Difference between revisions of "Getting Started/Build/KDE4 (gl)"

Jump to: navigation, search
m
m (Text replace - "</code>" to "</syntaxhighlight>")
 
(36 intermediate revisions by 13 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Getting_Started/Build/KDE4}}
+
{{Template:I18n/Language Navigation Bar (gl)|Getting_Started/Build/KDE4}}
  
 
{{warning_(gl)|Esta é unha tradución incompleta.}}
 
{{warning_(gl)|Esta é unha tradución incompleta.}}
Line 19: Line 19:
 
== Introdución ==
 
== Introdución ==
  
Este tutorial mostra un xeito de obter KDE dende o trunk, usando sistemas baseados en Linux ou BSD. Hai tamén tutoriais para [[/FreeBSD|FreeBSD]], [http://www.kdelibs.com/ Windows], [[/Mac OS X|Mac OS X]] e [http://solaris.kde.org/ Solaris]. Ao longo do tutorial será usada intensivamente un terminal de tipo bash.
+
Este titorial mostra un xeito de obter KDE desde trunk, usando sistemas baseados en Linux ou BSD. Hai tamén titoriais para [[Getting_Started/Build/KDE4/FreeBSD|FreeBSD]], [http://www.kdelibs.com/ Windows], [[Getting_Started/Build/KDE4/Mac OS X|Mac OS X]] e [http://solaris.kde.org/ Solaris]. Ao longo do titorial será usada intensivamente unha terminal de tipo bash.
  
{{warning_(gl)|Os '''luns''' córrese un maior risco de erros na compilación, pois é cando se suben os cambios nas kdelibs. O [http://developer.kde.org/~dirk/dashboard/ dashboard] avisa desas rupturas imprevistas. Animámosche a corrixir os módulos que faien.
+
{{warning_(gl)|Os '''luns''' córrese un maior risco de erros na compilación, pois é cando se entregan os cambios nas kdelibs. O [http://developer.kde.org/~dirk/dashboard/ dashboard] avisa desas rupturas imprevistas. Animámolo a corrixir os módulos que fallen.
 
}}
 
}}
  
== Software necesario==
+
== Software preciso==
  
O seguinte debe estar instalado no teu sistema para poder rematar este manual de xeito satisfactorio:
+
O seguinte debe estar instalado no seu sistema para poder rematar este manual de xeito satisfactorio:
* gcc e g++ do proxecto gcc, preferíbelmente a versión 4.1 ou superior
+
* gcc e g++ do proxecto gcc, preferibelmente a versión 4.1 ou superior
 
* svn, o cliente do sistema de control de versións Subversion.
 
* svn, o cliente do sistema de control de versións Subversion.
 
* pkg-config
 
* pkg-config
* librerias de desenvolvimento e cabeceiras de X11, OpenGL (mesa-common-dev e libglu1-mesa-dev), libjpeg, libpng, libungif, [http://clucene.sourceforge.net/index.php/Downloads libclucene], [http://download.librdf.org/source/ librdf], libxml2 e libxslt
+
* librarías de desenvolvimento e cabezallos de X11, OpenGL (mesa-common-dev e libglu1-mesa-dev), libjpeg, libpng, libungif, [http://clucene.sourceforge.net/index.php/Downloads libclucene], [http://download.librdf.org/source/ librdf], libxml2 e libxslt
* O script <tt>makeobj</tt>, que é parte de kdesdk. Podes instalalo como parte do kdesdk, (kdesdk-scripts en Debian) ou similar, ou simplemente descarregalo do [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdesdk/scripts/makeobj WebSVN]
+
* O script <tt>makeobj</tt>, que é parte de kdesdk. Pódeo instalar como parte do kdesdk, (kdesdk-scripts en Debian) ou semellante, ou simplesmente obtelo no [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdesdk/scripts/makeobj WebSVN]
 
* O paquete [http://freedesktop.org/wiki/Software/shared-mime-info shared-mime-info], que é o estándar MIME de freedesktop que está a usar KDE.
 
* O paquete [http://freedesktop.org/wiki/Software/shared-mime-info shared-mime-info], que é o estándar MIME de freedesktop que está a usar KDE.
* [http://boost.org/ boost], necesitado por kdebase; logo de compilar e/ou instalar boost, para que cmake saiba onde se atopa (FindBoost), engade o directorio de boost (o que conten o subdirectorio) ao CMAKE_INCLUDE_PATH ou engade unha variábel de entorno chamada BOOST_ROOT apuntando ao directorio de boost.
+
* [http://boost.org/ boost], necesitado por kdebase; logo de compilar e/ou instalar boost, para que cmake saiba onde se atopa (FindBoost), engada o directorio de boost (o que contén o subdirectorio) ao CMAKE_INCLUDE_PATH ou engada unha variábel de entorno chamada BOOST_ROOT apuntando ao directorio de boost.
  
 
=== Ark Linux ===
 
=== Ark Linux ===
En Ark Linux, as dependenzas para a compilación instálanse asi:
+
En Ark Linux, as dependencias para a compilación instálanse así:
  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
apt-get install devel-core libxml-devel libxslt-devel bzip2-devel \
 
apt-get install devel-core libxml-devel libxslt-devel bzip2-devel \
 
clucene-devel librdf-devel shared-mime-info xorg-Mesa-libGL-devel \
 
clucene-devel librdf-devel shared-mime-info xorg-Mesa-libGL-devel \
 
subversion boost-devel doxygen giflib-devel dbus-devel openssl-devel \
 
subversion boost-devel doxygen giflib-devel dbus-devel openssl-devel \
 
alsa-lib-devel kdesdk-scripts qt4-devel
 
alsa-lib-devel kdesdk-scripts qt4-devel
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
Se prefires unha interface gráfica, selecciona os pacotes listados enriba na ferramenta de "Install Software" no Mission Control. Isto inclue a instalación de CMake, DBus e Qt, polo que podes pasar dos pasos 5, 6 e 7.
+
Se prefire unha interface gráfica, escolla os pacotes listados enriba na ferramenta de "Install Software" no Mission Control. Isto inclúe a instalación de CMake, DBus e Qt, polo que pode pasar dos pasos 5, 6 e 7.
 
+
This includes installation of CMake, DBus and Qt - you can skip steps 5, 6 and 7.
+
  
 
=== Kubuntu ===
 
=== Kubuntu ===
  
In Kubuntu 7.04 (Feisty) the build dependencies you need are installed with:
+
En Kubuntu 7.04 (Feisty) (e, posibelmente 7.10) as dependencias para a compilación que ten que ter instaladas fanse así:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
sudo aptitude install build-essential cdbs debhelper cmake \
 
sudo aptitude install build-essential cdbs debhelper cmake \
 
libxml2-dev libxslt1-dev libbz2-dev libclucene-dev librdf-dev \
 
libxml2-dev libxslt1-dev libbz2-dev libclucene-dev librdf-dev \
Line 60: Line 58:
 
libungif4-dev libdbus-1-dev libgpgme11-dev libssl-dev libgpgme11-dev \
 
libungif4-dev libdbus-1-dev libgpgme11-dev libssl-dev libgpgme11-dev \
 
libasound2-dev kdesdk-scripts
 
libasound2-dev kdesdk-scripts
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
You can skip the manual installation of CMake 2.4.6 and DBus with:  
+
Pode evitar a instalación manual de CMake 2.4.6 e DBus facendo:  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
sudo aptitude install libdbus-1-dev cmake
 
sudo aptitude install libdbus-1-dev cmake
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
For a fully functional API documentation framework you also need:
+
Para ter un framework completamente funcional para a documentación do API tamén precisará:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
sudo aptitude install graphviz
 
sudo aptitude install graphviz
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
 
=== openSUSE ===
 
=== openSUSE ===
  
In openSUSE 10.2 and newer, you can install packages using [http://en.opensuse.org/Zypper Zypper]:
+
En openSUSE 10.2 e posteriores, pode instalar pacotes usando a ferramenta [http://en.opensuse.org/Zypper Zypper]:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
sudo zypper install <package-name>
 
sudo zypper install <package-name>
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
In older releases of SUSE, you can use YaST:
+
En versións vellas de SUSE, pode usar YaST:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
su
 
su
yast -i <packagename>
+
yast -i <nomepacote>
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
'''Required Packages'''
+
'''Pacotes precisos'''
  
The packages you will need to install are:
+
Os pacotes que precisará instalar son os seguintes:
<code>
+
<syntaxhighlight lang="text">
 
xorg-x11-devel
 
xorg-x11-devel
 
libxml2-devel  
 
libxml2-devel  
Line 104: Line 102:
 
gcc  
 
gcc  
 
gcc-c++
 
gcc-c++
</code>
+
gmp-devel (needed to build kdesupport)
 +
xine-devel
 +
libgpgme-devel (needed to build kdepimlibs)
 +
</syntaxhighlight>
  
'''Optional Packages'''
+
'''Pacotes opcionais'''
  
You can skip the manual installation of Qt 4.3, CMake 2.4.6 and DBus by installing the adding the openSUSE Build Service KDE4 Repository to your installation sources.
+
Pode saltar a instalación de Qt 4.3, CMake 2.4.6 e DBus engadindo o repositorio do Servizo de Compilación de KDE 4 de openSUSE (openSUSE Build Service KDE4 Repository) ás súas fontes de compilación.
  
For openSUSE 10.2 and newer do:
+
Para openSUSE 10.2 e superior execute:
<code>
+
<syntaxhighlight lang="text">
 
sudo zypper service-add http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/openSUSE_10.2 KDE4-102
 
sudo zypper service-add http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/openSUSE_10.2 KDE4-102
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
For older versions of SUSE Linux do:
+
Para versións antigas de SUSE Linux execute:
<code>
+
<syntaxhighlight lang="text">
 
su
 
su
installation_sources -a http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/[YOUR SUSE LINUX VERSION]
+
installation_sources -a http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/[A TÚA VERSIÓN DE SUSE]
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
Now install the following packages (and their dependencies):
+
Agora instale os seguintes pacotes (e as súas dependencias):
<code>
+
<syntaxhighlight lang="text">
 
cmake
 
cmake
 
dbus-1-devel
 
dbus-1-devel
 
libqt4-devel
 
libqt4-devel
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
And for fully functional apidox framework you also need:
+
Para ter un framework completamente funcional para a documentación do API tamén precisará:
<code>
+
<syntaxhighlight lang="text">
 
graphviz
 
graphviz
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
CMake binary packages for openSUSE are available from [http://software.opensuse.org/download/devel:/tools:/building/ openSUSE build service].
+
Os pacotes cos binarios de CMake para openSUSE están disponíbeis no [http://software.opensuse.org/download/devel:/tools:/building/ servizo de compilación de openSUSE].
  
 
=== Gentoo ===
 
=== Gentoo ===
  
==== Install by hand ====
+
==== Instalar a man ====
  
You can use most stable ebuilds just remember to sync your portage before you begin.
+
Para ter as ebuilds máis estábeis lembre sincronizar a árbore de portage antes de comezar.
  
We need to be unmasked and/or kept at a lower version to continue.
+
Precísase que estexan unmasked e/ou ''mantidas''(kept) nunha versión anterior para continuar.
  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
# echo 'x11-libs/qt' >> /etc/portage/package.unmask
 
# echo 'x11-libs/qt' >> /etc/portage/package.unmask
 
# echo 'dev-util/cmake' >> /etc/portage/package.unmask
 
# echo 'dev-util/cmake' >> /etc/portage/package.unmask
 
# echo 'dev-cpp/clucene' >> /etc/portage/package.unmask
 
# echo 'dev-cpp/clucene' >> /etc/portage/package.unmask
 
# echo '>dev-cpp/clucene-0.9.16a' >> /etc/portage/package.mask
 
# echo '>dev-cpp/clucene-0.9.16a' >> /etc/portage/package.mask
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
Make sure you have set the berkdb USE flag for redland, otherwise nepomuk won't work:
+
Comprobe que ten activada a bandeira berkdb USE para redland, ou nepomuk non funcionará:
  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
# echo 'dev-libs/redland berkdb' >> /etc/portage/package.use
 
# echo 'dev-libs/redland berkdb' >> /etc/portage/package.use
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
  
These are the packages you will need to install, some may already be installed so you may skip those by adding the update flag to emerge.
+
Estes son os pacotes que ten que instalar, moitos deles xa estarán instalados no seu sistema, polo que pode saltalos engadindo a bandeira de update en emerge.
  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
$ emerge -avu ebuild/name
 
$ emerge -avu ebuild/name
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
 
  sys-devel/gcc
 
  sys-devel/gcc
Line 185: Line 186:
 
  dev-libs/redland
 
  dev-libs/redland
  
Provided you have emerged these ebuilds, you can skip compiling them by hand and proceed to [[Getting_Started/Build/KDE4#kdesupport|kdesupport section]].
+
Supondo que fixese ''emerge'' desas ebuilds, pode saltar os pasos de compilación a man e proceder á [[Getting_Started/Build/KDE4_(gl)#kdesupport|sección de kdesupport]].
  
Good luck!
+
Boa sorte!
  
==== Install via portage ====
+
==== Instalar via portage ====
  
Also you can install the KDE 4 packages directly via
+
Pode instalar os pacotes de KDE4 directamente mediante:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
emerge -a <packagename>
 
emerge -a <packagename>
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
To get the things you need, [http://gentoo-wiki.com/TIP_Overlays#Layman install layman] and then pull in the KDE overlay (which contains experimental KDE ebuilds):  
+
Para conseguir as cousas que precisa, [http://gentoo-wiki.com/TIP_Overlays#Layman install layman] e ''and then pull in the KDE overlay'' (que contén ebuilds experimentais de KDE):  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
layman -a kde
 
layman -a kde
</code>
+
</syntaxhighlight>
After this you need to adjust some USE-flags for KDE 4 and tell portage to use the testing KDE 4 ebuilds instead of the stable KDE 3 ones.  
+
Logo disto precisa axustar algunhas bandeiras USE KDE 4 e dicirlle a portage que use as ebuilds de proba de KDE 4 en lugar das estábeis de KDE 3.  
  
That way portage will do the dependency tracking for you.  
+
Deste xeito portage encargarase das dependencias por si.  
  
Detailed instructions on building KDE 4 in Gentoo via portage can be found in the [http://overlays.gentoo.org/proj/kde/wiki KDE overlay wiki]. They are discussed in the thread [http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-530111-postdays-0-postorder-asc-start-0.html KDE 4 monolithic ebuilds].
+
Pode achar instrucións detalladas para compilar KDE 4 en Gentoo via portage no [http://overlays.gentoo.org/proj/kde/wiki wiki de overlay sobre KDE]. Tamén se fala no fío: [http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-530111-postdays-0-postorder-asc-start-0.html KDE 4 monolithic ebuilds].
  
== Create a user account for KDE4 development ==
+
== Crear unha conta de usuario para o desenvolvimento de KDE 4 ==
  
{{Note|
+
{{Note_(gl)|
Some people like to have a separate user account for KDE 4 (for instance an old bug deleted files by mistake), and the instructions below were written with that approach.
+
Algunhas persoas usan contas de usuario separadas para KDE 4 (por se, por exemplo, un erro elimina ficheiros acidentalmente), as instrucións a seguir están escritas seguindo esta aproximación.
  
However it is much more efficient to do everything with a single user account, see [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts|Increased Productivity in KDE4 with Scripts]]
+
Porén, é moito máis eficiente ter todo nunha única conta de usuario, bótelle unha ollada a [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts|Productividade mellorada con scripts de shell en KDE 4]] para máis detalles.  
for more details.  
+
  
You can still follow the instructions below, but don't put the environment variables in your <tt>.bashrc</tt>, put them in a separate file that you source to switch to the KDE 4 environment.
+
De todos os xeitos, pode seguir as instrucións de abaixo, pero non poña variábeis de entorno no seu <tt>.bashrc</tt>, póñaas nun ficheiro separado das súas fontes para intercambialo co entorno de KDE 4.
 
}}
 
}}
  
=== Option 1: Command Line ===
+
=== Opción 1: Liña de comandos ===
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
useradd -m kde-devel
 
useradd -m kde-devel
 
passwd kde-devel
 
passwd kde-devel
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
=== Option 2: Using KControl ===
+
=== Opción 2: Usando KControl ===
  
Instead of using the commands above, you can also use the User module in the KDE Control Center if you already have KDE3 installed.
+
No canto de usar os comandos de riba, pode usar o módulo de usuario do Centro de Control de KDE, se xa ten instalado KDE 3.
  
=== Setting up the environment ===
+
=== Configurar o contorno ===
  
Copy the {{path|~/.bashrc}} from your normal user account to the new kde-devel account. Next, copy and paste the contents of the [[Getting Started/Increased Productivity in KDE4 with Scripts/.bashrc|example .bashrc]] into {{path|~kde-devel/.bashrc}}. Be sure to comment out the line <tt>alias make=makeobj</tt> if you do not have the <tt>[[Getting Started/Build/KDE4#Required Software|makeobj]]</tt> command available. You will probably also want to modify the path to make sure it doesn't include your kde3 paths. To make it run, you have to open a new bash or to execute
+
Copie o {{path|~/.bashrc}} do seu usuario normal á nova conta de kde-devel. A seguir, copie e apegue os contidos do [[Getting Started/Increased Productivity in KDE4 with Scripts/.bashrc|.bashrc de exemplo]] en {{path|~kde-devel/.bashrc}}. Asegúrese de comentar a liña <tt>alias make=makeobj</tt> se non ten o comando <tt>[[Getting Started/Build/KDE4_(gl)#Required Software|makeobj]]</tt> disponíbel. Posibelmente quererá modificar a rota para se asegurar de que non inclúe as rotas do seu KDE3. Aliás, se quere desenvolver programas KDE4 con KDevelop, pode pasarlle a opción ''-GKDevelop3'' a cmake para que xere os ficheiros de proxecto (pode atopar máis información  [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development#Setting_up_the_environment|aquí]]). Para facelo executar, ten que ter aberta unha nova bash ou executar:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
source ~/.bashrc
 
source ~/.bashrc
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
This will provide access to commands such as <tt>cmakekde</tt> that are used in this tutorial as well as ensure that the proper paths are in place for Qt, KDE and CMake binaries.
+
Isto proporcionará aceso a comandos como <tt>cmakekde</tt> que son usados ao longo deste titorial, e garantirá que as rotas aos binarios de Qt, KDE e CMake son correctas.
  
For more information, please read the [[Getting Started/Increased Productivity in KDE4 with Scripts]] tutorial.
+
Para máis información, bótelle unha ollada ao titorial de [[Getting Started/Increased Productivity in KDE4 with Scripts|Produtividade mellorada con guións de shell en KDE 4]].
  
=== Switching to the New User ===
+
=== Cambiar a un novo usuario ===
Switch to the user kde-devel: (don't forget the dash)
+
Para usar o novo usuario kde-devel: (non esqueza o trazo)
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
su - kde-devel
 
su - kde-devel
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
== The development user's shell ==
+
== A consola do usuario de desenvolvimento ==
  
On some systems a new user is configured by default to use {{path|/bin/sh}}. If this is not the case on your system, you can skip this section. Using {{path|/bin/sh}} can be very inconvenient to work with and you may want to change it to {{path|/bin/bash}} or another shell.
+
Algúns sistemas están configurados para que os novos usuarios usen {{path|/bin/sh}} por omisión. Se non é o seu caso pode saltar esta sección (por exemplo se usa Ark Linux). Traballar con {{path|/bin/sh}} pode ser un inconvinte, probabelmente queira cambiala a {{path|/bin/bash}} ou outra consola.
On Ark Linux, you can skip this step - {{path|/bin/sh}} is {{path|bash}} on Ark Linux.
+
  
=== Option 1: As the kde-devel user ===
+
=== Opción 1: Como usuario kde-devel ===
  
If you don't have root privileges and your system supports the changing of your own shell with the <tt>chsh</tt> application, then you could try to change your shell to {{path|/bin/bash}} by using:
+
Se non ten privilexios de root e o seu sistema soporta o cambio da súa propria consola co comando <tt>chsh</tt>, pode cambiala a {{path|/bin/bash}} con:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
chsh -s /bin/bash kde-devel
 
chsh -s /bin/bash kde-devel
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
=== Option 2: As the root user ===
+
=== Opción 2: Como usuario root ===
  
If your system comes with the <tt>usermod</tt> application you can run the following command as root: <tt>usermod -s /bin/bash</tt>.
+
Se o seu sistema inclúe o comando <tt>usermod</tt> pode executar o seguinte como root:
 +
<syntaxhighlight lang="bash">
 +
usermod -s /bin/bash kde-devel
 +
</syntaxhighlight>.
  
Another option is to use the <tt>vipw</tt> application as root to safely edit your {{path|/etc/passwd}}. Locate 'kde-devel' in the the file. Change '{{path|/bin/sh}}' at the end of the line to read '{{path|/bin/bash}}', save your changes and exit.
+
Outra opción é executar o comando <tt>vipw</tt> como root para editar {{path|/etc/passwd}} de xeito seguro. Procure 'kde-devel' no ficheiro e cambie '{{path|/bin/sh}}' no final da liña por '{{path|/bin/bash}}', garde os cambios e saia.
  
The new shell will be started automatically when you log in as the kde-devel user again.
+
Poderá usar a nova consola cando volte a entrar como usuario kde-devel.
  
 
== D-Bus ==
 
== D-Bus ==
QtDBus and KDE are known to work with D-Bus versions 0.62, as well as 0.92 and upwards. Versions 0.60 and 0.61 may work too but are not tested. Versions 0.90 and 0.91 are known not to work. We recommend using post-1.0 release versions (at least 0.94), so consider upgrading if you haven't done so.
+
QtDBus e KDE funcionan coas versións de D-Bus 0.62, 0.92 e posteriores. As versións 0.60 e 0.61 tamén poderían funcionar, aínda que non foron probadas. As versións 0.90 e 0.91 non funcionan. Recomendamos usar versións posteriores á 1.0 (polo menos 0.94), considera actualizar se aínda non o fixeches.
  
You may skip this section if you have a recent D-Bus version or if you don't want to upgrade.
+
Podes salta-la seguinte sección se tes unha versión de D-Bus suficientemente recente ou non desexas actualizala.
  
Before running these steps in the recipe, make sure your X11 headers and libraries are available. The configure script run on line 5 of the following instructions should output:
+
Antes de continuar asegúrate ter cabeceiras e bibliotecas X11 dispoñibles. A quinta liña do guión de configuración das seguintes instruccións debería ler:
 
  Building X11 code:        yes
 
  Building X11 code:        yes
  
=== The Recipe ===
+
=== A receita ===
  
{{tip|Make sure you did set up your environment correctly as described [[Getting_Started/Build/KDE4#Setting_up_the_environment|above]]. This is necessary for the <tt>cs</tt> and <tt>cb</tt> functions to work.}}
+
{{tip_(gl)|Non esquezas configura-lo entorno adecuadamente, tal coma se describiu na sección [[Getting_Started/Build/KDE4_(gl)#Configurando_o_entorno|Configurando o entorno]]. É preciso para que as funcións <tt>cs</tt> e <tt>cb</tt> funcionen.}}
  
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|'cs' is a bash function, click here to learn more]]  
+
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|'cs' é unha función bash, prema aquí para saber máis]]  
 
  wget http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.0.2.tar.gz
 
  wget http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.0.2.tar.gz
 
  tar -xvzf dbus-1.0.2.tar.gz
 
  tar -xvzf dbus-1.0.2.tar.gz
Line 285: Line 287:
 
  sudo dbus-uuidgen --ensure
 
  sudo dbus-uuidgen --ensure
  
=== What's Happening ===  
+
=== Que acontece? ===  
After changing into the source directory (line 1), D-Bus source code is downloaded from freedesktop.org (line 2) and unpacked (line 3). After going into the newly created D-Bus directory (line 4), the build is set up using the supplied {{path|configure}} script (line 5). After building (line 6) and installing (line 7) D-Bus, we use the <tt>dbus-uuidgen</tt> tool to install a machine identification file that allows the bus to start automatically when the desktop session starts (line 8).
+
Tras cambiar ó directorio das fontes (liña 1) descárgase o código de D-Bus dende freedesktop.org (liña 2) e descomprímese (liña 3). Éntrase no directorio de D-Bus recén creado (liña 4) e configúrase á construcción usando o guión {{path|configure}} (liña 5). Unha vez D-Bus está construído (liña 6) e instalado (liña 7) usamo-la utilidade <tt>dbus-uuidgen</tt> para instalar un arquivo de identificación de máquina que permite executar D-Bus automáticamente ó comezo da sesión de escritorio (liña 8).
  
Note that you need write access to {{path|/var}} for the last two steps. If your system does not have the sudo command, you can use the <tt>su</tt> command instead, e.g. <tt>su -c "make install"</tt>.
+
Ten en conta que precisas ter permisos de escritura en {{path|/var}} para os dous últimos pasos. Se o teu sistema non posúe o comando sudo podes usar <tt>su</tt> no seu canto, por exemplo <tt>su -c "make install"</tt>.
  
 
== CMake ==
 
== CMake ==
Skip this if you have [http://cmake.org/ CMake] >=2.4.5 installed.
+
Podes saltarte esta sección se tes instalado [http://cmake.org/ CMake] versión 2.4.5 ou superior.
You should be able to directly use the binary packages available on the [http://www.cmake.org/HTML/Download.html CMake site]. There are also distribution specific packages available.
+
  
=== The Recipe ===
+
Deberías poder usar directamente os binarios dispoñibles na [http://www.cmake.org/HTML/Download.html páxina de CMake]. Tamén tes paquetes específicos para distintas distribucións.
<!--'cs' and 'cb' are NOT typos!-->
+
 
 +
=== A receita ===
 +
<!--¡'cs' e 'cb' NON son erratas!-->
 
   
 
   
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|'cs' is a bash function, click Here to learn more]]  
+
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|'cs' é unha función bash, prema aquí para saber máis]]
 
  wget http://www.cmake.org/files/v2.4/cmake-2.4.6.tar.gz
 
  wget http://www.cmake.org/files/v2.4/cmake-2.4.6.tar.gz
 
  tar -zxf cmake-2.4.6.tar.gz
 
  tar -zxf cmake-2.4.6.tar.gz
Line 306: Line 309:
 
  sudo make install
 
  sudo make install
  
=== What's Happening ===
+
=== Que acontece? ===
First, we go back to the <tt>kde-devel</tt> user's source directory (line 1), get the CMake sources (line 2) and unpack them (line 3). We create a directory to build CMake in (line 4) and go into it (line 5). We then run the CMake bootstrap script to set up the CMake build (line 6), then make (line 7) and install it (line 8) using the root user.
+
Primeiro imos ó directorio das fontes do usuario <tt>kde-devel</tt> (liña 1), descargamo-las fontes de CMake (liña 2) e descomprimímolas (liña 3). Creamos un directorio onde construir CMake (liña 4) e entramos nel (liña 5). Executamo-lo guión autosuficiente de CMake para configura-la súa construcción (liña 6), construímolo (liña 7) e instalámolo usando o usuario root (liña 8).
  
If your system does not have the <tt>sudo</tt> command, you can instead do <tt>su -c "make install"</tt>.
+
Se o teu sistema carece do comando <tt>sudo</tt> podes executar <tt>su -c "make install"</tt> no seu canto.
  
 
== Qt ==
 
== Qt ==
Next we need to get the Qt4 that is in KDE's source repository. KDE is guaranteed to build against any Qt 4.3. Qt 4.2 and earlier are not supported and will not work. You should use the copy in the KDE Subversion servers. (note: some distros, like Debian, tend to supply Qt with patches from KDE svn applied, so you may want to cheat and use precompiled Qt from your distro)
+
A continuación precisamos a biblioteca Qt4 que reside no repositorio de KDE. Grántese a construcción de KDE con Qt 4.3 mentres que as versións 4.2 e anteriores non funcionarán. Deberías usa-la copia que reside nos servidores Subversion de KDE (ten en conta que algunhas distribucións (por exemplo Debian) adoitan ofrecer Qt cos parches de KDE xa aplicados polo que poderías querer "facer trampas" e usar a Qt precompilada da túa distribución).
  
=== The Recipe ===
+
=== A receita ===
 
  cd
 
  cd
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
Line 323: Line 326:
 
  make -j2
 
  make -j2
  
  # if we don't install, we'll just clear obj files to
+
  # se non o instalamos limparemos os arquivos obxecto
  # save disk space
+
  # para aforrar espacio
 
  if [ $QTDIR = `pwd` ]; then \
 
  if [ $QTDIR = `pwd` ]; then \
 
  find . -name '*.o' -exec rm {} \; ; \
 
  find . -name '*.o' -exec rm {} \; ; \
 
  else make install; fi;
 
  else make install; fi;
  
=== What's Happening ===
+
=== Que acontece? ===
We switch back to the <tt>kde-devel</tt> user's home directory (line 1) and download the source code using subversion (svn) from KDE's repository (line 2). After changing into the resulting {{path|qt-copy}} directory (line 3), we run a script that manages the patches that come with <tt>qt-copy</tt> (line 4).  
+
Cambiamos ó directorio home do usuario <tt>kde-devel</tt> (liña 1) e descargamo-las fontes con subversion (svn) dende o repositorio de KDE (liña 2).
 +
Tras entrar no directorio {{path|qt-copy}} resultante (liña 3), executamo-lo guión que manexa os parches incluídos en <tt>qt-copy</tt> (liña 4).
  
Once the patches have been applied, we then set up the build using the <tt>configure</tt> script (line 5-6). The various command line options used are explained in the {{path|qt-copy/README.qt-copy}} file. Finally, we build the minimal requirements for KDE (line 7) and install (line 10) Qt. If install dir is the same as the current dir (line 8), then we just free some space (line 9) instead. If you want all the example and demo applications, you can either build them individually or simply do a <tt>make</tt> from the {{path|qt-copy}} directory.  
+
Unha vez aplicados os parches configuramo-la construcción co guión <tt>configure</tt> (liñas 5 e 6). As distintas opcións do comando explícanse no arquivo {{path|qt-copy/README.qt-copy}}. Por último construímos Qt cos requerimentos mínimos para KDE (liña 7) e instalámola. Se o directorio de instalación é o actual (liña 8) liberamos espazo (liña 9). Se desexas obter tódolos exemplos e demostracións podes construílos individualmente ou simplemente executar <tt>make</tt> dende o directorio {{path|qt-copy}}.
  
Note that the installation does not require root as it installs Qt locally into {{path|$QTDIR}}. Anyway, installation is only needed if {{path|$QTDIR}} differs from {{path|$HOME/qt-copy}}, which is not the case if you have exactly followed the instructions.
+
Decátate de que a instalación non precisa privilexios root xa que instala Qt localmente en {{path|$QTDIR}}. En calquera caso só é precisa a instalación se {{path|$QTDIR}} é diferente a {{path|$HOME/qt-copy}}, o cal non é o caso se seguiches totalmente as instruccións.
  
=== Troubleshooting ===
+
=== Solución de problemas ===
If you get "error: X11/Xlib.h: No such file or directory", install the devel package of <tt>xorg</tt> (the actual name may vary between operating systems, for example it is <tt>xorg-dev</tt> on Ubuntu based systems such as Kubuntu).  
+
Se obtés "error: X11/Xlib.h: No such file or directory", instala o paquete de desenvolvemento de <tt>xorg</tt> (o nome variará en distintas distribucións, por exemplo é <tt>xorg-dev</tt> en sistemas baseados en Ubuntu coma Kubuntu).
  
If you get an error in the configure step about missing defines, check the value of <tt>$QMAKESPEC</tt>. Some distributions set this to point directly to the system-installed Qt. If <tt>unset QMAKESPEC</tt> solves the problem, you probably want to add it to the <tt>~/.bashrc</tt> script.
+
Se obtés erros acerca de definicións non atopadas no paso de configuración, comproba o valor de <tt>$QMAKESPEC</tt>. Algunhas distribucións fan que apunte directamente a Qt instalada no sistema. Se <tt>unset QMAKESPEC</tt> arranxa o problema probablemente queras engadilo ó guión <tt>~/.bashrc</tt>.
  
If you get an error ".pch/debug-shared/QtCore", this is because Qt-4.3 enables precompiled headers if your gcc supports it, but for some reason it doesn't work for you. If you use distcc, configure qt with -no-pch. If you use icecream, update to the latest icecream from svn trunk.
+
Se obtés un erro ".pch/debug-shared/QtCore" é debido a que Qt-4.3 habilita cabeceiras precompiladas se o teu gcc o soporta, pero por alguha razón no che funciona. Se usas distcc, configura Qt con -no-pch. Se usas <tt>icecream</tt> actualiza á derradeira versión dende svn trunk.
  
Try running any Qt program, like {{program|assistant}}. '''Note:''' You may need to run <tt>xhost +local:kde-devel</tt> as your regular kde3 user to run this application. If it crashes in QSpanData::adjustSpanMethods, then your problem is the oxygen style. Try removing {{path|lib/kde4/plugins/styles/kstyle-oxygen.so}} and {{path|lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so}} if they exist in the KDE install prefix.
+
Proba a executar calquera programa Qt coma {{program|assistant}}. '''Atención:''' Pode ser que precises executar <tt>xhost +local:kde-devel</tt> coma o teu usuario normal de kde3 para executar este programa. Se espeta en QSpanData::adjustSpanMethods enton o problema é o estilo oxygen. Tenta eliminar {{path|lib/kde4/plugins/styles/kstyle-oxygen.so}} e {{path|lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so}} se existen no prefixo de instalación de KDE.
  
 
== kdesupport ==
 
== kdesupport ==
  
{{warning|If you have jumped to this section without reading [[Getting_Started/Build/KDE4#Setting_up_the_environment|Setting Up The Environment]], '''the recipes provided will not work'''.  
+
{{warning_(gl)|Se chegaches a esta sección sen ler [[Getting_Started/Build/KDE4_(gl)#Configurando_o_entorno|Configurando o entorno]], '''as receitas non funcionarán'''.  
 +
As receitas son correctas; <tt>cs</tt> e <tt>cb</tt> non son erratas. Precisas te-lo entorno configurado adecuadamente para que funcionen estas instruccións.}}
  
The recipes are not in error; <tt>cs</tt> and <tt>cb</tt> are not typos. Your environment '''needs''' to be set up correctly for these instructions to work for you.}}
+
En kdesupport están moitas bibliotecas das que dependen as aplicacións KDE, incluíndo Strigi e Soprano para procuras e metadatos, eigen para efectos visuail en aplicacións coma Kalzium, taglib para os reprodutores de audio e qca para as necesidades criptográficas.
  
There are several libraries that KDE applications rely on in the kdesupport module. This includes Strigi and Soprano for file metadata and search, eigen for visual effects in applications such as Kalzium, taglib for music players and qca for some cryptographic needs.  
+
Strigi ten unhas cantas dependencias de seu: precisarás as cabeceiras e bibliotecas para libz, libbz2, openssl (libcrypto ou libssl), libclucene (versión 0.9.16, a 0.9.17 '''non''' funciona), e libxml2 ou libexpat.
  
Strigi itself has a few dependencies as well: you will need the libraries and headers for libz, libbz2, openssl (libcrypto or libssl), libclucene (=0.9.16; version 0.9.17 does '''not''' work), and either libxml2 or libexpat.
+
=== A receita ===
 
+
<!--'cs' e 'cb' NON son erratas!-->
=== The Recipe ===
+
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs non é unha errata]]
<!--'cs' and 'cb' are NOT typos!-->
+
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs is not a typo]]
+
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/kdesupport/
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/kdesupport/
 
  cd kdesupport
 
  cd kdesupport
 
  cmakekde
 
  cmakekde
  
=== What's Happening ===
+
=== Que acontece? ===
We change to the base source directory (line 1). We download the sources in kdesupport using subversion (line 2), go into the new {{path|~/kde/src/kdesupport}} directory (line 3), and commence the build (line 4). This will leave us in the kdesupport build directory after the build is completed.
+
Entramos no directorio das fontes (liña 1). Descargamo-las fontes en {{path|kdesupport}} con subversion (liña 2), entramos no novo directorio {{path|~/kde/src/kdesupport}} (liña 3) e comezamos a construcción (liña 4). Uhna vez remate ficaremos no directorio de construcción.
  
=== Troubleshooting ===
+
=== Solución de problemas ===
If you get
+
Se obtés:
 
   cmakekde: command not found
 
   cmakekde: command not found
then you have to go manualy into the kdesupport directory in ~ and execute the command cmakekde. if this still doesnt work, then something is wrong with your bashrc.
+
tes que ir manualmente ó directorio kdesupport e executa-lo comando cmakekde. Se continúa se funcionar debe haber un erro no teu .bashrc.
  
If you get
+
Se obtés:
 
  CMake Error: This project requires some variables to be set,
 
  CMake Error: This project requires some variables to be set,
 
  and cmake can not find them.
 
  and cmake can not find them.
 
  Please set the following variables:
 
  Please set the following variables:
 
  LIBXML2_INCLUDE_DIR (ADVANCED)
 
  LIBXML2_INCLUDE_DIR (ADVANCED)
you should install the development package for libxml2.
+
tes que instala-los paquetes de desenvolvemento de libxml2.
  
If you get
+
Se obtés:
 
  CMake Error: Could NOT find REDLAND
 
  CMake Error: Could NOT find REDLAND
then you need librdf from the Redland.
+
precisas librdf de Redland.
If your distribution does not provide the librdf package, you can download the source there: [http://download.librdf.org/source/ http://download.librdf.org/source/] and build it.
+
Se a túa distribución non ofrece o paquete librdf, podes atopa-las fontes en [http://download.librdf.org/source/ http://download.librdf.org/source/] e construíla.
(Gentoo users: The ebuild for librdf is named dev-libs/redland)
+
(Usuarios de Gentoo: O ebuild para librdf chámase dev-libs/redland)
  
If you get
+
Se obtés:
 
  Fetching external item into 'kdesupport/admin'
 
  Fetching external item into 'kdesupport/admin'
 
  Error validating server certificate for 'https://...'
 
  Error validating server certificate for 'https://...'
see [http://techbase.kde.org/Getting_Started/Sources/Using_Subversion_with_KDE Using Subversion with KDE]
+
bótalle un ollo a  [[Getting_Started/Sources/Using_Subversion_with_KDE_(gl)| Usando Subversion con KDE]].
  
If you get
+
Se obtés:
 
  FILE cannot create directory: /usr/lib[64]/qt4/plugins/crypto. Maybe need administrative privileges.
 
  FILE cannot create directory: /usr/lib[64]/qt4/plugins/crypto. Maybe need administrative privileges.
 
  - - -
 
  - - -
 
  make: *** [install] Error 255
 
  make: *** [install] Error 255
take a second look in the .bashrc file described above, are paths correct? Alternatively, you may see this error if you decided to use a distribution installed version of qt4 and skipped the Qt install above. Either install qt-copy as describe above, or "sudo make install".
+
bótalle un ollo ó arquivo .bashrc descrito arriba, ¿son correctos os camiños?
 +
Tamén pode ser que insalaches os paquetes qt4 da túa distribución saltandote a construcción de Qt descrita arriba. Constrúe qt-copy coma se describe arriba, se non funciona instálaa con "sudo make install"
  
 
== kdelibs ==
 
== kdelibs ==
  
We can now move on to building KDE's base libraries.
+
Xa podemos comezar a construí-las bibliotecas base de KDE.
  
=== The Recipe ===
+
=== A receita ===
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs is not a typo]]
+
  cs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs non é unha errata]]
 
  mkdir KDE && cd KDE
 
  mkdir KDE && cd KDE
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
Line 405: Line 409:
 
  cmakekde
 
  cmakekde
  
=== What's Happening ===
+
=== Que acontece? ===
We change to the base source directory (line 1) then make and go into the KDE directory (line 2). We download the sources for kdelibs using subversion (line 3), go into the new {{path|~/kde/src/KDE/kdelibs}} directory (line 4), and commence the build (line 5). This will leave us in the <tt>kdelibs</tt> build directory after the build is completed.
+
Entramos no directorio das fontes (liña 1), creamos o directorio KDE e entramos nel (liña 2). Descargamo-las fontes de kdelibs con subversion (liña 3), entramos no novo directorio {{path|~/kde/src/KDE/kdelibs}} (liña 4) e comezamos a construír (liña 5). Unha vez rematada a construcción ficaremos no directorio de construcción de kdelibs.
  
{{tip|There might be missing dependencies on your system! They are easily overlooked in the output of <tt>cmakekde</tt>.
+
{{tip_(gl)|Pode haber dependencias incumpridas no teu sistema xa que é doado perder de vista esa información na saída de <tt>cmakekde</tt>.
You might want to do a <tt>cmake $KDE_SRC/KDE/MODULE_NAME</tt> prior to compiling any kde modules (like kdelibs, kdepimlibs etc.)}}
+
Podes executar <tt>cmake $KDE_SRC/KDE/NOME_MODULO</tt> antes de construi-los módulos para comprobalo.}}
  
=== Additional KDE-specific CMake modules ===
+
=== Módulos de CMake adicionais específicos de KDE ===
There are additional CMake modules in {{path|kdelibs/cmake/modules/}} that are necessary for building KDE4 applications. These will be installed for you when  kdelibs itself is installed.
+
Hai módulos de CMake adicionais en {{path|kdelibs/cmake/modules/}} precisos para construir aplicacións KDE4. Estes módulos instalaranse automáticamente cando instales kdelibs.
  
=== Troubleshooting ===
+
=== Solución de problemas ===
If you have problems compiling kdelibs, first make sure the software in the [[Getting_Started/Build/KDE4#Required_Software|Required Software]] section above is installed and works. Other possible hints include:
+
Se tes problemas construíndo kdelibs asegúrate de que o software indicado na sección [[Getting_Started/Build/KDE4_(gl)#Software_necesario|Software necesario]] está instalado e funciona. Outras pistas posibles son:
* If the <tt>cmakekde</tt> command fails stating that CMake requires an out of source build directory, remove {{path|~/kde/src/KDE/kdelibs/CMakeCache.txt}}, and try again.
+
* Se o comando <tt>cmakekde</tt> faia dicindo que CMake precisa unha construcción fóra do directorio das fontes, elimina {{path|~/kde/src/KDE/kdelibs/CMakeCache.txt}} e proba outra vez.
  
If <tt>cmakekde</tt> still gives the same error then try this
+
Se <tt>cmakekde</tt> segue dando o mesmo erro proba esto:
 
  cd
 
  cd
 
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$KDEDIR \
 
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$KDEDIR \
Line 426: Line 430:
 
  make
 
  make
 
  make install
 
  make install
* If you received an error stating "Please create a separate build directory and run 'cmake path_to_kdelibs [options]' there.", then you need to change to your build directory before running cmakekde. (e.g <tt>cs KDE/kdelibs && cb && cmakekde</tt>) If the message stays, run 'svn status' in the kdelibs directory and remove all files labeled with '?'.
+
* Se recibes un erro dicindo "Please create a separate build directory and run 'cmake path_to_kdelibs [options]' there.", precisas entrar ó directorio de construcción antes de executar cmakekde (por exemplo <tt>cs KDE/kdelibs && cb && cmakekde</tt>. Se a mensaxe persiste executa 'svn status' no directorio kdelibs e elimina tódolos arquivos etiquetados con '?'.
* If Qt wasn't found or the wrong version of Qt was found, make sure that the qmake from the Qt you need is the first qmake in the path.
+
* Se non se atopou Qt ou atopouse unha versión errónea asegúrate de que o qmake das Qt que precisas é o primeiro no PATH.
* If the problems persist, try the CMake make-option <tt>--keep-going</tt>.
+
* Se os problemas persisten proba a opción <tt>--keep-going</tt> de CMake.
* Here you need the libungif library, otherwise you will get an error message like "<tt>Could NOT find GIF</tt>".
+
* Precisa-la biblioteca libungif, de outro modo terás o erro "<tt>Could NOT find GIF</tt>".
* Qt-4.3 upgrade: if you get a link error in kjsembed talking about QScriptEngine, edit CMakeCache.txt in kdelibs and remove the lines that talk about QT_QTUITOOLS_LIBRARY, then type make again (that static library has a new dependency, and the cmake code that adds it needs to run).
+
* Actualización a Qt-4.3: se obtés un erro de ligazón en kjsembed sobre QScriptEngine, edita CMakeCache.txt en kdelibs e elimina as liñas que teñan QT_QTUITOOLS_LIBRARY e executa make outra vaz (esa biblioteca ten unha nova dependencia e o código cmake que a engade precisa executarse).
* if you get <code>CMake Error: KDE Requires Qt to be built with SSL support
+
* Se obtés <syntaxhighlight lang="text">CMake Error: KDE Requires Qt to be built with SSL support
</code>, install openssl-devel, and re-compile QT.
+
</syntaxhighlight>, instala openssl-devel e recompila Qt.
* if you get <code>kdelibs/kimgio/ico.cpp:188: undefined reference to `QImage::jumpTable()'</code> it means you compiled QT without QT3 support(no, linking to a true QT3 install won't work)
+
* Se obtés <syntaxhighlight lang="text">kdelibs/kimgio/ico.cpp:188: undefined reference to `QImage::jumpTable()'</syntaxhighlight> significa que construiches Qt sen soporte Qt3.
  
 
== kdepimlibs ==
 
== kdepimlibs ==
After <tt>kdelibs</tt>, but before ''kdebase'', you need to build and install ''kdepimlibs''.
+
Despois de <tt>kdelibs</tt>, mais antes de ''kdebase'', precisas construír e instalar ''kdepimlibs''.
  
=== The Recipe ===
+
=== A receita ===
<!--'cs' and 'cb' are NOT typos!-->
+
<!--'cs' and 'cb' NON son erratas!-->
  cs KDE # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs is not a typo]]
+
  cs KDE # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs non é unha errata]]
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdepimlibs
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdepimlibs
 
  cd kdepimlibs
 
  cd kdepimlibs
 
  cmakekde
 
  cmakekde
  
=== What's Happening ===
+
=== Que acontece? ===
We go into the KDE source directory (line 1), download the source code for kdepimlibs using subversion (line 2) and then go into the new {{path|~/kde/src/KDE/kdepimlibs}} directory (line 3). We then commence the build (line 4). This will leave us in the <tt>kdepimlibs</tt> build directory after the build is completed.
+
Entramos no directorio das fontes (liña 1), descargámo-las fondes de kdepimlibs con subversion (liña 2) e entramos no novo directorio {{path|~/kde/src/KDE/kdepimlibs}} (liña 3). Comezámo-la construcción (liña 4). Unha vez finalizada ficaremos no directorio de construcción de <tt>kdepimlibs</tt>.
  
=== Troubleshooting ===
+
=== Solución de problemas ===
If you have trouble compiling kdepimlibs:
+
Se tes problemas compilando kdepimlibs:
* the cmakekde command may require a later version of the gpgme library. This is available from the project's web site: http://www.gnupg.org/(en)/download/index.html - please note that the build of gpgme also requires libgpg-error, also available from the same location. Both libraries are installed by the "./configure", "make" and "sudo make install" sequence, with the gpgme library configured with the additional "--with-gpg-error-prefix" parameter. You may need to overwrite your existing "/usr/bin/gpgme-config" file with the newer version for the kdepimlibs to pick up the new install.
+
* o comando cmakekde pode precisar unha versión posterior da biblioteca gpgme. Podes obtela da páxina web do proxecto: http://www.gnupg.org/(en)/download/index.html - ten en conta que para construir gpgme tamén precisas libgpg-error, dispoñible na mesma páxina. Ámbalas dúas instálanse coa secuencia "./configure", "make" e "sudo make install", co parámetro adicional "--with-gpg-error-prefix" para a biblioteca gpgme. Pode que precises sobreescribir o teu arquivo "/usr/bin/gpgme-config" coa nova versión para que kdepimlibs colla a nova instalación.
  
 
== kdebase ==
 
== kdebase ==
You may need kdebase for some kioslaves.
+
kdebase está dividido en tres partes:
=== The Recipe ===
+
* '''apps'''
<!--'cs' and 'cb' are NOT typos!-->
+
:Contén aplicacións coma Dolphin ou KWrite.
  cs KDE # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs is not a typo]]
+
* '''runtime'''
 +
:Contén cousas que precisan as aplicacións na execución, coma iconas. É un requerimento para cada aplicación KDE polo que tes que construílo e instalalo.
 +
* '''workspace'''
 +
:Contén cousas específicas do escritorio KDE, coma Plasma ou o xestor de fiestras. A maioría dependen de X11. Só o precisas se desexas construír o escritorio KDE completo.
 +
 
 +
Podes costruír todo kdebase dunha vez, coma se describe na receita de embaixo. Se só desexas construír kdebase-runtime, que é o único requisito, podes remprazar <syntaxhighlight lang="bash">cd kdebase</syntaxhighlight> por <syntaxhighlight lang="bash">cd kdebase/runtime</syntaxhighlight> na receita.
 +
 
 +
=== A receita ===
 +
<!--'cs' and 'cb' NON son erratas!-->
 +
  cs KDE # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs non é unha errata]]
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
 
  svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
 
  cd kdebase
 
  cd kdebase
 
  cmakekde
 
  cmakekde
  
=== Troubleshooting ===
+
=== Solución de problemas ===
If you have troubles compiling kdebase:
+
Se tes problemas compilando kdebase:
* Make sure you have the <tt>libxss headers</tt> installed. (Usually you got undefined references on xscreensaver objects if you do not have those headers)
+
* Asegúrate de ter as <tt>cabeceiras libxss</tt> instaladas (normalmente obtés referencias indefinidas nos obxectos xscreensaver se non as tes).
* <tt>which meinproc</tt> has to deliver {{path|/home/kde-devel/kde/bin/meinproc}}
+
* <tt>which meinproc4</tt> ten que devolver {{path|/home/kde-devel/kde/bin/meinproc4}}.
* if cmakekde can not find the path of kdepimlibs, edit the file {{path|$KDE_BUILD/KDE/kdebase/CMakeCache.txt}} and manually set <tt>KDEPIMLIBS_INCLUDE_DIR:PATH=$KDE_BUILD/kdepimlibs</tt>
+
* se cmakekde non atopa o camiño de kdepimlibs, edita o arquivo {{path| $KDE_BUILD/KDE/kdebase/CMakeCache.txt}} e engade <tt>KDEPIMLIBS_INCLUDE_DIR:PATH=$KDE_BUILD/kdepimlibs</tt>.
* if you get an error saying "Please set the following variables: X11_XTest_LIB (ADVANCED)", install the devel package of <tt>Xtst</tt>. On some systems, this is packaged separately from <tt>xext</tt> and called <tt>x11proto-xext-dev</tt> or <tt>libxtst-dev</tt>. You may also need to remove the CMakeCache.txt file in the build dir after installing the package.
+
* se obtés un erro dicindo "Please set the following variables: X11_XTest_LIB (ADVANCED)", instala o paquete de desenvolvemento de <tt>Xtst</tt>. Nalgúns sistemas empaquétase separado de <tt>xest</tt> e chámase <tt>x11proto-xext-dev</tt> ou <tt>libxtst-dev</tt>. Pode que tamén precises elimina-lo arquivo CMakeCache.txt no directorio de construcción tras instala-lo paquete.
* the same for "X11_Xinerama_LIB (ADVANCED)" where you will need the devel package for <tt>xinerama</tt>.
+
* o mesmo para "X11_Xinerama_LIB (ADVANCED)" onde precisarás o paquete de desenvolvemento de <tt>xinerama</tt>.
* if you get an error complaining about a missing variable X11_Xrandr_LIB, you need the devel package for libxrandr (libxrandr-devel on ubuntu-systems)
+
* se obtés un erro queixándose de que falta a variable X11_Xrandr_LIB, precisa-lo paquete de desenvolvemento de libxrandr (libxrandr-devel on ubuntu-systems)
* if you get the error "Please set the following variables: FONTCONFIG_INCLUDE_DIR, FONTCONFIG_LIBRARIES (ADVANCED)", then you need to install  the libfontconfig headers
+
* se obté-lo erro "Please set the following variables: FONTCONFIG_INCLUDE_DIR, FONTCONFIG_LIBRARIES (ADVANCED)", precisas instala-las cabeceiras de libfontconfig.
* if you get the error "CMake Error: This project requires some variables to be set, and cmake can not find them. Please set the following variables: KMETADATA_LIBRARIES", you need to install soprano from kdesupport and to rebuild kdelibs
+
* se obté-lo erro "CMake Error: This project requires some variables to be set, and cmake can not find them. Please set the following variables: KMETADATA_LIBRARIES", precisas instalar soprano, de kdesupport, e reconstruír kdelibs.
* if you get the error "‘XserverRegion’ does not name a type" make sure you have libxcomposite headers installed (<tt>libxcomposite-dev</tt> in ubuntu)
+
* se obté-lo erro "‘XserverRegion’ does not name a type" asegúrate de ter as cabeceiras de libxcompolite instaladas (<tt>libxcomposite-dev</tt> en ubuntu).
  
== Generating local API documentation ==
+
== Xerar documentación local da API ==
Although the API documentation for KDE is available online at [http://api.kde.org api.kde.org], it is sometimes useful to have it on your own disk, for example when you want to use [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development#KDevelop|KDevelop]] for browsing the documentation or when you are not able to be online all the time.
+
Ainda que a documentación da API de KDE está dispoñible en liña en [http://api.kde.org api.kde.org], ás veces é útil tela no teu disco, por exemplo se desexas usar [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development_(gl)#KDevelop|KDevelop]] para consultar a documentación ou non podes estar en liña todo o tempo.
  
Be aware that generating the API documentation can take several hours and takes almost half a gigabyte of diskspace.
+
Xerar a documentación pode levar varias horas e ocupa case medio gigabyte no disco.
The generation is handled by a script in {{path|kdelibs/doc/api}}, you need <tt>doxygen</tt> to be able to run it.  
+
A xeración é levada a cabo por un guión en {{path|kdelibs/doc/api}}, precisas <tt>doxygen</tt> para executalo.
  
To build the API documentation for kdelibs, type the following:
+
Para xerar a documentación da API de kdelibs, escribe o seguinte:
<!--'cs' and 'cb' are NOT typos!-->
+
<!--'cs' and 'cb' NON son erratas!-->
  cs KDE/kdelibs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs is not a typo]]
+
  cs KDE/kdelibs # [[Getting_Started/Increased_Productivity_in_KDE4_with_Scripts/.bashrc|cs non é unha errata]]
 
  $KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
 
  $KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
 
  --doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .
 
  --doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .
  
Repeat for other modules as desired.<br>
+
Repite para outros módulos se o desexas.<br>
 
  cd <module home>
 
  cd <module home>
 
  $KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
 
  $KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
 
  --doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .
 
  --doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .
  
Another, even easier method involves downloading this [[Doxyfile]] to your local system. Then simply change directory to where you want to create the documentation and run
+
Outro método que é incluso máis doado consiste en descarga-lo arquivo [[Doxyfile]] ó teu sistema. Simplemente entra no directorio onde desexes xera-la documentación e executa
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% doxygen /path/to/Doxyfile
 
% doxygen /path/to/Doxyfile
</code>
+
</syntaxhighlight>
Then review the file {{path|doxygen.log}} to see the doxygen errors and warnings. You'll find the actual documentation in the {{path|apidocs}} subdirectory.
+
Revisa o arquivo {{path|doxygen.log}} para ve-los avisos e erros. Atoparás a documentación no subdirectorio {{path|apidocs}}.
  
== Staying up to date ==
+
== Permanecer actualizado ==
  
In order to keep the kde4 installation up to date, each of the modules installed should be updated periodically. As Monday is the day for big changes in kdelibs, Tuesday may be the best day to do this. For each module checked out, run <tt>svn up</tt> and <tt>make</tt>.
+
Para manter a instalación de KDE4 actualizada, cada modulo instalado debe ser actualizado periódicamente. O Luns é o día dos grandes cambios en kdelibs, Martes pode ser o mellor día para isto. Para cada módulo obtido, executa <tt>svn up</tt> e <tt>make</tt>.
  
For example:
+
Por exemplo:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
cs kdesupport # cs is not a typo
+
cs kdesupport # cs non é un erro
 
svn up
 
svn up
cb # cb is not a typo
+
cb # cb non é un erro
 
make -j2 VERBOSE=1 && make install
 
make -j2 VERBOSE=1 && make install
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
== General troubleshooting ==
+
== Problemas xerais ==
  
What can happen over time, after some <tt>svn up</tt> commands, is that some of the tools used in the KDE build chain change their output format. For example, <tt>kcfg</tt> files are read by <tt>kconfig_compiler</tt> to produce configuration dialogs. CMake cannot detect those changes, and the compilation might fail. A workaround is to always force a re-generation of all such files:
+
De vez en cando, despois de algún comando <tt>svn up</tt>, algunhas ferramentas usadas na cadea de construcción de KDE cambian o formato da súa saída. Por exemplo, os arquivos <tt>kcfg</tt> son lidos por <tt>kconfig_compiler</tt> para producir diálogos de configuración. CMake non detecta esos cambios, e a compilación podería fallar. Un rodeo e forzar sempre a rexeneración de todolos arquivos:
 
  find $KDE_SRC/KDE/kdebase -name "*.kcfg" | xargs touch
 
  find $KDE_SRC/KDE/kdebase -name "*.kcfg" | xargs touch
The same applies to <tt>ui</tt> files as produced by Qt designer.
+
O mesmo aplicase a arquivos <tt>ui</tt> producidos polo deseñador Qt.
  
== Success! ==
+
== Éxito! ==
  
You are now ready to start building other svn modules in the same fashion as you built kdebase, running and testing KDE4 or writing your own patches and applications.
+
Agora estás listo para comezar a construir outros módulos svn da mesma maneira que construiches kdebase, executa e proba KDE4 ou escribe os teus propios parches e aplicacións.
  
See the [[Getting Started/Set up KDE 4 for development|Set up KDE 4 for development]] tutorial for how to start KDE 4 applications and how to use KDevelop to work on them.
+
Mira o tutorial [[Getting Started/Set up KDE 4 for development|Configura KDE4 para desenvolvemento]] de como comezar aplicacións KDE 4 e como usar o KDevelop para traballar nelas.
  
 
[[Category:Build KDE]]
 
[[Category:Build KDE]]
 
[[Category:KDE4]]
 
[[Category:KDE4]]

Latest revision as of 20:56, 29 June 2011

Template:I18n/Language Navigation Bar (gl)

{{{3}}}
 
noframe
Esta é unha tradución incompleta.
AtenciónContents

[edit] Introdución

Este titorial mostra un xeito de obter KDE desde trunk, usando sistemas baseados en Linux ou BSD. Hai tamén titoriais para FreeBSD, Windows, Mac OS X e Solaris. Ao longo do titorial será usada intensivamente unha terminal de tipo bash.

{{{3}}}
 
noframe
Os luns córrese un maior risco de erros na compilación, pois é cando se entregan os cambios nas kdelibs. O dashboard avisa desas rupturas imprevistas. Animámolo a corrixir os módulos que fallen.
Atención


[edit] Software preciso

O seguinte debe estar instalado no seu sistema para poder rematar este manual de xeito satisfactorio:

 • gcc e g++ do proxecto gcc, preferibelmente a versión 4.1 ou superior
 • svn, o cliente do sistema de control de versións Subversion.
 • pkg-config
 • librarías de desenvolvimento e cabezallos de X11, OpenGL (mesa-common-dev e libglu1-mesa-dev), libjpeg, libpng, libungif, libclucene, librdf, libxml2 e libxslt
 • O script makeobj, que é parte de kdesdk. Pódeo instalar como parte do kdesdk, (kdesdk-scripts en Debian) ou semellante, ou simplesmente obtelo no WebSVN
 • O paquete shared-mime-info, que é o estándar MIME de freedesktop que está a usar KDE.
 • boost, necesitado por kdebase; logo de compilar e/ou instalar boost, para que cmake saiba onde se atopa (FindBoost), engada o directorio de boost (o que contén o subdirectorio) ao CMAKE_INCLUDE_PATH ou engada unha variábel de entorno chamada BOOST_ROOT apuntando ao directorio de boost.

[edit] Ark Linux

En Ark Linux, as dependencias para a compilación instálanse así:

apt-get install devel-core libxml-devel libxslt-devel bzip2-devel \
clucene-devel librdf-devel shared-mime-info xorg-Mesa-libGL-devel \
subversion boost-devel doxygen giflib-devel dbus-devel openssl-devel \
alsa-lib-devel kdesdk-scripts qt4-devel

Se prefire unha interface gráfica, escolla os pacotes listados enriba na ferramenta de "Install Software" no Mission Control. Isto inclúe a instalación de CMake, DBus e Qt, polo que pode pasar dos pasos 5, 6 e 7.

[edit] Kubuntu

En Kubuntu 7.04 (Feisty) (e, posibelmente 7.10) as dependencias para a compilación que ten que ter instaladas fanse así:

sudo aptitude install build-essential cdbs debhelper cmake \
libxml2-dev libxslt1-dev libbz2-dev libclucene-dev librdf-dev \
shared-mime-info libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mesa-common-dev \
libxext-dev libjpeg-dev libpng-dev subversion libsm-dev libxinerama-dev \
libxrender-dev libfontconfig-dev libboost-dev libxcursor-dev doxygen \
libungif4-dev libdbus-1-dev libgpgme11-dev libssl-dev libgpgme11-dev \
libasound2-dev kdesdk-scripts

Pode evitar a instalación manual de CMake 2.4.6 e DBus facendo:

sudo aptitude install libdbus-1-dev cmake

Para ter un framework completamente funcional para a documentación do API tamén precisará:

sudo aptitude install graphviz

[edit] openSUSE

En openSUSE 10.2 e posteriores, pode instalar pacotes usando a ferramenta Zypper:

sudo zypper install <package-name>

En versións vellas de SUSE, pode usar YaST:

su
yast -i <nomepacote>

Pacotes precisos

Os pacotes que precisará instalar son os seguintes:

xorg-x11-devel
libxml2-devel 
kdesdk3 
clucene-core-devel 
boost-devel
libjpeg-devel 
liblrdf-devel 
libpng-devel 
libxslt-devel 
libredland-devel
Mesa-devel 
giflib-devel 
subversion 
gcc 
gcc-c++
gmp-devel (needed to build kdesupport)
xine-devel
libgpgme-devel (needed to build kdepimlibs)

Pacotes opcionais

Pode saltar a instalación de Qt 4.3, CMake 2.4.6 e DBus engadindo o repositorio do Servizo de Compilación de KDE 4 de openSUSE (openSUSE Build Service KDE4 Repository) ás súas fontes de compilación.

Para openSUSE 10.2 e superior execute:

sudo zypper service-add http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/openSUSE_10.2 KDE4-102

Para versións antigas de SUSE Linux execute:

su
installation_sources -a http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/[A TÚA VERSIÓN DE SUSE]

Agora instale os seguintes pacotes (e as súas dependencias):

cmake
dbus-1-devel
libqt4-devel

Para ter un framework completamente funcional para a documentación do API tamén precisará:

graphviz

Os pacotes cos binarios de CMake para openSUSE están disponíbeis no servizo de compilación de openSUSE.

[edit] Gentoo

[edit] Instalar a man

Para ter as ebuilds máis estábeis lembre sincronizar a árbore de portage antes de comezar.

Precísase que estexan unmasked e/ou mantidas(kept) nunha versión anterior para continuar.

# echo 'x11-libs/qt' >> /etc/portage/package.unmask
# echo 'dev-util/cmake' >> /etc/portage/package.unmask
# echo 'dev-cpp/clucene' >> /etc/portage/package.unmask
# echo '>dev-cpp/clucene-0.9.16a' >> /etc/portage/package.mask

Comprobe que ten activada a bandeira berkdb USE para redland, ou nepomuk non funcionará:

# echo 'dev-libs/redland berkdb' >> /etc/portage/package.use


Estes son os pacotes que ten que instalar, moitos deles xa estarán instalados no seu sistema, polo que pode saltalos engadindo a bandeira de update en emerge.

$ emerge -avu ebuild/name
sys-devel/gcc
dev-util/subversion
dev-util/pkgconfig
x11-base/xorg-x11
media-libs/glut
media-libs/mesa
media-libs/jpeg
media-libs/libpng
media-libs/giflib
dev-cpp/clucene
dev-util/cppunit
media-libs/liblrdf
dev-libs/libxml2
dev-libs/libxslt
x11-misc/shared-mime-info
kde-base/kdesdk-scripts
dev-libs/boost
x11-libs/qt
dev-util/cmake
sys-apps/dbus
dev-libs/redland

Supondo que fixese emerge desas ebuilds, pode saltar os pasos de compilación a man e proceder á sección de kdesupport.

Boa sorte!

[edit] Instalar via portage

Pode instalar os pacotes de KDE4 directamente mediante:

emerge -a <packagename>

Para conseguir as cousas que precisa, install layman e and then pull in the KDE overlay (que contén ebuilds experimentais de KDE):

layman -a kde

Logo disto precisa axustar algunhas bandeiras USE KDE 4 e dicirlle a portage que use as ebuilds de proba de KDE 4 en lugar das estábeis de KDE 3.

Deste xeito portage encargarase das dependencias por si.

Pode achar instrucións detalladas para compilar KDE 4 en Gentoo via portage no wiki de overlay sobre KDE. Tamén se fala no fío: KDE 4 monolithic ebuilds.

[edit] Crear unha conta de usuario para o desenvolvimento de KDE 4

{{{3}}}
 
noframe

Algunhas persoas usan contas de usuario separadas para KDE 4 (por se, por exemplo, un erro elimina ficheiros acidentalmente), as instrucións a seguir están escritas seguindo esta aproximación.

Porén, é moito máis eficiente ter todo nunha única conta de usuario, bótelle unha ollada a Productividade mellorada con scripts de shell en KDE 4 para máis detalles.

De todos os xeitos, pode seguir as instrucións de abaixo, pero non poña variábeis de entorno no seu .bashrc, póñaas nun ficheiro separado das súas fontes para intercambialo co entorno de KDE 4.

Nota


[edit] Opción 1: Liña de comandos

useradd -m kde-devel
passwd kde-devel

[edit] Opción 2: Usando KControl

No canto de usar os comandos de riba, pode usar o módulo de usuario do Centro de Control de KDE, se xa ten instalado KDE 3.

[edit] Configurar o contorno

Copie o ~/.bashrc do seu usuario normal á nova conta de kde-devel. A seguir, copie e apegue os contidos do .bashrc de exemplo en ~kde-devel/.bashrc. Asegúrese de comentar a liña alias make=makeobj se non ten o comando makeobj disponíbel. Posibelmente quererá modificar a rota para se asegurar de que non inclúe as rotas do seu KDE3. Aliás, se quere desenvolver programas KDE4 con KDevelop, pode pasarlle a opción -GKDevelop3 a cmake para que xere os ficheiros de proxecto (pode atopar máis información aquí). Para facelo executar, ten que ter aberta unha nova bash ou executar:

source ~/.bashrc

Isto proporcionará aceso a comandos como cmakekde que son usados ao longo deste titorial, e garantirá que as rotas aos binarios de Qt, KDE e CMake son correctas.

Para máis información, bótelle unha ollada ao titorial de Produtividade mellorada con guións de shell en KDE 4.

[edit] Cambiar a un novo usuario

Para usar o novo usuario kde-devel: (non esqueza o trazo)

su - kde-devel

[edit] A consola do usuario de desenvolvimento

Algúns sistemas están configurados para que os novos usuarios usen /bin/sh por omisión. Se non é o seu caso pode saltar esta sección (por exemplo se usa Ark Linux). Traballar con /bin/sh pode ser un inconvinte, probabelmente queira cambiala a /bin/bash ou outra consola.

[edit] Opción 1: Como usuario kde-devel

Se non ten privilexios de root e o seu sistema soporta o cambio da súa propria consola co comando chsh, pode cambiala a /bin/bash con:

chsh -s /bin/bash kde-devel

[edit] Opción 2: Como usuario root

Se o seu sistema inclúe o comando usermod pode executar o seguinte como root:

usermod -s /bin/bash kde-devel
.

Outra opción é executar o comando vipw como root para editar /etc/passwd de xeito seguro. Procure 'kde-devel' no ficheiro e cambie '/bin/sh' no final da liña por '/bin/bash', garde os cambios e saia.

Poderá usar a nova consola cando volte a entrar como usuario kde-devel.

[edit] D-Bus

QtDBus e KDE funcionan coas versións de D-Bus 0.62, 0.92 e posteriores. As versións 0.60 e 0.61 tamén poderían funcionar, aínda que non foron probadas. As versións 0.90 e 0.91 non funcionan. Recomendamos usar versións posteriores á 1.0 (polo menos 0.94), considera actualizar se aínda non o fixeches.

Podes salta-la seguinte sección se tes unha versión de D-Bus suficientemente recente ou non desexas actualizala.

Antes de continuar asegúrate ter cabeceiras e bibliotecas X11 dispoñibles. A quinta liña do guión de configuración das seguintes instruccións debería ler:

Building X11 code:    yes

[edit] A receita

{{{3}}}
 
noframe
Non esquezas configura-lo entorno adecuadamente, tal coma se describiu na sección Configurando o entorno. É preciso para que as funcións cs e cb funcionen.
Consello


cs # 'cs' é unha función bash, prema aquí para saber máis 
wget http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.0.2.tar.gz
tar -xvzf dbus-1.0.2.tar.gz
cd dbus-1.0.2/
./configure --prefix=$DBUSDIR --localstatedir=/var
make
sudo make install
sudo dbus-uuidgen --ensure

[edit] Que acontece?

Tras cambiar ó directorio das fontes (liña 1) descárgase o código de D-Bus dende freedesktop.org (liña 2) e descomprímese (liña 3). Éntrase no directorio de D-Bus recén creado (liña 4) e configúrase á construcción usando o guión configure (liña 5). Unha vez D-Bus está construído (liña 6) e instalado (liña 7) usamo-la utilidade dbus-uuidgen para instalar un arquivo de identificación de máquina que permite executar D-Bus automáticamente ó comezo da sesión de escritorio (liña 8).

Ten en conta que precisas ter permisos de escritura en /var para os dous últimos pasos. Se o teu sistema non posúe o comando sudo podes usar su no seu canto, por exemplo su -c "make install".

[edit] CMake

Podes saltarte esta sección se tes instalado CMake versión 2.4.5 ou superior.

Deberías poder usar directamente os binarios dispoñibles na páxina de CMake. Tamén tes paquetes específicos para distintas distribucións.

[edit] A receita

cs # 'cs' é unha función bash, prema aquí para saber máis
wget http://www.cmake.org/files/v2.4/cmake-2.4.6.tar.gz
tar -zxf cmake-2.4.6.tar.gz
mkdir cmake-build
cd cmake-build 
../cmake-2.4.6/bootstrap
make
sudo make install

[edit] Que acontece?

Primeiro imos ó directorio das fontes do usuario kde-devel (liña 1), descargamo-las fontes de CMake (liña 2) e descomprimímolas (liña 3). Creamos un directorio onde construir CMake (liña 4) e entramos nel (liña 5). Executamo-lo guión autosuficiente de CMake para configura-la súa construcción (liña 6), construímolo (liña 7) e instalámolo usando o usuario root (liña 8).

Se o teu sistema carece do comando sudo podes executar su -c "make install" no seu canto.

[edit] Qt

A continuación precisamos a biblioteca Qt4 que reside no repositorio de KDE. Grántese a construcción de KDE con Qt 4.3 mentres que as versións 4.2 e anteriores non funcionarán. Deberías usa-la copia que reside nos servidores Subversion de KDE (ten en conta que algunhas distribucións (por exemplo Debian) adoitan ofrecer Qt cos parches de KDE xa aplicados polo que poderías querer "facer trampas" e usar a Qt precompilada da túa distribución).

[edit] A receita

cd
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
cd qt-copy
./apply_patches
./configure -qt-gif -no-exceptions -debug -fast \
 -prefix $QTDIR -nomake examples -nomake demos
make -j2
# se non o instalamos limparemos os arquivos obxecto 
# para aforrar espacio
if [ $QTDIR = `pwd` ]; then \
find . -name '*.o' -exec rm {} \; ; \
else make install; fi;

[edit] Que acontece?

Cambiamos ó directorio home do usuario kde-devel (liña 1) e descargamo-las fontes con subversion (svn) dende o repositorio de KDE (liña 2). Tras entrar no directorio qt-copy resultante (liña 3), executamo-lo guión que manexa os parches incluídos en qt-copy (liña 4).

Unha vez aplicados os parches configuramo-la construcción co guión configure (liñas 5 e 6). As distintas opcións do comando explícanse no arquivo qt-copy/README.qt-copy. Por último construímos Qt cos requerimentos mínimos para KDE (liña 7) e instalámola. Se o directorio de instalación é o actual (liña 8) liberamos espazo (liña 9). Se desexas obter tódolos exemplos e demostracións podes construílos individualmente ou simplemente executar make dende o directorio qt-copy.

Decátate de que a instalación non precisa privilexios root xa que instala Qt localmente en $QTDIR. En calquera caso só é precisa a instalación se $QTDIR é diferente a $HOME/qt-copy, o cal non é o caso se seguiches totalmente as instruccións.

[edit] Solución de problemas

Se obtés "error: X11/Xlib.h: No such file or directory", instala o paquete de desenvolvemento de xorg (o nome variará en distintas distribucións, por exemplo é xorg-dev en sistemas baseados en Ubuntu coma Kubuntu).

Se obtés erros acerca de definicións non atopadas no paso de configuración, comproba o valor de $QMAKESPEC. Algunhas distribucións fan que apunte directamente a Qt instalada no sistema. Se unset QMAKESPEC arranxa o problema probablemente queras engadilo ó guión ~/.bashrc.

Se obtés un erro ".pch/debug-shared/QtCore" é debido a que Qt-4.3 habilita cabeceiras precompiladas se o teu gcc o soporta, pero por alguha razón no che funciona. Se usas distcc, configura Qt con -no-pch. Se usas icecream actualiza á derradeira versión dende svn trunk.

Proba a executar calquera programa Qt coma assistant. Atención: Pode ser que precises executar xhost +local:kde-devel coma o teu usuario normal de kde3 para executar este programa. Se espeta en QSpanData::adjustSpanMethods enton o problema é o estilo oxygen. Tenta eliminar lib/kde4/plugins/styles/kstyle-oxygen.so e lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so se existen no prefixo de instalación de KDE.

[edit] kdesupport

{{{3}}}
 
noframe
Se chegaches a esta sección sen ler Configurando o entorno, as receitas non funcionarán. As receitas son correctas; cs e cb non son erratas. Precisas te-lo entorno configurado adecuadamente para que funcionen estas instruccións.
Atención


En kdesupport están moitas bibliotecas das que dependen as aplicacións KDE, incluíndo Strigi e Soprano para procuras e metadatos, eigen para efectos visuail en aplicacións coma Kalzium, taglib para os reprodutores de audio e qca para as necesidades criptográficas.

Strigi ten unhas cantas dependencias de seu: precisarás as cabeceiras e bibliotecas para libz, libbz2, openssl (libcrypto ou libssl), libclucene (versión 0.9.16, a 0.9.17 non funciona), e libxml2 ou libexpat.

[edit] A receita

cs # cs non é unha errata
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/kdesupport/
cd kdesupport
cmakekde

[edit] Que acontece?

Entramos no directorio das fontes (liña 1). Descargamo-las fontes en kdesupport con subversion (liña 2), entramos no novo directorio ~/kde/src/kdesupport (liña 3) e comezamos a construcción (liña 4). Uhna vez remate ficaremos no directorio de construcción.

[edit] Solución de problemas

Se obtés:

 cmakekde: command not found

tes que ir manualmente ó directorio kdesupport e executa-lo comando cmakekde. Se continúa se funcionar debe haber un erro no teu .bashrc.

Se obtés:

CMake Error: This project requires some variables to be set,
and cmake can not find them.
Please set the following variables:
LIBXML2_INCLUDE_DIR (ADVANCED)

tes que instala-los paquetes de desenvolvemento de libxml2.

Se obtés:

CMake Error: Could NOT find REDLAND

precisas librdf de Redland. Se a túa distribución non ofrece o paquete librdf, podes atopa-las fontes en http://download.librdf.org/source/ e construíla. (Usuarios de Gentoo: O ebuild para librdf chámase dev-libs/redland)

Se obtés:

Fetching external item into 'kdesupport/admin'
Error validating server certificate for 'https://...'

bótalle un ollo a Usando Subversion con KDE.

Se obtés:

FILE cannot create directory: /usr/lib[64]/qt4/plugins/crypto. Maybe need administrative privileges.
- - -
make: *** [install] Error 255

bótalle un ollo ó arquivo .bashrc descrito arriba, ¿son correctos os camiños? Tamén pode ser que insalaches os paquetes qt4 da túa distribución saltandote a construcción de Qt descrita arriba. Constrúe qt-copy coma se describe arriba, se non funciona instálaa con "sudo make install"

[edit] kdelibs

Xa podemos comezar a construí-las bibliotecas base de KDE.

[edit] A receita

cs # cs non é unha errata
mkdir KDE && cd KDE
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
cd kdelibs
cmakekde

[edit] Que acontece?

Entramos no directorio das fontes (liña 1), creamos o directorio KDE e entramos nel (liña 2). Descargamo-las fontes de kdelibs con subversion (liña 3), entramos no novo directorio ~/kde/src/KDE/kdelibs (liña 4) e comezamos a construír (liña 5). Unha vez rematada a construcción ficaremos no directorio de construcción de kdelibs.


{{{3}}}
 
noframe
Pode haber dependencias incumpridas no teu sistema xa que é doado perder de vista esa información na saída de cmakekde. Podes executar cmake $KDE_SRC/KDE/NOME_MODULO antes de construi-los módulos para comprobalo.
Consello


[edit] Módulos de CMake adicionais específicos de KDE

Hai módulos de CMake adicionais en kdelibs/cmake/modules/ precisos para construir aplicacións KDE4. Estes módulos instalaranse automáticamente cando instales kdelibs.

[edit] Solución de problemas

Se tes problemas construíndo kdelibs asegúrate de que o software indicado na sección Software necesario está instalado e funciona. Outras pistas posibles son:

 • Se o comando cmakekde faia dicindo que CMake precisa unha construcción fóra do directorio das fontes, elimina ~/kde/src/KDE/kdelibs/CMakeCache.txt e proba outra vez.

Se cmakekde segue dando o mesmo erro proba esto:

cd
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$KDEDIR \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=debugfull \
-DKDE4_BUILD_TESTS=ON \
~/kde/src/KDE/kdelibs
make
make install
 • Se recibes un erro dicindo "Please create a separate build directory and run 'cmake path_to_kdelibs [options]' there.", precisas entrar ó directorio de construcción antes de executar cmakekde (por exemplo cs KDE/kdelibs && cb && cmakekde. Se a mensaxe persiste executa 'svn status' no directorio kdelibs e elimina tódolos arquivos etiquetados con '?'.
 • Se non se atopou Qt ou atopouse unha versión errónea asegúrate de que o qmake das Qt que precisas é o primeiro no PATH.
 • Se os problemas persisten proba a opción --keep-going de CMake.
 • Precisa-la biblioteca libungif, de outro modo terás o erro "Could NOT find GIF".
 • Actualización a Qt-4.3: se obtés un erro de ligazón en kjsembed sobre QScriptEngine, edita CMakeCache.txt en kdelibs e elimina as liñas que teñan QT_QTUITOOLS_LIBRARY e executa make outra vaz (esa biblioteca ten unha nova dependencia e o código cmake que a engade precisa executarse).
 • Se obtés
  CMake Error: KDE Requires Qt to be built with SSL support
  , instala openssl-devel e recompila Qt.
 • Se obtés
  kdelibs/kimgio/ico.cpp:188: undefined reference to `QImage::jumpTable()'
  significa que construiches Qt sen soporte Qt3.

[edit] kdepimlibs

Despois de kdelibs, mais antes de kdebase, precisas construír e instalar kdepimlibs.

[edit] A receita

cs KDE # cs non é unha errata
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdepimlibs
cd kdepimlibs
cmakekde

[edit] Que acontece?

Entramos no directorio das fontes (liña 1), descargámo-las fondes de kdepimlibs con subversion (liña 2) e entramos no novo directorio ~/kde/src/KDE/kdepimlibs (liña 3). Comezámo-la construcción (liña 4). Unha vez finalizada ficaremos no directorio de construcción de kdepimlibs.

[edit] Solución de problemas

Se tes problemas compilando kdepimlibs:

 • o comando cmakekde pode precisar unha versión posterior da biblioteca gpgme. Podes obtela da páxina web do proxecto: http://www.gnupg.org/(en)/download/index.html - ten en conta que para construir gpgme tamén precisas libgpg-error, dispoñible na mesma páxina. Ámbalas dúas instálanse coa secuencia "./configure", "make" e "sudo make install", co parámetro adicional "--with-gpg-error-prefix" para a biblioteca gpgme. Pode que precises sobreescribir o teu arquivo "/usr/bin/gpgme-config" coa nova versión para que kdepimlibs colla a nova instalación.

[edit] kdebase

kdebase está dividido en tres partes:

 • apps
Contén aplicacións coma Dolphin ou KWrite.
 • runtime
Contén cousas que precisan as aplicacións na execución, coma iconas. É un requerimento para cada aplicación KDE polo que tes que construílo e instalalo.
 • workspace
Contén cousas específicas do escritorio KDE, coma Plasma ou o xestor de fiestras. A maioría dependen de X11. Só o precisas se desexas construír o escritorio KDE completo.
Podes costruír todo kdebase dunha vez, coma se describe na receita de embaixo. Se só desexas construír kdebase-runtime, que é o único requisito, podes remprazar
cd kdebase
por
cd kdebase/runtime
na receita.

[edit] A receita

cs KDE # cs non é unha errata
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
cd kdebase
cmakekde

[edit] Solución de problemas

Se tes problemas compilando kdebase:

 • Asegúrate de ter as cabeceiras libxss instaladas (normalmente obtés referencias indefinidas nos obxectos xscreensaver se non as tes).
 • which meinproc4 ten que devolver /home/kde-devel/kde/bin/meinproc4.
 • se cmakekde non atopa o camiño de kdepimlibs, edita o arquivo $KDE_BUILD/KDE/kdebase/CMakeCache.txt e engade KDEPIMLIBS_INCLUDE_DIR:PATH=$KDE_BUILD/kdepimlibs.
 • se obtés un erro dicindo "Please set the following variables: X11_XTest_LIB (ADVANCED)", instala o paquete de desenvolvemento de Xtst. Nalgúns sistemas empaquétase separado de xest e chámase x11proto-xext-dev ou libxtst-dev. Pode que tamén precises elimina-lo arquivo CMakeCache.txt no directorio de construcción tras instala-lo paquete.
 • o mesmo para "X11_Xinerama_LIB (ADVANCED)" onde precisarás o paquete de desenvolvemento de xinerama.
 • se obtés un erro queixándose de que falta a variable X11_Xrandr_LIB, precisa-lo paquete de desenvolvemento de libxrandr (libxrandr-devel on ubuntu-systems)
 • se obté-lo erro "Please set the following variables: FONTCONFIG_INCLUDE_DIR, FONTCONFIG_LIBRARIES (ADVANCED)", precisas instala-las cabeceiras de libfontconfig.
 • se obté-lo erro "CMake Error: This project requires some variables to be set, and cmake can not find them. Please set the following variables: KMETADATA_LIBRARIES", precisas instalar soprano, de kdesupport, e reconstruír kdelibs.
 • se obté-lo erro "‘XserverRegion’ does not name a type" asegúrate de ter as cabeceiras de libxcompolite instaladas (libxcomposite-dev en ubuntu).

[edit] Xerar documentación local da API

Ainda que a documentación da API de KDE está dispoñible en liña en api.kde.org, ás veces é útil tela no teu disco, por exemplo se desexas usar KDevelop para consultar a documentación ou non podes estar en liña todo o tempo.

Xerar a documentación pode levar varias horas e ocupa case medio gigabyte no disco. A xeración é levada a cabo por un guión en kdelibs/doc/api, precisas doxygen para executalo.

Para xerar a documentación da API de kdelibs, escribe o seguinte:

cs KDE/kdelibs # cs non é unha errata
$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
--doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .

Repite para outros módulos se o desexas.

cd <module home>
$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
--doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .

Outro método que é incluso máis doado consiste en descarga-lo arquivo Doxyfile ó teu sistema. Simplemente entra no directorio onde desexes xera-la documentación e executa

% doxygen /path/to/Doxyfile

Revisa o arquivo doxygen.log para ve-los avisos e erros. Atoparás a documentación no subdirectorio apidocs.

[edit] Permanecer actualizado

Para manter a instalación de KDE4 actualizada, cada modulo instalado debe ser actualizado periódicamente. O Luns é o día dos grandes cambios en kdelibs, Martes pode ser o mellor día para isto. Para cada módulo obtido, executa svn up e make.

Por exemplo:

cs kdesupport # cs non é un erro
svn up
cb # cb non é un erro
make -j2 VERBOSE=1 && make install

[edit] Problemas xerais

De vez en cando, despois de algún comando svn up, algunhas ferramentas usadas na cadea de construcción de KDE cambian o formato da súa saída. Por exemplo, os arquivos kcfg son lidos por kconfig_compiler para producir diálogos de configuración. CMake non detecta esos cambios, e a compilación podería fallar. Un rodeo e forzar sempre a rexeneración de todolos arquivos:

find $KDE_SRC/KDE/kdebase -name "*.kcfg" | xargs touch

O mesmo aplicase a arquivos ui producidos polo deseñador Qt.

[edit] Éxito!

Agora estás listo para comezar a construir outros módulos svn da mesma maneira que construiches kdebase, executa e proba KDE4 ou escribe os teus propios parches e aplicacións.

Mira o tutorial Configura KDE4 para desenvolvemento de como comezar aplicacións KDE 4 e como usar o KDevelop para traballar nelas.


This page was last modified on 29 June 2011, at 20:56. This page has been accessed 14,639 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal