Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Anonymous SVN (cs)"

Jump to: navigation, search
(further translation)
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Anonymní SVN}}{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Getting Started/Sources/Anonymous SVN}}
+
{{DISPLAYTITLE:Anonymní SVN}}
 
{{TutorialBrowser|
 
{{TutorialBrowser|
  
series=Začínáme|
+
series=První kroky|
  
 
name=Získání zdrojových kódů KDE pomocí anonymního Subversion (SVN)|
 
name=Získání zdrojových kódů KDE pomocí anonymního Subversion (SVN)|
  
next=[[../../Build/KDE4|Building KDE4]]|
+
next=[[../../Build/KDE4|Sestavení KDE4]]|
  
 
reading=[http://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php?title=SVN_tutori%C3%A1l SVN tutoriál (česky)]|
 
reading=[http://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php?title=SVN_tutori%C3%A1l SVN tutoriál (česky)]|
Line 56: Line 56:
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice
  
=== Stažení aktuální verze pomocí snapshotů ===
+
=== Stažení aktuální verze pomocí snímků ===
  
If you are checking out modules from '''trunk/''' you may be able to save time by using snapshots. Using Subversion trunk snapshots is described at [[../Snapshots|the Subversion snapshots tutorial page]].
+
Pokud stahujete moduly z adresáře '''trunk/''', můžete ušetřit čas pomocí snímků (snapshots). Použití snímků v Subversion je popsáno na stránce [[../Snapshots|Návod na použití snímků v Subversion]].
  
 
=== Stažení KDE3 ===
 
=== Stažení KDE3 ===
  
If you want to track KDE 3 rather than the bleeding edge, you may retrieve the KDE 3.5 sources using:
+
Pokud si raději chcete sestavit KDE 3 namísto té nejčerstvější verze, můžete si stáhnout zdrojový kód KDE 3.5 pomocí:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/
  
And if you want the matching qt-copy:
+
Pokud chcete sestavit i příslušnou verzi qt-copy:
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy
  
Line 85: Line 85:
  
 
=== Stažení překladů ===
 
=== Stažení překladů ===
If you are looking for translations and other localizations, check out the appropriate language from the [http://websvn.kde.org/trunk/l10n l10n] module.  
+
Hledáte-li překlady a lokalizaci KDE, stáhněte si příslušný jazyk z modulu [http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4/ l10n].  
  
{{Warning|The l10n module is ''extremely'' large. Be sure you have lots of time and disk space on hand before checking out the entire l10n module. Most people only check out specific language subdirectories rather than the entire l10n module.}}
+
{{Warning|Modul l10n je ''opravdu'' obrovský. Ujistěte se, že máte dost času a místa na disku před stažením celého modulu l10n. Mnoho lidí preferuje stažení pouze konkrétních podadresářů místo celého modulu l10n.}}
  
You are now ready to start building KDE! Visit [[Getting_Started/Build/KDE4|this page]] for instructions on building trunk or [[Getting_Started/Build/Stable_Version|this page]] for instruction on compiling the last stable release.
+
Nyní už máte vše potřebné k sestavení KDE! Na [[Getting_Started/Build/KDE4|této stránce]] najdete návod, jak sestavit čerstvý '''trunk''', na [[Getting_Started/Build/Stable_Version|tuto stránku]] zavítejte, chcete-li sestavit nejnovější stabilní verzi.
  
 
== Zajímavosti ==
 
== Zajímavosti ==
* anonsvn.kde.org is located in Tuebingen, Germany, maintained by [mailto:dirk@kde.org Dirk Mueller] However, a more local mirror could be faster for you than anonsvn.kde.org itself. Current mirrors are, sorted by performance:
+
* Server anonsvn.kde.org se nachází v Německu ve městě Tübingen. Je spravován [mailto:dirk@kde.org Dirkem Müllerem]. Některé bližší zrcadlo tohoto serveru může být pro Vás rychlejší než samotný anonsvn.kde.org. Současná zrcadla se nachází (seřazeno podle výkonu):
** kde.mneisen.org is located near Nuernberg, Germany, maintained by [mailto:martin.eisenhardt@mneisen.org Martin Eisenhardt]
+
** kde.mneisen.org je umístěn poblíž Norimberku v Německu. Je spravován [mailto:martin.eisenhardt@mneisen.org Martinem Eisenhardtem].
** www.englishbreakfastnetwork.org also hosts an anonymous SVN mirror, at the University of Nijmegen, Netherlands. Maintained by [mailto:groot@kde.org Adriaan de Groot]
+
** www.englishbreakfastnetwork.org také poskytuje anonymní zrcadlo SVN. Nachází se na půdě univerzity v Nijmegen, Nizozemí. Spravován [mailto:groot@kde.org Adriaanem de Grootem.]
** svn://azkaban.caltech.edu is located near Los Angeles, USA and is maintained by [mailto:eugen.plamadeala@gmail.com Eugeniu Plamadeala]. It has the same folder hierarchy as anonsvn.kde.org.
+
** svn://azkaban.caltech.edu bychom našli poblíž Los Angeles ve Spojených státech a je spravován [mailto:eugen.plamadeala@gmail.com Eugeniem Plamadealou]. Jeho adresářová struktura je stejná jako na anonsvn.kde.org.
: Be careful when switching between mirrors. SVN remembers the server in the working copy, so to switch you have to run
+
: Dávejte pozor při změně zrcadla. SVN si pamatuje server s pracovní kopií, takže při změně musíte spustit
 +
 
 
  svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
 
  svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
: in all your checkouts.
+
: pro všechny checkouty.
If you're interested in setting up a svn mirror, please contact [mailto:mueller@kde.org Dirk Mueller].
+
Pokud byste měli zájem o konfiguraci vlastního SVN zrcadla, kontaktujte  [mailto:mueller@kde.org Dirka Müllera].
  
 
[[Category:Build KDE]]
 
[[Category:Build KDE]]

Latest revision as of 14:25, 14 July 2012

Získání zdrojových kódů KDE pomocí anonymního Subversion (SVN)
Tutorial Series   První kroky
Previous   None
What's Next   Sestavení KDE4
Further Reading   SVN tutoriál (česky)

Contents

[edit] Úvod

Pokud patříte mezi ty z nás, kteří mají rádi aplikace čerstvé "přímo z trouby", využijete následující způsob, jak získat vlastní kopii nejnovějšího zdrojového kódu KDE - anonymní SVN.

Mějte však na paměti že některé distribuce Linuxu nabízí balíčky KDE z SVN, tudíž sestavení Qt a KDE ze zdrojového kódu mnohdy nemusíte dělat vůbec! Postup a další informace najdete na stránce Getting_Started/Distribution_Packages.

[edit] Anonymní SVN

[edit] Nastavení Subversion

Nejprve musíte nainstalovat aplikaci subversion (svn), pokud ji ještě na svém počítači nemáte. Váš operační systém ji nejspíše bude mít v seznamu balíčků. Můžete ji také stáhnout ze stránek projektu svn a zkompilovat sami. Přečtěte si návod pro použití Subversion s KDE, pokud Vás zajímá, jak Subversion co nejlépe používat.

[edit] Stažení (checkout) KDE

Adresář /trunk/ je místo, kde se nachází vývojová větev KDE 4, založená na Qt 4. Následující výčet obsahuje moduly, které rozhodně budete potřebovat, pokud máte v plánu stáhnout a sestavit KDE prostředí a software:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
Ktip.png
 
Tip
"svn co" použijte jen pro prvotní stažení, pozdější aktualizaci Vašich zdrojových kódů uděláte nejsnáze pomocí "svn up jménomodulu" nebo "svn update jménomodulu".


Ktip.png
 
Tip
Pokud Vaše brána firewall nepovoluje přístup na některé porty, nahraďte svn://anonsvn.kde.org/ výše tímto: svn://websvn.kde.org:443/.


Adresář qt-copy je kopií nejnovějšího stabilního vydání Qt které správně pracuje s KDE. Pro naše pohodlí je zkopírována do KDE SVN. Rovněž obsahuje opravy od vývojářů KDE, které ještě nebyly přijaty do Qt. Tuto verzi doporučujeme těm, kteří pracují s trunk verzí KDE. qt-copy získáte spuštěním:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy

Pokud si přejete mít staženu úplnou kopii KDE, můžete stáhnout úplný strom zdrojových kódů jedním příkazem:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
noframe
 
Note
Je chytřejší nejdříve použít Webový prohlížeč zdrojového kódu KDE. S ním si snáze vyberete, které moduly potřebujete. Vaše KDE pak bude rychleji nainstalované.

Pokud si přejete další balíčky softwaru, můžete si z adresáře trunk/ stáhnout následující moduly:

koffice
extragear
playground
kdereview

Kupříkladu, pokud chcete stáhnout aktuální verzi kancelářského programu koffice, použijete

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice

[edit] Stažení aktuální verze pomocí snímků

Pokud stahujete moduly z adresáře trunk/, můžete ušetřit čas pomocí snímků (snapshots). Použití snímků v Subversion je popsáno na stránce Návod na použití snímků v Subversion.

[edit] Stažení KDE3

Pokud si raději chcete sestavit KDE 3 namísto té nejčerstvější verze, můžete si stáhnout zdrojový kód KDE 3.5 pomocí:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/

Pokud chcete sestavit i příslušnou verzi qt-copy:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy

[edit] Stažení konkrétních vydání

KDE modules are also tagged at each release so that it is possible to get a specific release of KDE. Most KDE modules have a tag name in the format tags/KDE/X.Y.Z (where X, Y and Z represent the exact version). The arts module (only needed for KDE 2 and KDE 3) has a different format of tag name, tags/arts/X.Y.Z. For instance to get kdelibs as it was shipped in KDE 3.5.0, do:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

If you then want to update this checkout to KDE 3.5.5, use this command:

svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
Ktip.png
 
Tip
If you used a /branch/ or /trunk/ path, then there is no need to switch, just run svn update.


Ktip.png
 
Tip
WebSVN is a convenient way to check for a tag name.


[edit] Stažení překladů

Hledáte-li překlady a lokalizaci KDE, stáhněte si příslušný jazyk z modulu l10n.

noframe
 
Warning
Modul l10n je opravdu obrovský. Ujistěte se, že máte dost času a místa na disku před stažením celého modulu l10n. Mnoho lidí preferuje stažení pouze konkrétních podadresářů místo celého modulu l10n.


Nyní už máte vše potřebné k sestavení KDE! Na této stránce najdete návod, jak sestavit čerstvý trunk, na tuto stránku zavítejte, chcete-li sestavit nejnovější stabilní verzi.

[edit] Zajímavosti

  • Server anonsvn.kde.org se nachází v Německu ve městě Tübingen. Je spravován Dirkem Müllerem. Některé bližší zrcadlo tohoto serveru může být pro Vás rychlejší než samotný anonsvn.kde.org. Současná zrcadla se nachází (seřazeno podle výkonu):
    • kde.mneisen.org je umístěn poblíž Norimberku v Německu. Je spravován Martinem Eisenhardtem.
    • www.englishbreakfastnetwork.org také poskytuje anonymní zrcadlo SVN. Nachází se na půdě univerzity v Nijmegen, Nizozemí. Spravován Adriaanem de Grootem.
    • svn://azkaban.caltech.edu bychom našli poblíž Los Angeles ve Spojených státech a je spravován Eugeniem Plamadealou. Jeho adresářová struktura je stejná jako na anonsvn.kde.org.
Dávejte pozor při změně zrcadla. SVN si pamatuje server s pracovní kopií, takže při změně musíte spustit
svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
pro všechny checkouty.

Pokud byste měli zájem o konfiguraci vlastního SVN zrcadla, kontaktujte Dirka Müllera.


This page was last modified on 14 July 2012, at 14:25. This page has been accessed 8,060 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal