Difference between revisions of "Development/Tutorials/Using KXmlGuiWindow (fi)"

Line 8: Line 8:
 
pre=[[Development/Tutorials/First_program (fi)|Perehdytys 1 - Hei maailma!]]|
 
pre=[[Development/Tutorials/First_program (fi)|Perehdytys 1 - Hei maailma!]]|
  
next=[[Development/Tutorials/Using_KActions|Tutorial 3 - KActions and XMLGUI]]|  
+
next=[[Development/Tutorials/Using_KActions (fi)|Perehdytys 3 - KActions ja XMLGUI]]|  
  
 
reading={{class|KXmlGuiWindow}}
 
reading={{class|KXmlGuiWindow}}

Revision as of 11:50, 10 January 2008


Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow

Perehdytys 2 - Main-ikkunan luonti
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   Perehdytys 1 - Hei maailma!
What's Next   Perehdytys 3 - KActions ja XMLGUI
Further Reading   KXmlGuiWindow

Lyhyesti

Tämä perehdytys jatkaa Hei Maailma-perehdytyksestä perehdyttäen KXmlGuiWindow-luokan käyttöön Main-ikkunan luomiseksi.

Edellisessä perehdytyksessä käytimme ikkunan luomiseksi pop-up-ikkuna tyylistä valintaikkunaa mutta tässä on tarkoitus siirtyä askel lähemmäksi käyttökelpoista ohjelmaa.

Introtokdetutorial2.png

Main-ikkuna

KXmlGuiWindow-luokka tuottaa oikean Main-ikkunan, valikko-, työkalu- ja tilariveineen sekä tarjoaa keskelle tilan suurelle vimpaimelle(widget). Suurin osa KDE:n ohjelmista on sovellettu tästä luokasta. KXmlGuiWindow-luokka tarjoaa yksinkertaisen tavan määritellä valikko- ja työkalurivit halutunlaisiksi XML-tiedostojen avulla (tämä tekniikka on nimeltään XMLGUI). Tässä perehdytyksessä emme kumminkaan vielä käytä XMLGUI:ta, vaan jätämme sen seuraavaan.

Saadaksemme käyttökelpoisen Main-ikkunan, meidän tarvitsee alaluokittaa KXmlGuiWindow, joten luomme kaksi tiedostoa, mainwindow.cpp sekä mainwindow.h, joihin sijoitamme alla olevat koodit.

mainwindow.h

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <KXmlGuiWindow>
 2. include <KTextEdit>

class MainWindow : public KXmlGuiWindow {

 public:
  MainWindow(QWidget *parent=0);
 private:
  KTextEdit* textArea;

};

 1. endif

Ensin teemme KXmlGuiWindow-luokasta aliluokan rivillä 7: class MainWindow : public KXmlGuiWindow.

Seuraavaksi luomme muodostajan: MainWindow(QWidget *parent=0);.

Ja lopuksi luomme osoittimen joka osoittaa objektiin joka on pääosassa ohjelmaamme. KTextEdit on yleinen richtext-editori muutamilla KDE:n hienouksilla, kuten automaattinen kursorin piilottaminen.

mainwindow.cpp

 1. include "mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : KXmlGuiWindow(parent) {

 textArea = new KTextEdit();
 setCentralWidget(textArea);
 setupGUI();

} Ensimmäisenä, tietenkin, meidän tarvitsee sisällyttää otsikkotiedosto jossa mainwindow-luokka on esitelty.

Rivillä 5 osoitetaan textArea uuteen richtext-editoriin. Seuraavaksi rivillä 6 kutsutaan KXmlGuiWindow-objektin sisäänrakennettua setCentralWidget()-funktiota joka kertoo KXmlGuiWindow-objektille että ikkunan keskialueella näytetään richtext-editori.

Lopuksi kutsutaan KXmlGuiWindow::setupGUI()-funktiota joka huolehtii Main-ikkunan luomisessa tarvittavat asiat sekä luo oletusvalikot(Asetukset, Ohje).

Jälleen kerrran - main.cpp

Jotta saisimme otettua Main-ikkunan käyttöön, pitää lisätä muutama rivi edellisen perehdytyksen main.cpp-tiedostoon:

main.cpp

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 1. include "mainwindow.h"

int main (int argc, char *argv[]) {

 KAboutData aboutData( "tutorial2", 0,
   ki18n("Tutorial 2"), "1.0",
   ki18n("A simple text area"),
   KAboutData::License_GPL,
   ki18n("Copyright (c) 2007 Developer") );
 KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
 
 KApplication app;

 MainWindow* window = new MainWindow();
 window->show();
 return app.exec();

} Perehdytys 1 verrattuna uudet rivit ovat 5,18 ja 19. Rivillä 18 luomme MainWindow-objektin ja rivillä 19 se piirretään ruudulle.

CMake

Paras tapa kääntää ohjelma on käyttää CMakea. Ainoat muutokset Perehdytys 1 nähdeon on että mainwindow.cpp on lisätty lähdekoodilistaan ja tutorial1 on muutettu tutorial2.

CMakeLists.txt

project (tutorial2)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial2_SRCS

 main.cpp
 mainwindow.cpp

)

kde4_add_executable(tutorial2 ${tutorial2_SRCS}) target_link_libraries(tutorial2 ${KDE4_KDEUI_LIBS})

Kääntäminen ja suoritus

Käännä, linkitä ja suorita seuraavasti: mkdir build && cd build cmake .. make ./tutorial2

Seuraavaksi

Seuraavaksi voit siirtyä kohtaan Perehdytys 3 - KActions ja XMLGUI.


This page was last edited on 10 January 2008, at 11:50. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.