Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Anonymous SVN (se)"

Jump to: navigation, search
(Created page with '{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Getting Started/Sources/Anonymous SVN}} {{TutorialBrowser| series=Hur man Startar| name=Hur man skaffar KDE´s Källkod genom att använ...')
 
 
(4 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Getting Started/Sources/Anonymous SVN}}
+
 
 
{{TutorialBrowser|
 
{{TutorialBrowser|
  
Line 5: Line 5:
  
 
name=Hur man skaffar KDE´s Källkod genom att använda Subversion (SVN)|  
 
name=Hur man skaffar KDE´s Källkod genom att använda Subversion (SVN)|  
next=[[../../Build/KDE4|Building KDE4]]|
+
next=[[../../Build/KDE4|Bygga KDE4]]|
  
reading=[http://svnbook.red-bean.com/ Version Control with Subversion]|
+
reading=[http://svnbook.red-bean.com/ Versions Kontrol med Subversion]|
 
}}
 
}}
  
Line 13: Line 13:
  
 
För dom av oss som vill prova det senaste "Kniv skarpaste teknologin" då finns det ett enkelt sätt att förvara en egen kopia av KDE´s källkod uppdaterad via - anonym SVN.
 
För dom av oss som vill prova det senaste "Kniv skarpaste teknologin" då finns det ett enkelt sätt att förvara en egen kopia av KDE´s källkod uppdaterad via - anonym SVN.
 
  
 
Alternaivt, installera [[Getting_Started/Distribution_Packages|KDE SVN paket från din distribution]].
 
Alternaivt, installera [[Getting_Started/Distribution_Packages|KDE SVN paket från din distribution]].
Line 47: Line 46:
  
  
'''qt-copy''' är en kopia av den senaste stabila [http://www.trolltech.com Qt] releasen som fungerar med KDE, inlagt i SVN för bekvämlighetens skull. Det innehåller också patchar av KDE utvecklare som inte nått till QT än. De är rekomenderade för dem som arbetar med KDE från '''trunk'''. Instruktioner hur man skaffar ochkonfigurerar det kan du hitta [[Getting_Started/Build/KDE4/Prerequisites#Qt |här]].  
+
'''qt-copy''' är en kopia av den senaste stabila [http://www.trolltech.com Qt] releasen som fungerar med KDE, inlagt i SVN för bekvämlighetens skull. Det innehåller också patchar av KDE utvecklare som inte nått till QT än. De är rekomenderade för dem som arbetar med KDE från '''trunk'''. Instruktioner hur man skaffar och konfigurerar det kan du hitta [[Getting_Started/Build/KDE4/Prerequisites#Qt |här]].  
  
  
Line 68: Line 67:
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice
  
=== Checking out trunk using snapshots ===
+
=== Ladda hem och kolla upp med hjälp av snapshots ===
  
If you are checking out modules from '''trunk/''' you may be able to save time by using snapshots. Using Subversion trunk snapshots is described at [[../Snapshots|the Subversion snapshots tutorial page]].
+
Om du kollar upp moduler från '''trunk/''' så kan du eventuelt spara tid genom att använda snapshots. Tillvägagångsättet hur man använder Subversion trun snapshots beskrivs här [[../Snapshots|Subversion snapshots handlednings sida (Engelsk)]].
  
=== Checking out KDE 3 instead ===
+
=== Ladda hem och kolla upp KDE 3 istället ===
  
If you want to track KDE 3 rather than the bleeding edge, you may retrieve the KDE 3.5 sources using:
+
Om du vill köra KDE3 häldre än Spjutspetts teknologin, så kan du skaffa KDE 3.5 källkod genom att använda:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/
  
And if you want the matching qt-copy:
+
Och om du vill skaffa matchande qt-copy:
 +
 
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy
  
=== Checking out specific releases ===
+
=== Kolla upp specifika releaser ===  
 
+
KDE moduler är också taggade vid varje release så det är möjligt att skaffa en specifik release av KDE. De flesta KDE moduler har ett tagg namn med formatet '''tags/KDE/X.Y.Z''' (<<där X, Y och Z represenerar den exakta versionen). Arts modulen (behövs bara för KDE 2 och KDE 3) har ett annat format av tag namnen, '''tags/arts/X.Y.Z'''. Till exempel för att få kdelibs som det var skeppat med i KDE 3.5.0, gör en:  
KDE modules are also tagged at each release so that it is possible to get a specific release of KDE. Most KDE modules have a tag name in the format '''tags/KDE/X.Y.Z''' (where X, Y and Z represent the exact version). The arts module (only needed for KDE 2 and KDE 3) has a different format of tag name, '''tags/arts/X.Y.Z'''. For instance to get kdelibs as it was shipped in KDE 3.5.0, do:  
+
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/
  
If you then want to update this checkout to KDE 3.5.5, use this command:
+
Om du sedan vill uppdatera den till KDE 3.5.5, med svn checkout skriv:
  
 
  svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
 
  svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
  
{{tip|If you used a '''/branch/''' or '''/trunk/''' path, then there is no need to switch, just run '''svn update'''.}}
+
{{tip|Om du använder en '''/branch/''' eller '''/trunk/''' genväg (Path), då behöver du inte byta bara kör '''svn update'''.}}
  
=== Checking out translations ===
+
=== Ladda ner kolla upp översättningar ===
If you are looking for translations and other localizations, check out the appropriate language from the appropriate module: [http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4 l10n-kde4] (KDE4) or [http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde3 l10n-kde3] (KDE3).  
+
Om du letar efter översättningar och andra lokala översätningar, ladda ner kolla upp rätt språk för dig från rätt modul: [http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4 l10n-kde4] (KDE4) eller    [http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde3 l10n-kde3] (KDE3).  
  
{{Warning|The l10n module is ''extremely'' large. Be sure you have lots of time and disk space on hand before checking out the entire l10n module. Most people only check out specific language subdirectories rather than the entire l10n module.}}
+
{{Warning|l10n modulerna är ''extremt'' stora. Var säker på att ha mycket tid och dikutrymme tillhanda före du laddar ner hela l10n. De flesta som laddar ner och kollar upp deras egna specefika språks underkataloger i stället för att ladda ner hela l10n.}}
  
You are now ready to start building KDE! Visit [[Getting_Started/Build/KDE4|this page]] for instructions on building trunk or [[Getting_Started/Build/Stable_Version|this page]] for instruction on compiling the last stable release.
+
Du är nu färdig för att börja bygga KDE! Gå in på [[Getting_Started/Build/KDE4|denna sidan]] för instruktioner om hur du kompilerar den sista stabila relesen.
 +
Du är nu redo
 +
You are now ready to start building KDE! Visit [[Getting_Started/Build/KDE4|this page]] for instructions on building trunk or  
  
=== Checkout from behind a proxy ===
+
KDE moduler är också taggade vid varje release så det är möjligt att skaffa en specifik release av KDE. De flesta KDE moduler har ett tagg namn med formatet '''tags/KDE/X.Y.Z''' (<<där X, Y och Z represenerar den exakta versionen). Arts modulen (behövs bara för KDE 2 och KDE 3) har ett annat format av tag namnen, '''tags/arts/X.Y.Z'''. Till exempel för att få kdelibs som det var skeppat med i KDE 3.5.0, gör en:
 +
 
 +
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/
 +
 
 +
Om du sedan vill uppdatera den till KDE 3.5.5, med svn checkout skriv:
 +
 
 +
svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
  
If the tip above didn't help you, and you've realized that the only way to go seems to be with http://anonsvn.kde.org/.. , then you will have to jump through a few hoops to get an svn checkout. Since http:// access is open only to developers, you will have to use svn://. Transconnect is a small piece of software that can tunnel all the traffic through your friendly neigbourhood proxy server. Get the transconnect sources from http://transconnect.sourceforge.net/ , compile it, and edit ~/.tconn/tconn.conf to point to your proxy server. Export the LD_PRELOAD variable as per the README from transconnect, and you're set to go.
 
  
== Also of interest ==
+
== Även av intresse ==
* Visit http://websvn.kde.org/ to browse the source code online.
+
* Besök http://websvn.kde.org/ för att kolla upp källkoden online.
* anonsvn.kde.org is a round robin DNS entry, which will resolve to one out of several anonsvn mirrors. The DNS setup is maintained by [mailto:sysadmin@kde.org the KDE sysadmins]. However, it might be desireable to choose a local mirror explicitely. Some mirrors are listed below, sorted by performance:
+
* anonsvn.kde.org är en round robin DNS entry, som kommer peka ut en av många anonsvn speglingar. DNS´en setup är administrerad av [mailto:sysadmin@kde.org the KDE sysadmins]. Men det kan vara önskvärt att välja en lokal spegel explicit. Vissa speglar är listade nedan, och sorterade efter hastighet:
** kde.mneisen.org is located near Nuernberg, Germany, maintained by [mailto:martin.eisenhardt@mneisen.org Martin Eisenhardt]
+
** kde.mneisen.org är stationerad nära Nymberg, Tyskland, Administrerad av [mailto:martin.eisenhardt@mneisen.org Martin Eisenhardt]
** www.englishbreakfastnetwork.org also hosts an anonymous SVN mirror, at the University of Nijmegen, Netherlands. Maintained by [mailto:groot@kde.org Adriaan de Groot]
+
** www.englishbreakfastnetwork.org hostar även en anonym SVN spegel, på Universitetet i Nijmegen, Nederländerna. Administrerad av [mailto:groot@kde.org Adriaan de Groot]
  
* There are also aliases anonsvn1.kde.org, anonsvn2.kde.org and anonsvn3.kde.org which point to the mirrors used in the DNS round robin (the above two plus another mneisen.org mirror). If you experience trouble because one mirror is broken, you can always select a specific mirror using either the fullnames above or simply anonsvn1, 2, or 3.
+
* Där finns också aliases anonsvn1.kde.org, anonsvn2.kde.org and anonsvn3.kde.org som pekar på speglar använda i DNS round robin (de övre två + en annan mneisen.org mirror). Om du upplever bekymmer för att en spegel är trasig eller inte funkar så kan du välja en specifik spegel genom att använda antingen fullnamnen här ovan eller eller hellt enkelt anonsvn1, 2, or 3.
  
: Be careful when switching between mirrors. SVN remembers the server in the working copy, so to switch you have to run
+
: Var vaksam vid byte av speglar. SVN kom ihåg servern i annvändarkopian, för att ändra så kör du bara
 
  svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
 
  svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
: in all your checkouts.
+
: i alla dina lokala kopior.
If you're interested in setting up a svn mirror, please contact [mailto:sysadmin@kde.org the KDE sysadmins].
+
Och om du är intreserad av att sätta upp en svn-spegel (Svn-Mirror) kontakta via mail (Engelska) [mailto:sysadmin@kde.org KDE Administratörer].
  
 
[[Category:Build KDE]]
 
[[Category:Build KDE]]

Latest revision as of 13:23, 18 July 2012

Hur man skaffar KDE´s Källkod genom att använda Subversion (SVN)
Tutorial Series   Hur man Startar
Previous   None
What's Next   Bygga KDE4
Further Reading   Versions Kontrol med Subversion

Contents

[edit] Abstrakt

För dom av oss som vill prova det senaste "Kniv skarpaste teknologin" då finns det ett enkelt sätt att förvara en egen kopia av KDE´s källkod uppdaterad via - anonym SVN.

Alternaivt, installera KDE SVN paket från din distribution.

[edit] Anonym SVN

[edit] Sätta upp Subversion

Först, installera Subversion (svn) programet om du inte har det installerat redan. Det borde finnas tillgängligt för ditt operativsystem. Alternativt kan du ladda ner det själv och kompilera det själv här svn projektets site. Snälla läs denna KDE Subversion Handledningen "På Engelska" om du är intresserad av hur man använder Subversion.

[edit] Ladda ner nyaste KDE med SVN

/trunk/ är var det Qt4 baserade KDE 4 blir utvecklat. Följande är det minsta antalet moduler du behöver ladda hem med kommandot (svn co) för att bygga KDE och KDE´s mjukvara:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase

För att få tag på oxygen ikonerna behöver du behöver du ladda ner checakout:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/kdesupport/oxygen-icons
Ktip.png
 
Tip
Om din brandvägg inte ger dig access godtyckliga portar,byt ut svn://anonsvn.kde.org/ med svn://websvn.kde.org:443/ ovan.


Ktip.png
 
Tip
Kdebase modulen har externa beroenden, användandet av svn:externals. Problemet just nu är att utanförliggande rättigheter är satta med en direkt genväg (path), pekande till anonsvn. för dem användarna bakom en brandvägg, Är detta ett problem. Du kan ändra dessa rättigheter för din utveckling katalog, med dessa två kommandon:

cs KDE svn propset svn:externals "lib svn://websvn.kde.org:443/home/kde/trunk/KDE/kdebase/runtime/kstyles/oxygen/lib" kdebase/workspace/kwin/clients/oxygen svn propset svn:externals "lib svn://websvn.kde.org:443/home/kde/trunk/KDE/kdebase/runtime/kstyles/oxygen/lib" kdebase/workspace/kwin/clients/ozone På det här viset kommer utanpåliggande rättigheterna kolla efter extra/återstående filer i webbsvn´ens filarkiv.

Där finns också kdenetwork/kget/transfer-plugins/bittorrent och kdebase/workspace/kwin/clients/ozone som använder svn:externals skaffa länken med svn propget svn:externals PATH och byt ut anonsvn.kde.org med websvn.kde.org:443 här med


qt-copy är en kopia av den senaste stabila Qt releasen som fungerar med KDE, inlagt i SVN för bekvämlighetens skull. Det innehåller också patchar av KDE utvecklare som inte nått till QT än. De är rekomenderade för dem som arbetar med KDE från trunk. Instruktioner hur man skaffar och konfigurerar det kan du hitta här.


Om du önskar en komplett kopia av KDE Distrubutionen, så kan du enkelt ladda hem hela källkods-trädet med ett kommando (svn co):


svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
noframe
 
Note
Det är smartare att först använda KDE´s Källkods Webb läsare. Använd det för att välja vilka moduler att ladda ner. På detta sätt kommer KDE att användas för installeras och provas ut.

Om du vill ha extra mjukvaru paket kan du ladda ner de modulerna med inom trunk/ med:

koffice
extragear
playground
kdereview

Så till exempel, om du vill ha/ladda hem koffice trunk, så kan du annvända:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice

[edit] Ladda hem och kolla upp med hjälp av snapshots

Om du kollar upp moduler från trunk/ så kan du eventuelt spara tid genom att använda snapshots. Tillvägagångsättet hur man använder Subversion trun snapshots beskrivs här Subversion snapshots handlednings sida (Engelsk).

[edit] Ladda hem och kolla upp KDE 3 istället

Om du vill köra KDE3 häldre än Spjutspetts teknologin, så kan du skaffa KDE 3.5 källkod genom att använda:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/

Och om du vill skaffa matchande qt-copy:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy

[edit] Kolla upp specifika releaser

KDE moduler är också taggade vid varje release så det är möjligt att skaffa en specifik release av KDE. De flesta KDE moduler har ett tagg namn med formatet tags/KDE/X.Y.Z (<<där X, Y och Z represenerar den exakta versionen). Arts modulen (behövs bara för KDE 2 och KDE 3) har ett annat format av tag namnen, tags/arts/X.Y.Z. Till exempel för att få kdelibs som det var skeppat med i KDE 3.5.0, gör en:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

Om du sedan vill uppdatera den till KDE 3.5.5, med svn checkout skriv:

svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
Ktip.png
 
Tip
Om du använder en /branch/ eller /trunk/ genväg (Path), då behöver du inte byta bara kör svn update.


[edit] Ladda ner kolla upp översättningar

Om du letar efter översättningar och andra lokala översätningar, ladda ner kolla upp rätt språk för dig från rätt modul: l10n-kde4 (KDE4) eller l10n-kde3 (KDE3).

noframe
 
Warning
l10n modulerna är extremt stora. Var säker på att ha mycket tid och dikutrymme tillhanda före du laddar ner hela l10n. De flesta som laddar ner och kollar upp deras egna specefika språks underkataloger i stället för att ladda ner hela l10n.


Du är nu färdig för att börja bygga KDE! Gå in på denna sidan för instruktioner om hur du kompilerar den sista stabila relesen. Du är nu redo You are now ready to start building KDE! Visit this page for instructions on building trunk or

KDE moduler är också taggade vid varje release så det är möjligt att skaffa en specifik release av KDE. De flesta KDE moduler har ett tagg namn med formatet tags/KDE/X.Y.Z (<<där X, Y och Z represenerar den exakta versionen). Arts modulen (behövs bara för KDE 2 och KDE 3) har ett annat format av tag namnen, tags/arts/X.Y.Z. Till exempel för att få kdelibs som det var skeppat med i KDE 3.5.0, gör en:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

Om du sedan vill uppdatera den till KDE 3.5.5, med svn checkout skriv:

svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs


[edit] Även av intresse

  • Besök http://websvn.kde.org/ för att kolla upp källkoden online.
  • anonsvn.kde.org är en round robin DNS entry, som kommer peka ut en av många anonsvn speglingar. DNS´en setup är administrerad av the KDE sysadmins. Men det kan vara önskvärt att välja en lokal spegel explicit. Vissa speglar är listade nedan, och sorterade efter hastighet:
    • kde.mneisen.org är stationerad nära Nymberg, Tyskland, Administrerad av Martin Eisenhardt
    • www.englishbreakfastnetwork.org hostar även en anonym SVN spegel, på Universitetet i Nijmegen, Nederländerna. Administrerad av Adriaan de Groot
  • Där finns också aliases anonsvn1.kde.org, anonsvn2.kde.org and anonsvn3.kde.org som pekar på speglar använda i DNS round robin (de övre två + en annan mneisen.org mirror). Om du upplever bekymmer för att en spegel är trasig eller inte funkar så kan du välja en specifik spegel genom att använda antingen fullnamnen här ovan eller eller hellt enkelt anonsvn1, 2, or 3.
Var vaksam vid byte av speglar. SVN kom ihåg servern i annvändarkopian, för att ändra så kör du bara
svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
i alla dina lokala kopior.

Och om du är intreserad av att sätta upp en svn-spegel (Svn-Mirror) kontakta via mail (Engelska) KDE Administratörer.


This page was last modified on 18 July 2012, at 13:23. This page has been accessed 3,620 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal