Development/Tutorials (fi)

Template:I18n/Language Navigation Bar (fi)

Opastusohjeet ovat nopein tapa löytää, mitä KDE tekee sinulle ja kuinka se tekee. Tässä on luettelo tällä hetkellä käytettävistä opetusohjelmista KDE4:lle. Materiaali KDE3:lle ja KDE2:lle on saatavilla tämän sivun lopussa.

Perehdytys KDE 4 ohjelmointiin

Kiinnostaako sovellusten kehittäminen KDE 4:lle? Tämä opastusohjesarja on tarkoitettu niille, jotka ovat aloittelijoita KDE ohjelmoinnissa.

Hei maailma!
Esiperehdyttäminen KDE4-ohjelmoinnin alkeisiin
Main-ikkunan luonti
Tämä opastusohje näyttää sovelluksen kaikkein tärkeimmän kohteen taikuuden: main-ikkunan.
KActions-käyttö
Kuinka lisätään toimintoja valikkoihin ja työkalupalkkeihin.

Perusteet

Sovelluksen siirto
Opaste sovellusten siirtoon Qt3/KDE3:sta Qt4/KDE4:een
CMake-perehdytys
Kuinka käyttää KDE4:n käyttämää CMake-rakentamisjärjestelmää.
Yleiset ohjelmointivirheet
Sekalaiset yleiset virheet, jotka tehdään Qt- ja KDE-sovellusten kehittämisen aikana ja kuinka välttää ne.
Käytetään Qt Designer-ohjelmaa käyttöliittymien luomiseen
Kuinka luoda UI-tiedostot designer-ohjelmalla ja kuinka integroida ne KDE-ohjelmaan.
Käytetään komentorivivalitsimia
Prosessoidaan ja haetaan komentoriviargumentit helposti KDE:n komentoriviargumenttiluokilla.

Testaus ja virheenjäljitys

Sovelluksesi virheenjäljitys
Vihjeitä, työkaluja ja tekniikoita sovellettavaksi kun jäljitetään KDE-sovelluksesi virheitä
Kirjoitetaan yksikkötestejä Qt4:lle ja KDE4:lle QTestLib-ohjelmalla (Alkuperäinen linkki)
Brad Hardsin opastusohje, joka kuvailee kuinka kirjoittaa yksikkötestejä käyttäen QTestLib-kehystä. Se esitellään esimerkkiperustaisena opastusohjeena ja on yhä kehittelyn alaisena.
Puoliautomaattinen tapa havaita koodivirheet
Tekniikoita, joita käytetään virheiden havaitsemiseen KDE-koodissa

Konfiguraatiotietojen hallinta KConfig-ohjelmalla

KConfig-perehdytys
Yleiskatsaus KConfig-luokista ja kuinka niitä käytetään sovelluskoodissasi
KConfig XT-käyttö
Opastusohjelma siitä kuinka käytetän tehokkaasti KConfig XT-kehystä.
KConfig-tiedostojen päivitys
Opastusohjelma siitä kuinka kirjoittaa päivitysskripti, joka pitää sovelluksesi konfiguraatiotiedostomuodon synkronissa käyttäjän jo olemassa olevien konfiguraatiotiedostojen kanssa

Palvelut: Sovellukset ja lisäosat

Services-palvelukehysperehdytys
Yleiskuva Services-palvelukehyksestä KDE:ssa ja mitä se tarjoaa sovelluskehittäjälle. Kattaa järjestelmäkonfiguraatiovälimuistin (SyCoCa), lähdedatatiedostot ja mitä indeksoituja tietoja voidaan käyttää.
Services-palvelujen löytäminen käyttäen Trader-kyselyjä
Kuinka löytää palveluja, kuten lisäosat tai mime-tyypit, jotka on indeksoitu SyCoCa:ssa käyttäen Trader-kyselysyntaksia
Luodaan ja ladataan lisäosia käyttäen KService-palvelua
Opi kuinka määritellä räätälöityjä lisäosatyyppejä, löydetään asennettuja lisäosia (mukaan lukien kolmansien osapuolien lisäosat) ja lataa ne helpolla tavalla ja siirettävässä muodossa KService-palvelua käyttäen.

Lokalisointi

Unicode-perehdytys
Perehdytys Unicode-merkistöön samoin kuin kuinka käsitellä Unicode-dataa KDE-sovelluksissa.
Sovellusten kirjoittaminen lokalisointi mielessä
Tämä opastusohje kattaa sen mitä lokalisointi on, miksi se on tärkeää ja kuinka taata, että sovelluksesi on valmis lokalisoitavaksi. Välttämätön lukeminen kaikille sovelluskehittäjille.
Yleisten lokalisoitinkuoppien välttäminen
Useat yleiset erehdykset estävät sovellusten oikean lokalisoinnin. Selvitä tästä opastusohjeesta mitä ne ovat nyt ja kuinka ne voidaan helposti välttää.
KDE:n lokalisointimoduulin rakentaminen
Kielituen rakentaminen ja asentaminen KDE:n lokalisointi(l10n)moduulista on hyvä ajatus niille, jotka työskentelevät KDE-pääsäiliösovellusten kanssa. Tekemällä niin voit testata sovellustasi toisella kielellä ja paikantaa ongelma-alueet. Opi tästä opastusohjeesta kuinka tehdä juuri näin.
Sisällytä i18n rakentamisjärjestelmään
Kun sovelluksesi on vihdoin valmis lokalisoitavaksi, seuraava vaihe on taata, että käännöstiedostot rakennetaan automaattisesti ja pidetään ajantasalla. Tämä opastusohje kattaa välttättömät CMakeFiles.txt-lisäkset samoin kuin jakeluprosessin, jonka tuloksena ovat sovelluksesi sanomaluettelot.
Yleisiä i18n-haasteet ja -ratkaisut
Tämä opastusohje kattaa haasteet, joihin saatat törmätä kuten käännettässä käsikirjoja ja muuta dataa, jota on lähdekoodin ulkopuolella, yhdistettässä ja käsiteltässä vanhentuneita .po-tiedostoja, käsitelleen versiojäädytyksiä, koodausta muilla kielillä kuin englanti ja luoden riippumattomia julkaisuja tai siirtäen sovelluksia KDE-moduulien välillä.
Semanttiset Markup of Messages
To ensure consistent presentation and more meaningful representations of messages in applications, semantic markup can be applied to messages marked for translation using the KUIT system. This tutorial describes how this system works.
Automatisoitu i18n-kooditarkistus
Krazy-kooditarkistin etsii KDE:n koodia ja ilmoittaa yleisistä i18n-erehdyksistä.

Dokumentaatio

API-dokumentaatio
Tämä opastusohje selittää kuinka dokumentoida APIsi oikein.
Man-sivut
Kirjoitetaan ja luodaan viitekäsikirjasivuja.

Sovellusautomaatio ja skriptaus

D-Bus

D-Bus-perehdytys
Suoraan etenevä perehdyttäminen ydinkonsepteista D-Bus:ssa sovelluskehittäjän näkökulmasta, tämä opastusohje kattaa sen mitä D-Bus on ja kuinka sovelluksen voivat käyttää sitä.
Haetaan D-Bus rajapintoja
Vaiheittain etenevä opas D-Bus-metodien kutsumisesta ja kytkeytymisestä D-Bus-signaaleihin käyttäen QtDBus-väylää.
Intermediate D-Bus
Tips to make use of QtDBus when faced with problematic real-world interfaces.
Luodaan D-Bus-rajapintoja
Learn how to expose functionality in your application by creating and using custom D-Bus interfaces. Covers generating the XML descriptions, instantiating interfaces at run time and setting up the build system with CMake.
D-Bus-automaattikäynnistyspalvelut
Turn your application into a D-Bus autostart service with this tutorial. This D-Bus feature, also known as "D-Bus service activation", will ensure that even when your application isn't running that D-Bus calls made to it will work by relying on the D-Bus daemon itself to start your app if and when needed.
Porting from DCOP to D-Bus
Port your applications from DCOP to D-Bus with this handy guide.

Konqueror

Creating Konqueror Service Menus
This tutorial shows you how to create mimetype-specific actions in Konqueror's context menu (aka "servicemenus").

Kross

Kross-perehdytys
An introduction to the Kross Scripting Framework.
Hei maailma!
A first application with working kross code.
Connecting Signals and Slots in Kross
Simple demonstration of connecting object signals with script slots
Scripts as Plugins with Kross
This tutorial provides a step-by-step introduction how to integrate scripts as plugins into a KDE application.

KOffice

Development/Tutorials/KOffice-yleiskatsaus
This document shows an overview of the different KOffice plugin types and tells you what each of their purpose and strengths are. If you are new with KOffice plugins, this is the place to start.
Creating KOffice Flake Plugins
This tutorial shows you how you can build a plugin for KOffice applications to allow you embed content in ODF documents using Flake.
KWord-skriptaus
This tutorial shows how to script KWord with Python, Ruby or JavaScript using Kross.
KSpread-skriptaus
This tutorial shows how to script KSpread with Python, Ruby or JavaScript using Kross.
Krita-skriptaus
This tutorial shows how to script Krita with Python, Ruby or JavaScript using Kross.

SuperKaramba

SuperKaramba-opastusohje
This tutorial provides an overview of SuperKaramba, theme files and scripting with Python, Ruby ja JavaScript.

Haku ja metadata

Strigi

Writing file analyzers
File analyzers extract data from files to display in the file dialogs and file managers. The data gathered this way is also used to search for files. KDE4 allows the use of multiple analyzers per file type. This tutorial describes how you can write new analyzers.

Nepomuk

Nepomuk first steps
Nepomuk is the KDE library which provides easy access to metadata in the Nepomuk-KDE system. Learn how to make your application create and read metadata using the Nepomuk system.

Hardware Awareness (Solid)

Solid-perehdytys
An introduction to using the Solid hardware discovery and interaction system in KDE applications.
Accessing Network Information
How to use the Solid system to get information about the network

Multimedia (Phonon)

Phonon
How to start with the multimedia API

Plasma

Getting Started With Plasmoids
Creating your first Plasma widget, or Plasmoid, in C++ with an SVG background, an icon and some text
Writing A DataEngine
DataEngines provide a standardized interface to various data sources for visualizations to use. Learn what a DataEngine is and how to write one of your own.
Using DataEngines in Plasmoids
With a DataEngine, it is possible to retrieve data for display in a simple and standard way. This tutorial covers the topic of how to use DataEngines for this purpose in Plasmoids.
Creating Runners
Runners are plugins that provide action-based search functionality in the Plasma workspace "run command" dialog. These plugins can be used by any application that links again libplasma.

Kate / Kwrite

Getting Started With KTextEditor Plugins
Creating your first KTextEditor plugin

Tulostus

Hei maailma!
Introduction to the KDE printing system
Print Dialog
Using the KDE print dialog

Hae kuumaa uutta matskua

Introduction to Get Hot New Stuff
An introduction to the developer-friendly network update system that allows KDE applications to fetch new application data at runtime in a user friendly manner.
KNewStuff Secure (Original Link)
Tutorial showing how to share resources in a secured way (KDE 3.4 and later). By András Mantia <[email protected]>.

Nopea sovelluskehitys

Python

101 Introduction to signals and slots
A simple introduction to Qt's signal and slot architecture.

Ruby

KDE Ruby Korundum tutorial
A ruby version of Antonio Larrosa Jiménez's KDE tutorial by Richard Dale. See the Ruby Developers Corner for Qt tutorials and other info.
Qt4 Ruby-opastusohje
Trolltech's fabulous introductory tutorial to Qt, translated to Ruby.

Kuori

Shell Scripting with KDE dialogs (Original Link)
Tutorial by Brad Hards that describes how to use KDE dialogs in shell scripts with kdialog. It is presented as an example based tutorial.

Muita opastusohjeita

KDE Games-kirjaston käyttö

KStandardGameAction
Using libkdegames to make your game fit the kdegames standard
Highscores
Implementing a simple highscore table into your game
Theme Selector
Using the libkdegames theme selection dialog

2D-tulostus (KPlotWidget)

Using the KDE data-plotting widget
This tutorial introduces KPlotWidget, which is used for 2-D data plotting. It includes information on simple usage of the widget (including adding and modifying data sets, and customizing the plot axes and labels), and advanced customization (including extending the widget through sub-classing).

Oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistus (Sonnet)

Adding spell-checking or grammar-checking to KDE applications
This tutorial introduces Sonnet and how one may use it to add language correction to your KDE application. Sonnet's auxiliary features shall be described in a separate tutorial.

Pixmap-välimuisti (KPixmapCache)

Using the KDE pixmap cache
This tutorial shows how to use KPixmapCache to cache e.g. pixmaps generated from SVGs or some data.

KDE2- ja KDE3-materiaalit

KDE3-opastusohjeet
Nämä opastusohjeet kattavat KDE3-aiheet.
KDE2-opastusohjeet
Nämä opastusohjeet kattavat KDE2-aiheet

This page was last edited on 14 July 2012, at 14:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.