Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Anonymous SVN (fi)"

Jump to: navigation, search
Line 77: Line 77:
 
=== Tietyn julkaisun hakeminen ===
 
=== Tietyn julkaisun hakeminen ===
  
KDE-moduuli merkataan tunnisteilla (tags) jokaisessa julkaisussa niin etttä on mahdollista hakea määrätty KDE-julkaisu. Useimmilla KDE-moduuleilla on tunniste, joka on muotoa '''tags/KDE/X.Y.Z''' (missä X, Y ja Z edustavat tarkkaa versiota). Taidemoduuleilla (joita tarvitaan vain KDE 2:ssa ja KDE 3:ssa) on erilainen tunnistenimimuoto, '''tags/arts/X.Y.Z'''. Esimerkiksi kdelibs-moduulin KDE 3.5.0-hakua varten käytetään komentoa:
+
KDE-moduuli merkataan tunnisteilla (tags) jokaisessa julkaisussa niin että on mahdollista hakea määrätty KDE-julkaisu. Useimmilla KDE-moduuleilla on tunniste, joka on muotoa '''tags/KDE/X.Y.Z''' (missä X, Y ja Z edustavat tarkkaa versiota). Taidemoduuleilla (joita tarvitaan vain KDE 2:ssa ja KDE 3:ssa) on erilainen tunnistenimimuoto, '''tags/arts/X.Y.Z'''. Esimerkiksi kdelibs-moduulin KDE 3.5.0-hakua varten käytetään komentoa:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/
Line 97: Line 97:
 
=== Hakeminen versionhallinnasta välityspalvelimen takaa ===
 
=== Hakeminen versionhallinnasta välityspalvelimen takaa ===
  
If the tip above didn't help you, and you've realized that the only way to go seems to be with http://anonsvn.kde.org/.. , then you will have to jump through a few hoops to get an svn checkout. Since http:// access is open only to developers, you will have to use svn://. Transconnect is a small piece of software that can tunnel all the traffic through your friendly neigbourhood proxy server. Get the transconnect sources from http://transconnect.sourceforge.net/ , compile it, and edit ~/.tconn/tconn.conf to point to your proxy server. Export the LD_PRELOAD variable as per the README from transconnect, and you're set to go.  
+
Jos yllä olevan vihje ei auttanut sinua, olet oivaltanut, että ainoa tapa edetä tuntuu olevan osoite http://anonsvn.kde.org/.. , sen jälkeen sinun on hypättävä muutaman renkaan lävitse hakeaksesi svn-haun. Koska http:// pääsy on avoin vain kehittäjille, sinun on käytettävä svn:// -osoitetta. Transconnect on pieni ohjelmapalanen, joka voi hoitaa kaiken liikenteen ystävällisen naapurivälityspalvelimen lävitse. Hae ohjelman lähdekoodi osoitteesta http://transconnect.sourceforge.net/, käännä se ja muokkaa ~/.tconn/tconn.conf -tiedosto osoittamaan välityspalvelintasi. Vie LD_PRELOAD-muuttuja kuten README-tiedostossa selitetään ja olet valmis käyttämään ohjelmaa.
  
 
== Myös mielenkiintoista ==
 
== Myös mielenkiintoista ==
 +
 
* Vieraile osoitteessa http://websvn.kde.org/, jos haluat selata lähdekoodia webissä.
 
* Vieraile osoitteessa http://websvn.kde.org/, jos haluat selata lähdekoodia webissä.
 
* anonsvn.kde.org on round robin-tyyppinen DNS-tulokohta, joka ratkaisee yhden useasta anonsvn-peilipalvelimesta. DNS-asetuksia ylläpitää [mailto:sysadmin@kde.org the KDE sysadmins]. Olisi kuitenkin haluttavaa valita paikallinen peilipalvelin eksplisiittisesti. Joitakin peilipalvelimia on lueteltu alla, ne on lajiteltu suorituskyvyn mukaan:
 
* anonsvn.kde.org on round robin-tyyppinen DNS-tulokohta, joka ratkaisee yhden useasta anonsvn-peilipalvelimesta. DNS-asetuksia ylläpitää [mailto:sysadmin@kde.org the KDE sysadmins]. Olisi kuitenkin haluttavaa valita paikallinen peilipalvelin eksplisiittisesti. Joitakin peilipalvelimia on lueteltu alla, ne on lajiteltu suorituskyvyn mukaan:

Revision as of 04:34, 3 September 2009


Contents

Getting Started/Sources/Anonymous SVN

Getting KDE Sources Using Anonymous Subversion (SVN)
Tutorial Series   Getting Started
Previous   None
What's Next   Building KDE4
Further Reading   Version Control with Subversion

Yhteenveto

Sellaisille henkilöille, jotka haluavat pysyä "ajan tasalla" on helppo tapa pitää paikallinen kopio KDE-lähdekoodista ajantasalla - anonyymi SVN.

Vaihtoehtoisesti, asenna KDE SVN-pakkaukset Linux-levitysversiostasi.

Anonyymi SVN

Subversion-ohjelman asetukset

Asenna ensimmäiseksi subversion (svn) -ohjelman binääritiedostot, jos ne eivät jo ole tietokoneellasi. Käyttöjärjestelmässä pitäisi olla pakkaus sitä varten. Vaihtoehtoisesti voit hakea ja kääntää sen itse osoitteesta svn-projektin lataussivu. Lue KDE Subversion-oppikurssi, jos olet kiinnostunut kuinka Subversion-ohjelmaa käytetään.

KDE-koodin hakeminen

Versionhallinnan /trunk/-haara on se paikka, jossa Qt4-perustainen KDE 4 kehitetään. Seuraavana on minimijoukko moduuleja, jotka sinun on haettava (checkout) versionhallinnasta voidaksesi kääntää KDE:n ja KDE-ohjelmistoja:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase

Jos haluat oxygen-kuvakkeet, sinun on haettava:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/kdesupport/oxygen-icons
Ktip.png
 
Tip
Jos palomuurisi ei salli omavaltaisia portteja, korvaa url-polku svn://anonsvn.kde.org/ polulla svn://websvn.kde.org:443/ yllä olevassa komennossa.


Ktip.png
 
Tip
Moduulilla kdebase on ulkoinen riippuvuus, joka käyttää svn:externals. Pulmana on tällä hetkellä, että externals-ominaisuus on asetettu absoluuttisena polkuna, joka osoittaa anonsvn-ohjelmaan. Niille, jotka ovat palomuurin takana tämä on pulma. Voit muuttaa tätä ominaisuutta työtilassasi käyttäen kahta komentoa:
cs KDE
svn propset svn:externals "lib svn://websvn.kde.org:443/home/kde/trunk/KDE/kdebase/runtime/kstyles/oxygen/lib" kdebase/workspace/kwin/clients/oxygen 
svn propset svn:externals "lib svn://websvn.kde.org:443/home/kde/trunk/KDE/kdebase/runtime/kstyles/oxygen/lib" kdebase/workspace/kwin/clients/ozone
Tällä tavalla external-ominaisuus etsii lisätiedostoja websvn-repositorystä. On olemassa myös kdenetwork/kget/transfer-plugins/bittorrent ja kdebase/workspace/kwin/clients/ozone, jotka käyttävät svn:externals url-osoitteen saamiseksi svn propget svn:externals PATH -komentoa ja korvaavat anonsvn.kde.org -osoitteen websvn.kde.org:443 -osoitteella myös täällä.


qt-copy on kopio viimeisimmästä stabiilista Qt-julkaisusta, joka toimii KDE:n kanssa, laitettuna SVN-versionhallintaaan elämää helpottamaan. Se sisältää KDE-kehittäjien korjauksia, jotka eivät ole vielä löytäneet tietään Qt:hen. Ne ovat recommended for those working with KDE from trunk. Instructions on how to get and configure it can be found täällä.

Jos haluat täydellisen kopion koko KDE-jakeluversiosta, voit yksinkertaisesti hakea koko lähdekoodipuun yhdellä komennolla:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
noframe
 
Note
On järkevämpää ensin käyttää KDE Source Repository Web-selainta. Sitä käyttämällä voit valita, mitkä moduulit haet. Tällä tavalla on nopeampaa asentaa KDE ja testata sitä.

Jos haluat lisäohjelmistopakkauksia, voit hakea myös seuraavat moduulit trunk/-haarasta:

koffice
extragear
playground
kdereview

Joten jos esimerkiksi haluat hakea koffice-ohjelman trunk-haaran, voit käyttää komentoa:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice

Tilannevedosten käyttäminen trunk-haaran hakemiseen

Jos haet moduuleja trunk/-haarasta, säästät aikaa käyttämällä tilannevedoksia. Subversion-ohjelman trunk snapshots-käyttöä kuvaillaan Subversion snapshots-oppikurssisivulla.

Haetaan sen sijaan KDE 3

Jos haluat jäljittää KDE 3:n etkä viimeisintä versiota, voit hakea KDE 3.5-lähdekoodin komennolla:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/

Ja jos haluat vastaavan qt-copy-moduulin:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy

Tietyn julkaisun hakeminen

KDE-moduuli merkataan tunnisteilla (tags) jokaisessa julkaisussa niin että on mahdollista hakea määrätty KDE-julkaisu. Useimmilla KDE-moduuleilla on tunniste, joka on muotoa tags/KDE/X.Y.Z (missä X, Y ja Z edustavat tarkkaa versiota). Taidemoduuleilla (joita tarvitaan vain KDE 2:ssa ja KDE 3:ssa) on erilainen tunnistenimimuoto, tags/arts/X.Y.Z. Esimerkiksi kdelibs-moduulin KDE 3.5.0-hakua varten käytetään komentoa:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

Jos haluat päivittää tämän haun KDE 3.5.5:een, käytä komentoa:

svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
Ktip.png
 
Tip
Jos käytät /branch/ tai /trunk/ -polkua, ei ole tarvetta käyttää switch-parametriä, riittää kun suorittaa komennon svn update.


Suomennosten hakeminen

Jos haet suomennoksia ja muita paikallistamisia, hae asiaankuuluva kieli kyseistä moduulista: l10n-kde4 (KDE4) tai l10n-kde3 (KDE3).

noframe
 
Warning
Moduuli l10n on äärimmäisen laaja. Varmista, että sinulla on paljon aikaa ja levytilaa käytettävissä ennen kuin haet koko l10n-moduulin. Useimmat ihmiset hakevat tietyn kielialihakemiston koko l10n-moduulin sijasta.


Olet nyt valmis käynnistämään KDE:n kääntämisen! Vieraile tällä sivulla lukemassa trunk-haaran kääntämisohjeita tai tällä sivulla lukemassa viimeisimmän stabiilin julkaisun kääntämisohjeita.

Hakeminen versionhallinnasta välityspalvelimen takaa

Jos yllä olevan vihje ei auttanut sinua, olet oivaltanut, että ainoa tapa edetä tuntuu olevan osoite http://anonsvn.kde.org/.. , sen jälkeen sinun on hypättävä muutaman renkaan lävitse hakeaksesi svn-haun. Koska http:// pääsy on avoin vain kehittäjille, sinun on käytettävä svn:// -osoitetta. Transconnect on pieni ohjelmapalanen, joka voi hoitaa kaiken liikenteen ystävällisen naapurivälityspalvelimen lävitse. Hae ohjelman lähdekoodi osoitteesta http://transconnect.sourceforge.net/, käännä se ja muokkaa ~/.tconn/tconn.conf -tiedosto osoittamaan välityspalvelintasi. Vie LD_PRELOAD-muuttuja kuten README-tiedostossa selitetään ja olet valmis käyttämään ohjelmaa.

Myös mielenkiintoista

  • Vieraile osoitteessa http://websvn.kde.org/, jos haluat selata lähdekoodia webissä.
  • anonsvn.kde.org on round robin-tyyppinen DNS-tulokohta, joka ratkaisee yhden useasta anonsvn-peilipalvelimesta. DNS-asetuksia ylläpitää the KDE sysadmins. Olisi kuitenkin haluttavaa valita paikallinen peilipalvelin eksplisiittisesti. Joitakin peilipalvelimia on lueteltu alla, ne on lajiteltu suorituskyvyn mukaan:
    • kde.mneisen.org sijaitsee lähellä Nürnberg, Saksa ja sitä ylläpitää Martin Eisenhardt
    • www.englishbreakfastnetwork.org isännöi myös anonyymia SVN peilipalvelinta osoitteessa University of Nijmegen, Hollanti. Sitä ylläpitää Adriaan de Groot
  • There are also aliases anonsvn1.kde.org, anonsvn2.kde.org and anonsvn3.kde.org which point to the mirrors used in the DNS round robin (the above two plus another mneisen.org mirror). If you experience trouble because one mirror is broken, you can always select a specific mirror using either the fullnames above or simply anonsvn1, 2, or 3.
Be careful when switching between mirrors. SVN remembers the server in the working copy, so to switch you have to run
svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
in all your checkouts.

If you're interested in setting up a svn mirror, please contact the KDE sysadmins.


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal