[Getting Started/Build/KDE4 (gl)|KDE 4]] (versión principal de desenvolvemento, tamén chamada''trunk'').
+
O máis probable é que non necesite a ''ultimísima'' versión do ''software'' de KDE para o desenvolvemento. A meirande parte do código seguirá sendo similar entre versións, e pode que o seu parche funcione.
*[[Getting Started/Build/KDE4.x (gl)|KDE 4.x]] (versión estable, tamén coñecida como “póla 4.x do SVN”).
+
*[[Getting Started/Build/KDE4.x Upgrade (gl)|Actualizar a versión 4.x.y de KDE]].
+
*[[Getting Started/Build (gl)|Outras versións, así como dúbidas habituais]], con información respecto de como compilar KDE en sistemas operativos que non sexan GNU/Linux.
+
  
;Guión en Bash con argumentos
+
Continúe lendo os seguintes artigos para aprender como axudarnos a mellorar KDE ;)
:[[Getting Started/Increased Productivity in KDE4 with Scripts (gl)|Uso de guións]].
+
:Exemplos específicos: [[Build KDE4.6 on Kubuntu (gl)|Compilar KDE 4.6 en Kubuntu]].
+
  
;Pasos específicos de cada distribución
 
:Pode que existan compilacións para a súa distribución. Por exemplo, o Project Neon busca fornecer compilacións regulares da póla principal (''trunk''), e ''repositorios'' PPA coas últimas versións estables.
 
 
;<tt>kdesrc-build</tt>
 
:Este guión realizará por vostede gran parte do proceso de descarga e compilación. Pode configurarse para compilar a maior parte das versións, sendo a póla principal (''trunk'') a versión por omisión. Hai instrucións completas sobre o proceso en http://kdesrc-build.kde.org (''en inglés'') e máis [[Getting Started/Build/kdesrc-build (gl)|aquí]], e existe ademais unha [[kdesrc-build/workingrclist (gl)|lista de ficheiros de configuración probados]].
 
 
===Solución de erros relativos á compilación===
 
*[[Getting Started/Build/KDE4/Troubleshooting (gl)|Solución de erros]].
 
 
[[Getting Started/Build/KDE4/Troubleshooting|A información sobre a solución de erros]] tampouco cambia moito dunhas versións a outras.
 
 
Os erros de compilación e ligazón adoitan ser o motivo de que algúns desistan. Anote coidadosamente a primeira aparición dun erro no seu proceso de compilación. Pode que se trate de algo tan simple coma unha variable de ambiente incorrecta, unha versión inesperada dunha biblioteca ou un requisito previo que non se cumpriu.
 
 
Revise os seus rexistros e busque como solucionar os erros. Se non dá atopada unha solución, probe [[Build/KDE4/Errors (gl)|nesta páxina sobre erros]], na canle de IRC e nas roldas de correo. Pode que lle interese tamén botarlle unha ollada a [[Build/Stories (gl)|esta páxina sobre casos de compilacións]].
 
 
==Uso de KDE==
 
Unha vez compilado correctamente, interesaralle dispor dun bo xeito de iniciar programas e realizar as súas tarefas de desenvolvemento habituais:
 
 
===Variables de ambiente===
 
[[Image:Action_pen.svg|right|32px]]
 
O seu sistema non saberá empregar o seu novo KDE ata que lle “diga” como atopar os programas de bibliotecas de KDE.
 
 
*[[Getting Started/Increased Productivity in KDE4 with Scripts (gl)|Incremento da produtividade en KDE 4 mediante o uso de guións]].
 
*[[Getting Started/Set up KDE 4 for development (gl)|Preparar KDE 4 para traballar coma ''desenvolvedor'']].
 
 
===Preparar as ferramentas de desenvolvemento===
 
Á hora de utilizar ferramentas de desenvolvemento, probablemente lle interese empregar os paquetes estables da súa distribución. Para máis información respecto do tema do desenvolvemento e documentación ao respecto, diríxase a [[Development (gl)|esta páxina]].
 
 
;Abrir e crear ficheiros de proxecto de KDE
 
*[[Eclipse (gl)|Eclipse]].
 
*[[KDevelop (gl)|KDevelop]].
 
*[[Development/Tutorials/Using Qt Designer (gl)|QtDesigner]].
 
 
===Contribuír===
 
 
[[Image:Action_tool.svg|right|32px]]
 
[[Image:Action_tool.svg|right|32px]]
Pode que non necesite a ''ultimísima'' versión estable de KDE para o seu desenvolvemento. Gran parte do código vai ser idéntico dunha versión a outra, e pode que os parches que xere funcionen. Porén, a póla principal (''trunk'') é onde se realizan a maior parte dos cambios, e as pólas estables son principalmente para as tarefas de mantemento e a solución de erros.
+
* [[Contribute_(gl)|Contribuír]]
 
+
* [[Contribute/Send_Patches_(gl)|Enviar parches]]
*[[Contribute (gl)|Contribuír]].
+
* [[Contribute/Bugsquad_(gl)|Equipo de solución de erros]]
*[[Contribute/Send Patches (gl)|Enviar parches]].
+
* [[Getting_Started/Using Project Neon to contribute to KDE_(gl)|Empregar o Proxecto neon para contribuír a KDE]]
*[[Contribute/Bugsquad (gl)|Solucionar erros]].
+
* [[Getting_Started/EasyStartDevelopmentOnDebian_(gl)|Compilar, cambiar e executar ''aplicativos'' de KDE empaquetados en Debian]]
*[[Getting Started/Using Project Neon to contribute to KDE (gl)|Empregar Project Neon para contribuír a KDE]].
+
*[[Getting Started/EasyStartDevelopmentOnDebian (gl)|Compilar, modificar e executar programas empaquetados de KDE en Debian]].
+
  
[[Category:Build KDE]]
+
[[Category:Build_KDE]]

Latest revision as of 09:32, 14 July 2012


Contents

[edit] Limiar

Antes de comezar, cómpre aclarar que ante calquera tipo de dúbida ou problema relacionado co desenvolvemento de KDE (o que abarcan este artigo e os seguintes entre outras cousas) non debe dubidar en preguntar. Porén, debe ademais ser paciente e prepararse para traballar en solucionar o problema (ninguén vai darlle as cousas feitas).

[edit] Requisitos e instalación da colección de software de KDE

Existen varios xeitos de instalar a colección de software de KDE para poder empregar e desenvolver dito software. A continuación fornécense instrucións detalladas para o proceso de instalación da versión 4 da colección en sistemas GNU/Linux, ben se queira instalar a versión oficial, unha compilación nocturna, a póla estable ou a póla principal de desenvolvemento (master ou, como se lle adoitaba chamar antes do cambio a Git, trunk).

Versión oficial Compilación nocturna Póla estable Póla principal de desenvolvemento (recomendada)
Para usuarios casuais ou desenvolvedores que traballen en aplicativos fóra da colección de software de KDE. Para desenvolvedores de aplicativos ou xestores de paquetes que non teñen pensado modificar o núcleo da colección. Para desenvolvedores da colección e de aplicativos que queren empregar menos tempo preparando o sistema de compilación. Para desenvolvedores que estean a traballar nunha funcionalidade do núcleo da colección de software de KDE e queren ou necesitan os últimos cambios. Recomendada para todos os desenvolvedores activos.
1. Empregue unha distribución con software de KDE para preparar un sistema KDE completamente funcional facilmente. Instale ademais os “paquetes de desenvolvemento” se quere compilar software de KDE. 1. Instale os requisitos para a compilación na súa distribución. 1. Instale os requisitos para a compilación na súa distribución. 1. Instale os requisitos para a compilación na súa distribución.
2. Descargue e prepare a colección de software de KDE facilmente empregando o Proxecto Neon. 2. Descargue o código fonte do software de KDE do SVN. 3. Descargue e compile a colección de software de KDE dende a pola principal de desenvolvemento.
3. Compile unha versión estable da póla 4.x.
4. Prepare os guións para facilitar o desenvolvemento do software de KDE. 4. Prepare os guións para facilitar o desenvolvemento do software de KDE.

Para instrucións sobre como instalar a colección de software de KDE en Windows, BSD ou Mac OS X, así como instrucións sobre a instalación da súa versión 3, lea o artigo sobre as outras plataformas compatibles. Tamén existen instrucións sobre o paso da póla estable á pola principal de desenvolvemento.

A continuación ten información adicional que pode resultarlle de interese previo á instalación do software de KDE.

[edit] Notas sobre a compilación para usuarios especiais

[edit] Qt

En cada un dos escenarios de instalación anteriores, Qt instálase do xeito máis axeitado. Para que sirva de referencia, son tres os xeitos de facelo:

Qt de KDE (recomendado)
Outrora coñecido coma “qt-copy” («copia de Qt»), trátase da versión mínima de Qt que calquera usuario debería empregar, e a recomendada. Pode que algúns erros xa se solucionasen en versións posteriores, polo que podería ser que necesitase solucionalos vostede mesmo nas versións anteriores, incluída esta. Porén, adoita considerarme máis estable, dado que está manualmente sincronizado co Qt principal, e os parches de KDE solucionan erros que poderían non estar aínda solucionados no Qt principal.
Qt do sistema
Adoita ser o método máis doado, xa que a meirande parte da xente xa o ten, pero pode que necesite instalar o complemento QCA como administrador (root). Porén, pode que a súa versión de Qt sexa demasiado vella para empregala coa póla principal de desenvolvemento de KDE (é o caso de gran parte das distribucións).
Qt principal
Obtéñao directamente de Nokia, experimente coas súas últimas funcionalidades e erros solucionados (ou creados!). Porén, teña en conta que os aplicativos da póla principal de desenvolvemento non poden depender da versión de Qt máis nova de todas, ben porque as distribucións quedarían moi atrás ben porque non é un bo momento no ciclo de publicación de KDE e empregar dita versión podería supoñer unha perda de estabilidade. Por suposto, as reglas poden varias para outros aplicativos de KDE tales coma KDevelop, Amarok, etc.

[edit] Repositorio do código fonte

Nestes momentos, a maior parte do código fonte da colección de software de KDE pode obterse do repositorio Git. Consulte esta documentación para aqueles módulos que aínda empreguen o repositorio SVN.

Amarok xa deu o paso ao Git, así como moitos outros módulos (phonon, kdebase, kdepalsma-addons). Ata que se finalice completamete a migración recoméndase o uso de kdesrc-build, xa que automatiza todo este proceso.

[edit] Solución dos problemas da compilación

Vexa o artigo sobre solución de problemas.

Os erros de compilación e ligazón adoitan botar atrás a moita xente no intento de compilar a colección de software de KDE. Busque coidadosamente a primeira aparición dun erro no seu proceso de compilación. Podería tratarse de algo tan sinxelo coma unha variable de ambiente mal configurada, unha versión inesperada dunha biblioteca ou un requisito que non se cumpriu.

Revise os seus rexistros e investigue a solución dos erros. Se non a dá atopado, probe a buscar no artigo sobre erros, a canle de IRC (hai un #kde-gl en FreeNode, aínda que é preferible que saiba inglés e se conecte a unha canle xeral) e mailas roldas de correo (en inglés). Pode publicar o seu problema con todo detalle dende aquí.

Se está a compilar a póla principal de desenvolvemento do software de KDE e seguindo as instrucións deste artigo ou as instrucións específicas para compilar a versión 4.6 da colección de software de KDE en Kubuntu e gustaría de ter soporte de balde, contacte con:

Aaron Peterson
206-334-5925 (fuso horario: GMT -8 horas)
Ou deixe unha mensaxe en http://techbase.kde.org/User:AaronPeterson

[edit] Ferramentas adicionais

Probablemente lle interese empregar os paquetes estables da súa distribución en vez de os da versión do software de KDE na que está a traballar.

Para información sobre a meirande parte dos temas relacionados co desenvolvemento ou a documentación bótelle unha ollada a este artigo.

Apertura e creación de ficheiros de proxecto de KDE

[edit] Contribuír

O máis probable é que non necesite a ultimísima versión do software de KDE para o desenvolvemento. A meirande parte do código seguirá sendo similar entre versións, e pode que o seu parche funcione.

Continúe lendo os seguintes artigos para aprender como axudarnos a mellorar KDE ;)

Action tool.svg

This page was last modified on 14 July 2012, at 09:32. This page has been accessed 13,877 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal