< Development‎ | Tutorials‎ | Qt4 Ruby Tutorial
Revision as of 12:31, 13 July 2012 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssi/Kappale 2

Other languages:
English • ‎suomi • ‎русский
Poistuu kutsuttaessa
Tutorial Series   Qt4 Ruby -oppikurssi
Previous   Oppikurssi 1 - Hei Maailma!
What's Next   Oppikurssi 3 - Perhearvot
Further Reading   n/a

Poistuu kutsuttaessa

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 2.png

Tiedostot:

Yleistä

Sen jälkeen kun loimme ikkunan kappaleessa 1, jatkamme nyt saamalla sovelluksen poistumaan oikein silloin kun käyttäjä käskee sen tehdä niin.

Käytämme myös kirjasimia, jotka ovat jännittävämpiä kuin oletuskirjasimet.

require 'Qt4'

app = Qt::Application.new(ARGV)

quit = Qt::PushButton.new('Poistu')
quit.resize(75, 30)
quit.setFont(Qt::Font.new('Times', 18, Qt::Font::Bold))

Qt::Object.connect(quit, SIGNAL('clicked()'), app, SLOT('quit()'))

quit.show()
app.exec()

Läpikäynti rivi riviltä

quit = Qt::PushButton.new('Poistu')

Tällä kertaa painike sanoo Poistu ja se on tarkalleen, mitä ohjelma tekee kun käyttäjä napsauttaa painiketta.

quit.resize(75, 30)

Olemme valinneet toisen painikekoon, koska teksti on hiukan lyhyempi kuin "Hei Maailma!". Voisimme myös käyttää Qt::FontMetrics oikean koon asettamiseksi, tai antaa Qt::PushButton:in valita järkevän oletusarvon.

quit.setFont(Qt::Font.new('Times', 18, Qt::Font::Bold))

Tässä valitsemme oikean kirjasimen painikkeelle, 18-pisteen vahvennettu kirjasin Times-perheestä. On myös mahdollista muuttaa oletuskirjastinta koko sovellukselle käyttäen Qt::Application::setFont()-metodia.

Qt::Object.connect(quit, SIGNAL('clicked()'), app, SLOT('quit()'))

Qt::Object::connect() on ehkä keskeisin Qt-ominaisuus. Huomaa, että connect() tässä asiayhteydessä on staattinen funktio objektissa Qt::Object. Älä sekoita sitä connect()-funktioon Berkeley-pistokekirjastossa.

Tämä connect()-kutsu perustaa yksisuuntaisen yhteyden kahden Qt-objektin välillä (objektit, jotka periytyvät komponentista Qt::Object suoraan tai epäsuorasti). Jokaisella Qt-objektilla voi olal sekä signaaleja (viestien lähettämiseen) että välejä (viestien vastaanottamiseen). Kaikki käyttöliittymäkomponentit ovat Qt-objekteja, koska ne periytyvät komponentista Qt::Widget, joka vuorostaan periytyy komponentista Qt::Object.

Tässä clicked()-funktio yhdistetään quit-signaalilla quit()-funktioon app-välissä, niin että kun painiketta napsautetaan, sovellus sulkeutuu.

The Signaalit ja Välit-dokumentaatio kuvailee tämän aiheen yksityiskohtaisesti.

Sovelluksen suorittaminen

Kun suoritat tämän ohjelman, näet vieläpä pienemmän ikkunan, kuin Kappaleessa 1, täytettynä myös pienemmällä painikkeella.

Harjoitukset

Yritä muuttaa ikkunan kokoa. Sulje sovellus napsauttamalla painiketta.

Onko painikkeessa Qt::PushButton mitään muita signaaleja, jotka voidaan yhdistää poistumiseen? [Vihje: Qt::PushButton perii suurimman osan toiminnallisuudestaan komponentistaQt::AbstractButton.]


This page was last edited on 13 July 2012, at 12:31. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.