Difference between revisions of "Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "=== Sovelluksen suorittaminen ===")
(Updating to match new version of source page)
 
(4 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10}}
 
  
 
{{TutorialBrowser|
 
{{TutorialBrowser|
Line 153: Line 152:
 
=== Sovelluksen suorittaminen ===
 
=== Sovelluksen suorittaminen ===
  
We now have a force control.
+
Meillä on nyt voimaohjaus.
  
=== Exercises ===
+
=== Harjoitukset ===
Make the size of the cannon barrel be dependent on the force.
+
Tee kanuuna piipun koko riippuvaiseksi voimasta.
  
Put the cannon in the bottom-right corner.
+
Laita kanuuna oikeaan alakulmaan.
  
Try adding a better keyboard interface. For example, make + and - increase and decrease the force and enter shoot. If you're bothered by the way the '''<tt>Left</tt>''' and '''<tt>Right</tt>''' keys work, change that too. [Hint: Reimplement [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#keyPressEvent Qt::Widget::keyPressEvent()].]
+
Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla näppäimet '''<tt>Left</tt>''' ja '''<tt>Right</tt>''' toimivat, muuta sitä myös. [Vihje: Toteuta uudelleen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#keyPressEvent Qt::Widget::keyPressEvent()].]
  
 
[[Category:Ruby]]
 
[[Category:Ruby]]

Latest revision as of 14:24, 18 July 2012

Other languages:
English • ‎suomi • ‎русский


Sileää kuin silkki
Tutorial Series   Qt4 Ruby -oppikurssi
Previous   Oppikurssi 9 - Kanuunalla onnistuu
What's Next   Oppikurssi 11 - Annetaan sille laukaus
Further Reading   n/a

Sileää kuin silkki

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 10.png

Tiedostot:

Yleiskuva

Tässä esimerkissä lisäämme voimaa ohjaimeen.

Läpikäynti rivi riviltä

cannon.rb

Kentällä CannonField on nyt voima-arvo kulman lisäksi.

signals 'angleChanged(int)', 'forceChanged(int)'
slots 'setAngle(int)', 'setForce(int)'

Voiman rajapinta noudattaa samaa käytäntöä kuin kulma.

def initialize(parent = nil)
 super()

 @currentAngle = 45
 @currentForce = 0

 setPalette(Qt::Palette.new(Qt::Color.new(250, 250, 200)))
 setAutoFillBackground(true)
end

Voima @currentForce on alustettu nollaksi.

def setAngle(angle)
 if angle < 5
  angle = 5
 elsif angle > 70
  angle = 70
 end

 if @currentAngle == angle
  return
 end

 @currentAngle = angle
 update(cannonRect())
 emit angleChanged(@currentAngle)
end

Teimme pienen muutoksen setAngle()-funktioon. Se piirtää uudelleen käyttöliittymän osan, joka sisältää kanuunan.

def setForce(force)
 if force < 0
  force = 0
 end
 if @currentForce == force
  return
 end

 @currentForce = force
 emit forceChanged(@currentForce)
end

setForce()-toteutus on aika samanlainen kuin setAngle(). Ainoa erilaisuus on, että koska emme näytä voima-arvoa, käyttöliittymäkomponenttia ei tarvitse piirtää uudelleen.

def paintEvent(event)
 painter = Qt::Painter.new(self)

 painter.setPen(Qt::NoPen)
 painter.setBrush(Qt::Brush.new(Qt::blue))

 painter.translate(0, height())
 painter.drawPie(Qt::Rect.new(-35, -35, 70, 70), 0, 90 * 16)
 painter.rotate(-@currentAngle)
 painter.drawRect(Qt::Rect.new(30, -5, 20, 10))
 painter.end()
end

Piirrämme kuin kappaleessa 9.

def cannonRect()
 result = Qt::Rect.new(0, 0, 50, 50)
 result.moveBottomLeft(rect().bottomLeft())
 return result
end

Funktio cannonRect() palauttaa nelikulmion, joka sisältää kanuunan sisältävän käyttöliittymäkomponentin. Luomme aluksi nelikulmion, jonka koko on 50 x 50 ja siirrämme sen niin, että sen vasen alakulma on sama kuin käyttöliittymäkomponentin vasen alakulma.

Funktio Qt::Widget::rect() palauttaa käyttöliittymän sisältämän nelikulmion käyttöliittymän omina koordinaatteina. Nelikulmion vasen yläkulma on aina (0, 0).

t10.rb

Konstruktori on enimmäkseen sama, mutta joitakin uusia bittejä on lisätty.

force = LCDRange.new()
force.setRange(10, 50)

Lisäämme toisen LCDRange-komponentin, jota käytetään voiman asettamiseen.

connect(force, SIGNAL('valueChanged(int)'),
     cannonField, SLOT('setForce(int)'))
connect(cannonField, SIGNAL('forceChanged(int)'),
     force, SLOT('setValue(int)'))

Yhdistämme käyttöliittymäkomponentin force ja käyttöliittymäkomponentin cannonField, aivan kuin teimme käyttöliittymäkomponentille angle.

leftLayout = Qt::VBoxLayout.new()
leftLayout.addWidget(angle)
leftLayout.addWidget(force)

gridLayout = Qt::GridLayout.new()
gridLayout.addWidget(quit, 0, 0)
gridLayout.addLayout(leftLayout, 1, 0)
gridLayout.addWidget(cannonField, 1, 1, 2, 1)
gridLayout.setColumnStretch(1, 10)

Kappaleessa 9 sijoitamme angle-komponentin asettelun vasemman alakulman soluun. Nyt haluamme siihen soluun kaksi käyttöliittymäkomponenttial, joten teemme pystysuoran ruudun, laitamme pystysuoran ruudun rasterinsoluunl, ja laitamme sekä angle että range pystysuoraan ruutuun.

force.setValue(25)

Alustamme voima-arvoksi 25.

Sovelluksen suorittaminen

Meillä on nyt voimaohjaus.

Harjoitukset

Tee kanuuna piipun koko riippuvaiseksi voimasta.

Laita kanuuna oikeaan alakulmaan.

Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla näppäimet Left ja Right toimivat, muuta sitä myös. [Vihje: Toteuta uudelleen Qt::Widget::keyPressEvent().]


This page was last modified on 18 July 2012, at 14:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.