Ανάπτυξη

Revision as of 08:00, 22 April 2013 by Dicorfu (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎French 76% • ‎Galician 100% • ‎Italian 100% • ‎Dutch 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%
noframe
noframe
Αρχιτεκτονική KDE
Architectural design documents explaining KDE technologies.
Related: API Documentation
noframe
Εγχειρίδια Προγραμματισμού
Εγχειρίδια για ανάπτυξη σε KDE βήμα προς βήμα.
Σχετικά: Εργαλεία Ανάπτυξης | FAQs
noframe
Γλώσσες Προγραμματισμού
Υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού για ανάπτυξη KDE.
noframe
CMake
Πληροφορίες σχετικά με CMake.
noframe
Σύστημα ελέγχου εκδόσεων κώδικα - Git
Πληροφορίες σχετικά με το Git.
noframe
Πρότυπα & Οδηγίες
Οδηγίες προς προγραμματιστες και τεχνικά πρότυπα χρήσης KDE.
Σχετικά: Συνεισφορά κώδικα και Πολιτικές Ανάπτυξης | Επιπλέον πληροφορίες (σύνδεσμοι, βιβλία, blogs, κτλ.)
noframe
Software Engineering Framework
Software Engineering tools and processes used by KDE.
noframe
Αναζήτηση Βοήθειας
Πηγές για αναζήτηση βοήθειας σχετικά με την ανάπυξη σε KDE.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal