Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Snapshots (ro)"

Jump to: navigation, search
(New page: {{Template:I18n/Language Navigation Bar|Getting Started/Sources/Snapshots}} {{TutorialBrowser| series=Getting Started| name=Getting the Source using Snapshots| next=[[../../Build/KDE4|B...)
 
 
(8 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Getting Started/Sources/Snapshots}}
+
 
 
{{TutorialBrowser|
 
{{TutorialBrowser|
  
 
series=Getting Started|
 
series=Getting Started|
  
name=Getting the Source using Snapshots|
+
name=Extragerea modulelor KDE din copii arhivate|
  
next=[[../../Build/KDE4|Building KDE4]]|
+
next=[[../../Build/KDE4|Compilarea KDE 4]]|
  
reading=[[../../Sources/Anonymous_SVN|Anonymous SVN Quickstart Guide]]<br>[[../../Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts|Increased Productivity in KDE4 with Scripts]]<br>[[Development/Tutorials/CMake |Introduction to CMake]]|
+
reading=[[../../Sources/Anonymous_SVN|Ghid de acces la depozitul KDE]]<br>[[../../Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts|Creşterea productivităţii în KDE 4 folosind scripturi]]<br>[[Development/Tutorials/CMake |Introducere în folosirea utilitarului CMake]]|
 
}}
 
}}
  
If you are trying to checkout a KDE source module, then there is a way to make the normally slow process of the initial checkout happen a lot quicker, thanks to automatically generated snapshots of the KDE source repository, which are stored in convenient archived form in the KDE FTP system. This page describes how to perform a checkout using a module snapshot.
+
Dacă doriţi să creaţi o copie locală a unui modul din depozitul KDE, o puteţi face mai rapid folosind copii arhivate ale modulelor (disponibile pe Internet în sistemul de descărcare al KDE). Această pagină descrie procesul de creare al unei copii locale a unui modul KDE folosind o asemenea arhivă.
  
Keep in mind that these snapshots are '''real Subversion checkouts''', containing all of the required Subversion metadata.  This procedure can in fact be the quickest way to checkout a module, thanks to the abundance of FTP mirrors.
+
Nu uitaţi că aceste arhive conţin şi dosare şi fişiere ce facilitează administrarea copiei locale cu utilitarul Subversion. Astfel, folosirea copiilor arhivate este probabil cea mai rapidă metodă de creare a unei copii locale.
  
{{note|This procedure only works if the module you want has nightly snapshots generated (most do), and if you want the '''trunk''' version of the module.}}
+
{{note|Această metodă poate fi folosită doar dacă modulul de care aveţi nevoie este inclus în copiile arhivate, realizate automat în fiecare zi, şi dacă versiunea de care aveţi nevoie este cea din dosarul principal '''/trunk/''' al depozitului KDE.}}
  
== Get the snapshot ==
+
== Descărcarea arhivei ==
  
First go to [http://download.kde.org/ The KDE Mirror Redirector] and choose the best FTP server for your location. Usually this will be a server in your country/state.  Click on the link for the FTP server and navigate to the {{path|snapshots}} directory. In this directory will be a large list of KDE modules which are archived.
+
Mai întâi deschideţi [http://download.kde.org/ pagina de selectare a imaginii serverului de descărcare] şi alegeţi imaginea cea mai apropiată de dumneavoastră (ca locaţie); de obicei, această imagine este cea mai rapidă. Urmaţi legătura către această imagine şi intraţi în dosarul {{path|snapshots}}. În acest dosar veţi găsi o lungă listă cu module KDE arhivate.
  
You want to download the module with the name in the following format: '''kdemodule-svn.tar.bz2'''. Go ahead and save this archive to your hard disk somewhere.  You'll need to be able to reach this location from the command line later.
+
Descărcaţi arhiva cu numele de forma: '''kdemodul-svn.tar.bz2''' (unde "modul" este numele modulului dorit). Salvaţi această arhivă într-un dosar pe computerul dumneavoastră; mai tarziu veţi accesa acest dosar din linia de comanda.
  
{{note|It is important to get the module with the '''-svn''' in the file name. There are other types of snapshots also in the same directory for each module.  But only modules with '''-svn''' contain the necessary information to allow for completing a checkout.}}
+
{{note|Este important să descărcaţi arhiva conţinând '''-svn''' în nume. Există şi alte tipuri de arhive în acelaşi dosar şi pentru acelaşi modul, dar numai arhivele conţinând '''-svn''' în nume pot fi folosite la crearea unei copii locale administrate cu utilitarul Subversion.}}
  
== The Recipe ==
+
== Crearea copiei locale a modulului KDE din arhivă ==
  
Now for the checkout, go ahead and open a terminal shell and perform the following steps:
+
Pentru a crea o copie locală a modulului KDE conţinut în arhiva descărcată, deschideţi o fereastră de terminal (dacă lucraţi într-un mediu grafic) şi introduceţi următoarele comenzi:
  
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs is not a typo]]
+
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|"cs" nu este "cd" scris greşit]]
  tar xvjf /path/to/kdemodule-svn.tar.bz2
+
  tar xvjf /calea/către/kdemodul-svn.tar.bz2
  cd kdemodule
+
  cd kdemodul
  svn revert -R . # This step restores the missing files.
+
  svn revert -R . # crează fişierele care lipsesc.
  svn up          # This step updates the source to the latest code, and is optional.
+
  svn up          # opţional; actualizează codul sursa.
  
== Extra Tidbits ==
+
== Informaţii suplimentare ==
  
That's it!  You've got a valid KDE module checkout now. Some things to keep in mind:
+
Acum aveţi o copie locală a modulului KDE a cărui arhivă aţi descărcat-o. Câteva detalii utile:
  
* Each module snapshot contains a special README.svn-nightly file containing information on how to use the snapshot. You've already performed the svn revert and update steps.
+
* Fiecare arhivă include un fişier cu numele <tt>README.svn-nightly</tt>, fişier ce conţine instructiuni de folosire a arhivei. Aici veţi găsi, spre exemplu, comenzile svn "revert" şi "up" folosite mai sus.
* The modules are already setup to update from the KDE anonymous Subversion repository (svn://anonsvn.kde.org/). If this is not correct for you (i.e. you're a developer), then you can use the svn switch command to fix the checkout as described in the README.svn-nightly file.
+
* Arhivele sunt configurate pentru a vă permite să actualizaţi copia locală direct din depozitul KDE (svn://anonsvn.kde.org/). Dacă doriţi să şi înglobaţi modificări în depozit puteţi folosi comanda <tt>svn switch --relocate</tt> în modul următor:
** Switch to the module source directory (cs <moduleName>)
+
** Deschideţi dosarul copiei locale într-o fereastră de terminal (cs <numeModul>)
** If you use Subversion over SSH, run '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org svn+ssh://<user>@svn.kde.org'''
+
** Dacă accesaţi depozitul KDE cu protocolul SSH, executaţi comanda '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org svn+ssh://<utilizator>@svn.kde.org'''
** If you use Subversion over HTTPS, run '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org <nowiki>https://<user>@svn.kde.org</nowiki>'''
+
** Dacă accesaţi depozitul KDE cu protocolul HTTPS, executaţi comanda '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org <nowiki>https://<utilizator>@svn.kde.org</nowiki>'''
** (The way this works is that <tt>svn switch --relocate</tt> rewrites the Subversion metadata in the module, replacing the first substring (svn://anonsvn.kde.org) in the repository URL with the second substring (svn+ssh: or https:).  This is done locally without any contact to the repository required.
+
** Comanda <tt>svn switch --relocate</tt> are efectul de a modifica informaţiile destinate clientului Subversion, existente în dosarul copiei locale, înlocuind fiecare apariţie a primei adrese cu cea de-a doua adresă. Nici o modificare nu are loc în depozitul KDE, deci nu este necesară o conexiune activă la Internet pentru a executa această comandă.
* If you want to keep the module up to date in the future, just run svn up as you would for any other Subversion checkout.  You do not have to continue downloading snapshots just to update the module, and to do so would be inefficient and slow.
+
* Pentru a actualiza copia locală nu este necesar să descărcaţi copii arhivate ale modulelor utilizate (este ineficientă folosirea arhivelor în acest scop); doar executaţi comanda <tt>svn up</tt>.
  
 
[[Category:Build KDE]]
 
[[Category:Build KDE]]

Latest revision as of 10:56, 15 July 2012

Extragerea modulelor KDE din copii arhivate

Dacă doriţi să creaţi o copie locală a unui modul din depozitul KDE, o puteţi face mai rapid folosind copii arhivate ale modulelor (disponibile pe Internet în sistemul de descărcare al KDE). Această pagină descrie procesul de creare al unei copii locale a unui modul KDE folosind o asemenea arhivă.

Nu uitaţi că aceste arhive conţin şi dosare şi fişiere ce facilitează administrarea copiei locale cu utilitarul Subversion. Astfel, folosirea copiilor arhivate este probabil cea mai rapidă metodă de creare a unei copii locale.

noframe
 
Note
Această metodă poate fi folosită doar dacă modulul de care aveţi nevoie este inclus în copiile arhivate, realizate automat în fiecare zi, şi dacă versiunea de care aveţi nevoie este cea din dosarul principal /trunk/ al depozitului KDE.

[edit] Descărcarea arhivei

Mai întâi deschideţi pagina de selectare a imaginii serverului de descărcare şi alegeţi imaginea cea mai apropiată de dumneavoastră (ca locaţie); de obicei, această imagine este cea mai rapidă. Urmaţi legătura către această imagine şi intraţi în dosarul snapshots. În acest dosar veţi găsi o lungă listă cu module KDE arhivate.

Descărcaţi arhiva cu numele de forma: kdemodul-svn.tar.bz2 (unde "modul" este numele modulului dorit). Salvaţi această arhivă într-un dosar pe computerul dumneavoastră; mai tarziu veţi accesa acest dosar din linia de comanda.

noframe
 
Note
Este important să descărcaţi arhiva conţinând -svn în nume. Există şi alte tipuri de arhive în acelaşi dosar şi pentru acelaşi modul, dar numai arhivele conţinând -svn în nume pot fi folosite la crearea unei copii locale administrate cu utilitarul Subversion.

[edit] Crearea copiei locale a modulului KDE din arhivă

Pentru a crea o copie locală a modulului KDE conţinut în arhiva descărcată, deschideţi o fereastră de terminal (dacă lucraţi într-un mediu grafic) şi introduceţi următoarele comenzi:

cs # "cs" nu este "cd" scris greşit
tar xvjf /calea/către/kdemodul-svn.tar.bz2
cd kdemodul
svn revert -R . # crează fişierele care lipsesc.
svn up     # opţional; actualizează codul sursa.

[edit] Informaţii suplimentare

Acum aveţi o copie locală a modulului KDE a cărui arhivă aţi descărcat-o. Câteva detalii utile:

 • Fiecare arhivă include un fişier cu numele README.svn-nightly, fişier ce conţine instructiuni de folosire a arhivei. Aici veţi găsi, spre exemplu, comenzile svn "revert" şi "up" folosite mai sus.
 • Arhivele sunt configurate pentru a vă permite să actualizaţi copia locală direct din depozitul KDE (svn://anonsvn.kde.org/). Dacă doriţi să şi înglobaţi modificări în depozit puteţi folosi comanda svn switch --relocate în modul următor:
  • Deschideţi dosarul copiei locale într-o fereastră de terminal (cs <numeModul>)
  • Dacă accesaţi depozitul KDE cu protocolul SSH, executaţi comanda svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org svn+ssh://<utilizator>@svn.kde.org
  • Dacă accesaţi depozitul KDE cu protocolul HTTPS, executaţi comanda svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org https://<utilizator>@svn.kde.org
  • Comanda svn switch --relocate are efectul de a modifica informaţiile destinate clientului Subversion, existente în dosarul copiei locale, înlocuind fiecare apariţie a primei adrese cu cea de-a doua adresă. Nici o modificare nu are loc în depozitul KDE, deci nu este necesară o conexiune activă la Internet pentru a executa această comandă.
 • Pentru a actualiza copia locală nu este necesar să descărcaţi copii arhivate ale modulelor utilizate (este ineficientă folosirea arhivelor în acest scop); doar executaţi comanda svn up.

This page was last modified on 15 July 2012, at 10:56. This page has been accessed 4,667 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal