Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Anonymous SVN (cs)"

Jump to: navigation, search
(initial edit, not everything translated yet)
 
(further translation)
Line 13: Line 13:
 
== Úvod ==
 
== Úvod ==
  
For those of us that like to stay on the "bleeding edge" there's an easy way to keep a local copy of the KDE sources up-to-date - anonymous SVN.
+
Pokud patříte mezi ty z nás, kteří mají rádi aplikace čerstvé "přímo z trouby",
 +
využijete následující způsob, jak získat vlastní kopii nejnovějšího zdrojového kódu KDE - anonymní SVN.
  
Please note that several Linux distributions now already provide KDE SVN packages, so '''building Qt and KDE from source may well not be necessary for you at all! '''See [[Getting_Started/Distribution_Packages]] for instructions and information.
+
Mějte však na paměti že některé distribuce Linuxu nabízí balíčky KDE z SVN, tudíž  '''sestavení Qt a KDE ze zdrojového kódu mnohdy nemusíte dělat vůbec!''' Postup a další informace najdete na stránce [[Getting_Started/Distribution_Packages]].
  
 
== Anonymní SVN ==
 
== Anonymní SVN ==
Line 21: Line 22:
 
=== Nastavení Subversion ===
 
=== Nastavení Subversion ===
  
First, install the subversion (svn) binary if it isn't already on your computer. Your operating system should have a package for it. Alternatively you can download and compile it yourself via the [http://subversion.tigris.org/project_packages.html svn project download page]. Please read the [[Getting_Started/Sources/Using_Subversion_with_KDE|KDE Subversion tutorial]] if you are interested in how to use Subversion.
+
Nejprve musíte nainstalovat aplikaci subversion (svn), pokud ji ještě na svém počítači nemáte. Váš operační systém ji nejspíše bude mít v seznamu balíčků. Můžete ji také stáhnout ze [http://subversion.tigris.org/project_packages.html stránek projektu svn] a zkompilovat sami. Přečtěte si [[Getting_Started/Sources/Using_Subversion_with_KDE|návod pro použití Subversion s KDE]], pokud Vás zajímá, jak Subversion co nejlépe používat.
  
 
=== Stažení (checkout) KDE ===
 
=== Stažení (checkout) KDE ===
  
'''/trunk/''' is where the Qt4-based KDE 4 is being developed. The following is the minimal set of modules you will need to check out to build KDE and KDE software:
+
Adresář '''/trunk/''' je místo, kde se nachází vývojová větev KDE 4, založená na Qt 4. Následující výčet obsahuje moduly, které rozhodně budete potřebovat, pokud máte v plánu stáhnout a sestavit KDE prostředí a software:
 
        
 
        
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
  
{{tip|Only use "'''svn co'''" for the initial checkout, you will update your local sources afterwards by using "'''svn up''' ''modulename''" or "'''svn update''' ''modulename''".}}
+
{{tip| "'''svn co'''" použijte jen pro prvotní stažení, pozdější aktualizaci Vašich zdrojových kódů uděláte nejsnáze pomocí "'''svn up''' ''jménomodulu''" nebo "'''svn update''' ''jménomodulu''".}}
  
{{tip|If your firewall doesn't allow access to arbitrary ports, substitute '''svn://anonsvn.kde.org/''' with '''svn://websvn.kde.org:443/''' above.}}
+
{{tip|Pokud Vaše brána firewall nepovoluje přístup na některé porty, nahraďte '''svn://anonsvn.kde.org/''' výše tímto: '''svn://websvn.kde.org:443/'''. }}
  
'''qt-copy''' is a copy of the latest stable [http://www.trolltech.com Qt] release which works with KDE, put into SVN for convenience. It also contains patches by KDE developers that haven't found their way to Qt yet. They are recommended for those working with KDE from '''trunk'''. You can obtain '''qt-copy''' by doing:
+
Adresář '''qt-copy''' je kopií nejnovějšího stabilního vydání  [http://www.trolltech.com Qt] které správně pracuje s KDE. Pro naše pohodlí je zkopírována do KDE SVN. Rovněž obsahuje opravy od vývojářů KDE, které ještě nebyly přijaty do Qt. Tuto verzi doporučujeme těm, kteří pracují s '''trunk''' verzí KDE. '''qt-copy''' získáte spuštěním:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
  
If you wish to have a complete copy of the KDE distribution, you can simply check out the entire source tree with one command:
+
Pokud si přejete mít staženu úplnou kopii KDE, můžete stáhnout úplný strom zdrojových kódů jedním příkazem:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
  
{{note|It is smarter to first use [http://websvn.kde.org/trunk/KDE The KDE Source Repository Web Viewer]. Use it to choose which modules to download. This way KDE will be quicker to install and try out.}}
+
{{note|Je chytřejší nejdříve použít [http://websvn.kde.org/trunk/KDE Webový prohlížeč zdrojového kódu KDE]. S ním si snáze vyberete, které moduly potřebujete. Vaše KDE pak bude rychleji nainstalované.}}
  
If you want additional software packages you can check out the following modules within '''trunk/''' as well:
+
Pokud si přejete další balíčky softwaru, můžete si z adresáře '''trunk/''' stáhnout následující moduly:
  
 
  koffice
 
  koffice
Line 51: Line 52:
 
  kdereview
 
  kdereview
  
So, for example, if you want to check out koffice trunk, you can use
+
Kupříkladu, pokud chcete stáhnout aktuální verzi kancelářského programu koffice, použijete
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice

Revision as of 19:27, 10 November 2007


Contents

Getting Started/Sources/Anonymous SVN

Získání zdrojových kódů KDE pomocí anonymního Subversion (SVN)
Tutorial Series   Začínáme
Previous   None
What's Next   Building KDE4
Further Reading   SVN tutoriál (česky)

Úvod

Pokud patříte mezi ty z nás, kteří mají rádi aplikace čerstvé "přímo z trouby", využijete následující způsob, jak získat vlastní kopii nejnovějšího zdrojového kódu KDE - anonymní SVN.

Mějte však na paměti že některé distribuce Linuxu nabízí balíčky KDE z SVN, tudíž sestavení Qt a KDE ze zdrojového kódu mnohdy nemusíte dělat vůbec! Postup a další informace najdete na stránce Getting_Started/Distribution_Packages.

Anonymní SVN

Nastavení Subversion

Nejprve musíte nainstalovat aplikaci subversion (svn), pokud ji ještě na svém počítači nemáte. Váš operační systém ji nejspíše bude mít v seznamu balíčků. Můžete ji také stáhnout ze stránek projektu svn a zkompilovat sami. Přečtěte si návod pro použití Subversion s KDE, pokud Vás zajímá, jak Subversion co nejlépe používat.

Stažení (checkout) KDE

Adresář /trunk/ je místo, kde se nachází vývojová větev KDE 4, založená na Qt 4. Následující výčet obsahuje moduly, které rozhodně budete potřebovat, pokud máte v plánu stáhnout a sestavit KDE prostředí a software:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
Ktip.png
 
Tip
"svn co" použijte jen pro prvotní stažení, pozdější aktualizaci Vašich zdrojových kódů uděláte nejsnáze pomocí "svn up jménomodulu" nebo "svn update jménomodulu".


Ktip.png
 
Tip
Pokud Vaše brána firewall nepovoluje přístup na některé porty, nahraďte svn://anonsvn.kde.org/ výše tímto: svn://websvn.kde.org:443/.


Adresář qt-copy je kopií nejnovějšího stabilního vydání Qt které správně pracuje s KDE. Pro naše pohodlí je zkopírována do KDE SVN. Rovněž obsahuje opravy od vývojářů KDE, které ještě nebyly přijaty do Qt. Tuto verzi doporučujeme těm, kteří pracují s trunk verzí KDE. qt-copy získáte spuštěním:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy

Pokud si přejete mít staženu úplnou kopii KDE, můžete stáhnout úplný strom zdrojových kódů jedním příkazem:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
noframe
 
Note
Je chytřejší nejdříve použít Webový prohlížeč zdrojového kódu KDE. S ním si snáze vyberete, které moduly potřebujete. Vaše KDE pak bude rychleji nainstalované.

Pokud si přejete další balíčky softwaru, můžete si z adresáře trunk/ stáhnout následující moduly:

koffice
extragear
playground
kdereview

Kupříkladu, pokud chcete stáhnout aktuální verzi kancelářského programu koffice, použijete

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice

Stažení aktuální verze pomocí snapshotů

If you are checking out modules from trunk/ you may be able to save time by using snapshots. Using Subversion trunk snapshots is described at the Subversion snapshots tutorial page.

Stažení KDE3

If you want to track KDE 3 rather than the bleeding edge, you may retrieve the KDE 3.5 sources using:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/

And if you want the matching qt-copy:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy

Stažení konkrétních vydání

KDE modules are also tagged at each release so that it is possible to get a specific release of KDE. Most KDE modules have a tag name in the format tags/KDE/X.Y.Z (where X, Y and Z represent the exact version). The arts module (only needed for KDE 2 and KDE 3) has a different format of tag name, tags/arts/X.Y.Z. For instance to get kdelibs as it was shipped in KDE 3.5.0, do:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

If you then want to update this checkout to KDE 3.5.5, use this command:

svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
Ktip.png
 
Tip
If you used a /branch/ or /trunk/ path, then there is no need to switch, just run svn update.


Ktip.png
 
Tip
WebSVN is a convenient way to check for a tag name.


Stažení překladů

If you are looking for translations and other localizations, check out the appropriate language from the l10n module.

noframe
 
Warning
The l10n module is extremely large. Be sure you have lots of time and disk space on hand before checking out the entire l10n module. Most people only check out specific language subdirectories rather than the entire l10n module.


You are now ready to start building KDE! Visit this page for instructions on building trunk or this page for instruction on compiling the last stable release.

Zajímavosti

  • anonsvn.kde.org is located in Tuebingen, Germany, maintained by Dirk Mueller However, a more local mirror could be faster for you than anonsvn.kde.org itself. Current mirrors are, sorted by performance:
    • kde.mneisen.org is located near Nuernberg, Germany, maintained by Martin Eisenhardt
    • www.englishbreakfastnetwork.org also hosts an anonymous SVN mirror, at the University of Nijmegen, Netherlands. Maintained by Adriaan de Groot
    • svn://azkaban.caltech.edu is located near Los Angeles, USA and is maintained by Eugeniu Plamadeala. It has the same folder hierarchy as anonsvn.kde.org.
Be careful when switching between mirrors. SVN remembers the server in the working copy, so to switch you have to run
svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
in all your checkouts.

If you're interested in setting up a svn mirror, please contact Dirk Mueller.


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal