Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Anonymous SVN (cs)"

Jump to: navigation, search
(further translation)
(Zajímavosti)
Line 92: Line 92:
  
 
== Zajímavosti ==
 
== Zajímavosti ==
* anonsvn.kde.org is located in Tuebingen, Germany, maintained by [mailto:dirk@kde.org Dirk Mueller] However, a more local mirror could be faster for you than anonsvn.kde.org itself. Current mirrors are, sorted by performance:
+
* Server anonsvn.kde.org se nachází v Německu ve městě Tübingen. Je spravován [mailto:dirk@kde.org Dirkem Müllerem]. Některé bližší zrcadlo tohoto serveru může být pro Vás rychlejší než samotný anonsvn.kde.org. Současná zrcadla se nachází (seřazeno podle výkonu):
** kde.mneisen.org is located near Nuernberg, Germany, maintained by [mailto:martin.eisenhardt@mneisen.org Martin Eisenhardt]
+
** kde.mneisen.org je umístěn poblíž Norimberku v Německu. Je spravován [mailto:martin.eisenhardt@mneisen.org Martinem Eisenhardtem].
** www.englishbreakfastnetwork.org also hosts an anonymous SVN mirror, at the University of Nijmegen, Netherlands. Maintained by [mailto:groot@kde.org Adriaan de Groot]
+
** www.englishbreakfastnetwork.org také poskytuje anonymní zrcadlo SVN. Nachází se na půdě univerzity v Nijmegen, Nizozemí. Spravován [mailto:groot@kde.org Adriaanem de Grootem.]
** svn://azkaban.caltech.edu is located near Los Angeles, USA and is maintained by [mailto:eugen.plamadeala@gmail.com Eugeniu Plamadeala]. It has the same folder hierarchy as anonsvn.kde.org.
+
** svn://azkaban.caltech.edu bychom našli poblíž Los Angeles ve Spojených státech a je spravován [mailto:eugen.plamadeala@gmail.com Eugeniem Plamadealou]. Jeho adresářová struktura je stejná jako na anonsvn.kde.org.
: Be careful when switching between mirrors. SVN remembers the server in the working copy, so to switch you have to run
+
: Dávejte pozor při změně zrcadla. SVN si pamatuje server s pracovní kopií, takže při změně musíte spustit
 +
 
 
  svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
 
  svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
: in all your checkouts.
+
: pro všechny checkouty.
If you're interested in setting up a svn mirror, please contact [mailto:mueller@kde.org Dirk Mueller].
+
Pokud byste měli zájem o konfiguraci vlastního SVN zrcadla, kontaktujte  [mailto:mueller@kde.org Dirka Müllera].
  
 
[[Category:Build KDE]]
 
[[Category:Build KDE]]

Revision as of 19:58, 10 November 2007


Contents

Getting Started/Sources/Anonymous SVN

Získání zdrojových kódů KDE pomocí anonymního Subversion (SVN)
Tutorial Series   Začínáme
Previous   None
What's Next   Building KDE4
Further Reading   SVN tutoriál (česky)

Úvod

Pokud patříte mezi ty z nás, kteří mají rádi aplikace čerstvé "přímo z trouby", využijete následující způsob, jak získat vlastní kopii nejnovějšího zdrojového kódu KDE - anonymní SVN.

Mějte však na paměti že některé distribuce Linuxu nabízí balíčky KDE z SVN, tudíž sestavení Qt a KDE ze zdrojového kódu mnohdy nemusíte dělat vůbec! Postup a další informace najdete na stránce Getting_Started/Distribution_Packages.

Anonymní SVN

Nastavení Subversion

Nejprve musíte nainstalovat aplikaci subversion (svn), pokud ji ještě na svém počítači nemáte. Váš operační systém ji nejspíše bude mít v seznamu balíčků. Můžete ji také stáhnout ze stránek projektu svn a zkompilovat sami. Přečtěte si návod pro použití Subversion s KDE, pokud Vás zajímá, jak Subversion co nejlépe používat.

Stažení (checkout) KDE

Adresář /trunk/ je místo, kde se nachází vývojová větev KDE 4, založená na Qt 4. Následující výčet obsahuje moduly, které rozhodně budete potřebovat, pokud máte v plánu stáhnout a sestavit KDE prostředí a software:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
Ktip.png
 
Tip
"svn co" použijte jen pro prvotní stažení, pozdější aktualizaci Vašich zdrojových kódů uděláte nejsnáze pomocí "svn up jménomodulu" nebo "svn update jménomodulu".


Ktip.png
 
Tip
Pokud Vaše brána firewall nepovoluje přístup na některé porty, nahraďte svn://anonsvn.kde.org/ výše tímto: svn://websvn.kde.org:443/.


Adresář qt-copy je kopií nejnovějšího stabilního vydání Qt které správně pracuje s KDE. Pro naše pohodlí je zkopírována do KDE SVN. Rovněž obsahuje opravy od vývojářů KDE, které ještě nebyly přijaty do Qt. Tuto verzi doporučujeme těm, kteří pracují s trunk verzí KDE. qt-copy získáte spuštěním:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy

Pokud si přejete mít staženu úplnou kopii KDE, můžete stáhnout úplný strom zdrojových kódů jedním příkazem:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
noframe
 
Note
Je chytřejší nejdříve použít Webový prohlížeč zdrojového kódu KDE. S ním si snáze vyberete, které moduly potřebujete. Vaše KDE pak bude rychleji nainstalované.

Pokud si přejete další balíčky softwaru, můžete si z adresáře trunk/ stáhnout následující moduly:

koffice
extragear
playground
kdereview

Kupříkladu, pokud chcete stáhnout aktuální verzi kancelářského programu koffice, použijete

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice

Stažení aktuální verze pomocí snapshotů

If you are checking out modules from trunk/ you may be able to save time by using snapshots. Using Subversion trunk snapshots is described at the Subversion snapshots tutorial page.

Stažení KDE3

If you want to track KDE 3 rather than the bleeding edge, you may retrieve the KDE 3.5 sources using:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/

And if you want the matching qt-copy:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy

Stažení konkrétních vydání

KDE modules are also tagged at each release so that it is possible to get a specific release of KDE. Most KDE modules have a tag name in the format tags/KDE/X.Y.Z (where X, Y and Z represent the exact version). The arts module (only needed for KDE 2 and KDE 3) has a different format of tag name, tags/arts/X.Y.Z. For instance to get kdelibs as it was shipped in KDE 3.5.0, do:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

If you then want to update this checkout to KDE 3.5.5, use this command:

svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
Ktip.png
 
Tip
If you used a /branch/ or /trunk/ path, then there is no need to switch, just run svn update.


Ktip.png
 
Tip
WebSVN is a convenient way to check for a tag name.


Stažení překladů

If you are looking for translations and other localizations, check out the appropriate language from the l10n module.

noframe
 
Warning
The l10n module is extremely large. Be sure you have lots of time and disk space on hand before checking out the entire l10n module. Most people only check out specific language subdirectories rather than the entire l10n module.


You are now ready to start building KDE! Visit this page for instructions on building trunk or this page for instruction on compiling the last stable release.

Zajímavosti

  • Server anonsvn.kde.org se nachází v Německu ve městě Tübingen. Je spravován Dirkem Müllerem. Některé bližší zrcadlo tohoto serveru může být pro Vás rychlejší než samotný anonsvn.kde.org. Současná zrcadla se nachází (seřazeno podle výkonu):
    • kde.mneisen.org je umístěn poblíž Norimberku v Německu. Je spravován Martinem Eisenhardtem.
    • www.englishbreakfastnetwork.org také poskytuje anonymní zrcadlo SVN. Nachází se na půdě univerzity v Nijmegen, Nizozemí. Spravován Adriaanem de Grootem.
    • svn://azkaban.caltech.edu bychom našli poblíž Los Angeles ve Spojených státech a je spravován Eugeniem Plamadealou. Jeho adresářová struktura je stejná jako na anonsvn.kde.org.
Dávejte pozor při změně zrcadla. SVN si pamatuje server s pracovní kopií, takže při změně musíte spustit
svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
pro všechny checkouty.

Pokud byste měli zájem o konfiguraci vlastního SVN zrcadla, kontaktujte Dirka Müllera.


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal