Difference between revisions of "Development (fa)"

Jump to: navigation, search
m
m
Line 11: Line 11:
 
|-
 
|-
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_configure.svg|noframe|left|40px]] ||
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_configure.svg|noframe|left|40px]] ||
;[[Development/Tutorials|آموزش‌های برنامه‌سازی]]
+
;[[Development/Tutorials_(fa)|آموزش‌های برنامه‌سازی]]
 
:آموزش‌های گام به گام برای توسعه‌ٔ KDE.
 
:آموزش‌های گام به گام برای توسعه‌ٔ KDE.
 
:''مرتبط:'' [[Development/Tools|ابزارهای توسعه]] | [[Development/FAQs|پرسش‌های متداول]]
 
:''مرتبط:'' [[Development/Tools|ابزارهای توسعه]] | [[Development/FAQs|پرسش‌های متداول]]

Revision as of 22:06, 2 August 2008


Development

noframe
noframe
معماری KDE
اسناد طراحی معماری که فن‌آوری‌های KDE را توضیح می‌دهند.
مرتبط: مستندات API
noframe
آموزش‌های برنامه‌سازی
آموزش‌های گام به گام برای توسعه‌ٔ KDE.
مرتبط: ابزارهای توسعه | پرسش‌های متداول
noframe
شیرازه‌های زبان‌ها
زبان‌های برنامه‌سازی پشتیبانی‌شده.
noframe
استانداردها و رهنمون‌ها
رهنمون‌های توسعه‌دهندگان و استاندارد‌های فنی مورد استفاده‌ٔ KDE.
مرتبط: اطلاعات بیش‌تر (پیوند‌ها، کتاب‌ها، تارنوشت‌ها و غیره)

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.