Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Snapshots (gl)"

Jump to: navigation, search
(New page: {{note|Traducindose dende o inglés...}} {{TutorialBrowser_(gl)| series=Empezando...| name=Instantáneas diarias do repositorio| next=Compilando KDE4| readin...)
 
(+gl)
 
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{note|Traducindose dende o inglés...}}
+
{{Template:I18n/Language Navigation Bar (gl)|Getting Started/Sources/Snapshots}}
 +
{{Warning| Traducido do inglés. Pode ter erros...}}
  
 
{{TutorialBrowser_(gl)|
 
{{TutorialBrowser_(gl)|
  
series=Empezando...|
+
series=Comezando...|
  
 
name=Instantáneas diarias do repositorio|
 
name=Instantáneas diarias do repositorio|
Line 12: Line 13:
 
}}
 
}}
  
Se estás intentando obter o código dun módulo de KDE, entonces hai un xeito de facer o, normalmente lento, proceso de obtelo, bastante máis rápido, grazas as instantáneas automaticamente xeradas do repositorio de KDE, que se atopa convenientemente almaceado no FTP de KDE. Esta páxina describe como realizar unha obtención ("checkout" en adiante) usando unha instantánea modular.
+
Se estás intentando obter o código dun módulo de KDE, entón hai un xeito de facer o, normalmente lento, proceso de obtelo, bastante máis rápido, grazas as instantáneas automaticamente xeradas do repositorio de KDE, que se atopa convenientemente almacenado no FTP de KDE. Esta páxina describe como realizar unha obtención ("checkout" en adiante) usando unha instantánea modular.
  
Ten en conta que estas instantáneas son '''checkouts reais de subversion''' contendo toda a metadata requerida por SVN. Este método é, de feito, a maneira máis rápida de obter un modulo, grazas á abundancia de servidores ventá de FTP.
+
Ten en conta que estas instantáneas son '''checkouts reais de subversión''' contendo toda a metadata requirida por SVN. Este método é, de feito, a maneira máis rápida de obter un módulo, grazas á abundancia de servidores espello de FTP.
  
{{note|Este método somentes funciona se o modulo que ti queres foi xerado pola noite (a maioria deles foino), e se queres a versión '''troncal''' do módulo.}}
+
{{note|Este método funciona se o modulo que ti queres foi xerado pola noite (a maioría deles foino), e se queres a versión '''troncal''' do módulo.}}
  
 
== Obter a instantánea ==
 
== Obter a instantánea ==
  
Primeiro vai a [http://download.kde.org/ O redireccionador de servidores ventás de KDE] e elixe o mellor servidor FTP segundo a túa localización. Normalmente este será un servidor do teu país ou estado. Fai click na ligazón do servidor FTP e navega ao directorio {{path|snapshots}}. Neste directorio haberá unha larga lista de módulos arquivados.
+
Primeiro vai a [http://download.kde.org/ O redireccionador de servidores espello de KDE] e elixe o mellor servidor FTP segundo a túa localización. Normalmente este será un servidor do teu país ou estado. Fai click na ligazón do servidor FTP e navega ao directorio {{path|snapshots}}. Neste directorio haberá unha longa lista de módulos arquivados.
  
Se queres descarregar o módulo co seguinte formato: '''kdemodule-svn.tar.bz2'''. Segue adiante e grava ese arquivo nalgures no teu disco duro. Deberás ser quen de chegar ate esa ruta dende a liña de comandos.
+
Se queres descargar o módulo co seguinte formato: '''kdemodule-svn.tar.bz2'''. Segue adiante e grava ese arquivo algures no teu disco duro. Deberás ser quen de chegar ata esa ruta dende a liña de comandos.
  
{{note|It is important to get the module with the '''-svn''' in the file name. There are other types of snapshots also in the same directory for each module.  But only modules with '''-svn''' contain the necessary information to allow for completing a checkout.}}
+
{{note|É importante que o módulo que descargues teña a terminación '''-svn''' no nome. Hai outro tipo de instantáneas no mesmo directorio, pero só as da terminación '''-svn''' teñen a información necesaria para completar a obtención.}}
  
== The Recipe ==
+
== A receita ==
  
Now for the checkout, go ahead and open a terminal shell and perform the following steps:
+
Unha vez descargado, abre un terminal e fai o seguinte:
  
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs is not a typo]]
+
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc_(gl)|cs non é un comando]]
 
  tar xvjf /path/to/kdemodule-svn.tar.bz2
 
  tar xvjf /path/to/kdemodule-svn.tar.bz2
 
  cd kdemodule
 
  cd kdemodule
  svn revert -R . # This step restores the missing files.
+
  svn revert -R . # Este paso recupera os arquivos perdidos.
  svn up          # This step updates the source to the latest code, and is optional.
+
  svn up          # Este paso actualiza as fontes dende o último código disponible, e é opcional.
  
== Extra Tidbits ==
+
== Últimos avisos==
  
That's it! You've got a valid KDE module checkout now. Some things to keep in mind:
+
Xa está! Obtiveches un módulo de KDE correctamente. Algunhas cousas que tes que lembrar:
  
* Each module snapshot contains a special README.svn-nightly file containing information on how to use the snapshot. You've already performed the svn revert and update steps.
+
* Cada instantánea dun módulo conten un arquivo especial chamado README.svn-nightly que conten información sobre como usar a instantánea. Xa realizaches os pasos de revertir e actualizar o svn.
* The modules are already setup to update from the KDE anonymous Subversion repository (svn://anonsvn.kde.org/). If this is not correct for you (i.e. you're a developer), then you can use the svn switch command to fix the checkout as described in the README.svn-nightly file.
+
* Os módulos están xa configurados para actualizarse do repositorio anónimo de subversión de KDE (svn://anonsvn.kde.org/). Se isto non che vale (porque por exemplo es un programador) podes usar o comando de svn "switch" para arranxar o checkout como está descrito no arquivo README.svn-nightly.
** Switch to the module source directory (cs <moduleName>)
+
** Vai ao directorio das fontes do módulo (cs <nomeModule>)
** If you use Subversion over SSH, run '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org svn+ssh://<user>@svn.kde.org'''
+
** Se usas subversion sobre túnel SSH, executa '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org svn+ssh://<user>@svn.kde.org'''
** If you use Subversion over HTTPS, run '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org <nowiki>https://<user>@svn.kde.org</nowiki>'''
+
** Se usas subversion sobre HTTPS, fai '''svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org <nowiki>https://<user>@svn.kde.org</nowiki>'''
** (The way this works is that <tt>svn switch --relocate</tt> rewrites the Subversion metadata in the module, replacing the first substring (svn://anonsvn.kde.org) in the repository URL with the second substring (svn+ssh: or https:).  This is done locally without any contact to the repository required.
+
** (Isto funciona deste xeito <tt>svn switch --relocate</tt> reescribe  os metadatos de SVN do módulo, substituíndo a primeira cadea (svn://anonsvn.kde.org) da URL do repositorio cunha segunda cadea (svn+ssh: ou https:).  Isto faise localmente sen ningún tipo de contacto co repositorio que usaches para adquirilo.
* If you want to keep the module up to date in the future, just run svn up as you would for any other Subversion checkout. You do not have to continue downloading snapshots just to update the module, and to do so would be inefficient and slow.
+
* Se queres manter o modulo actualizado no futuro, só executa '''svn up'''. Non tes que continuar descargando instantáneas, pois isto sería lento e ineficiente.
  
 
[[Category:Build KDE]]
 
[[Category:Build KDE]]

Latest revision as of 21:36, 12 November 2008

Template:I18n/Language Navigation Bar (gl)

noframe
 
Warning
Traducido do inglés. Pode ter erros...


Instantáneas diarias do repositorio
Serie do tutorial   Comezando...
Prerequerimentos   None
Seguinte   Compilando KDE4
Máis información   Guía simple de acceso anónimo ao SVN
Productividade mellorada con guións de shell en KDE 4
Introdución a CMake

Se estás intentando obter o código dun módulo de KDE, entón hai un xeito de facer o, normalmente lento, proceso de obtelo, bastante máis rápido, grazas as instantáneas automaticamente xeradas do repositorio de KDE, que se atopa convenientemente almacenado no FTP de KDE. Esta páxina describe como realizar unha obtención ("checkout" en adiante) usando unha instantánea modular.

Ten en conta que estas instantáneas son checkouts reais de subversión contendo toda a metadata requirida por SVN. Este método é, de feito, a maneira máis rápida de obter un módulo, grazas á abundancia de servidores espello de FTP.

noframe
 
Note
Este método só funciona se o modulo que ti queres foi xerado pola noite (a maioría deles foino), e se queres a versión troncal do módulo.

[edit] Obter a instantánea

Primeiro vai a O redireccionador de servidores espello de KDE e elixe o mellor servidor FTP segundo a túa localización. Normalmente este será un servidor do teu país ou estado. Fai click na ligazón do servidor FTP e navega ao directorio snapshots. Neste directorio haberá unha longa lista de módulos arquivados.

Se queres descargar o módulo co seguinte formato: kdemodule-svn.tar.bz2. Segue adiante e grava ese arquivo algures no teu disco duro. Deberás ser quen de chegar ata esa ruta dende a liña de comandos.

noframe
 
Note
É importante que o módulo que descargues teña a terminación -svn no nome. Hai outro tipo de instantáneas no mesmo directorio, pero só as da terminación -svn teñen a información necesaria para completar a obtención.

[edit] A receita

Unha vez descargado, abre un terminal e fai o seguinte:

cs # cs non é un comando
tar xvjf /path/to/kdemodule-svn.tar.bz2
cd kdemodule
svn revert -R . # Este paso recupera os arquivos perdidos.
svn up     # Este paso actualiza as fontes dende o último código disponible, e é opcional.

[edit] Últimos avisos

Xa está! Obtiveches un módulo de KDE correctamente. Algunhas cousas que tes que lembrar:

 • Cada instantánea dun módulo conten un arquivo especial chamado README.svn-nightly que conten información sobre como usar a instantánea. Xa realizaches os pasos de revertir e actualizar o svn.
 • Os módulos están xa configurados para actualizarse do repositorio anónimo de subversión de KDE (svn://anonsvn.kde.org/). Se isto non che vale (porque por exemplo es un programador) podes usar o comando de svn "switch" para arranxar o checkout como está descrito no arquivo README.svn-nightly.
  • Vai ao directorio das fontes do módulo (cs <nomeModule>)
  • Se usas subversion sobre túnel SSH, executa svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org svn+ssh://<user>@svn.kde.org
  • Se usas subversion sobre HTTPS, fai svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org https://<user>@svn.kde.org
  • (Isto funciona deste xeito svn switch --relocate reescribe os metadatos de SVN do módulo, substituíndo a primeira cadea (svn://anonsvn.kde.org) da URL do repositorio cunha segunda cadea (svn+ssh: ou https:). Isto faise localmente sen ningún tipo de contacto co repositorio que usaches para adquirilo.
 • Se queres manter o modulo actualizado no futuro, só executa svn up. Non tes que continuar descargando instantáneas, pois isto sería lento e ineficiente.

This page was last modified on 12 November 2008, at 21:36. This page has been accessed 4,977 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal