Difference between revisions of "Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Kappaleessa 9 sijoitamme '''<tt>angle</tt>'''-komponentin asettelun vasemman alakulman soluun. Nyt haluamme siihen soluun kaksi käyttöliittymäkomponenttial, joten teemme pysty...")
(Updating to match new version of source page)
 
(6 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10}}
 
  
 
{{TutorialBrowser|
 
{{TutorialBrowser|
Line 149: Line 148:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
We initialize the force value to 25.
+
Alustamme voima-arvoksi 25.
  
=== Running the Application ===
+
=== Sovelluksen suorittaminen ===
  
We now have a force control.
+
Meillä on nyt voimaohjaus.
  
=== Exercises ===
+
=== Harjoitukset ===
Make the size of the cannon barrel be dependent on the force.
+
Tee kanuuna piipun koko riippuvaiseksi voimasta.
  
Put the cannon in the bottom-right corner.
+
Laita kanuuna oikeaan alakulmaan.
  
Try adding a better keyboard interface. For example, make + and - increase and decrease the force and enter shoot. If you're bothered by the way the '''<tt>Left</tt>''' and '''<tt>Right</tt>''' keys work, change that too. [Hint: Reimplement [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#keyPressEvent Qt::Widget::keyPressEvent()].]
+
Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla näppäimet '''<tt>Left</tt>''' ja '''<tt>Right</tt>''' toimivat, muuta sitä myös. [Vihje: Toteuta uudelleen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#keyPressEvent Qt::Widget::keyPressEvent()].]
  
 
[[Category:Ruby]]
 
[[Category:Ruby]]

Latest revision as of 14:24, 18 July 2012

Other languages:
English • ‎suomi • ‎русский


Sileää kuin silkki
Tutorial Series   Qt4 Ruby -oppikurssi
Previous   Oppikurssi 9 - Kanuunalla onnistuu
What's Next   Oppikurssi 11 - Annetaan sille laukaus
Further Reading   n/a

Sileää kuin silkki

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 10.png

Tiedostot:

Yleiskuva

Tässä esimerkissä lisäämme voimaa ohjaimeen.

Läpikäynti rivi riviltä

cannon.rb

Kentällä CannonField on nyt voima-arvo kulman lisäksi.

signals 'angleChanged(int)', 'forceChanged(int)'
slots 'setAngle(int)', 'setForce(int)'

Voiman rajapinta noudattaa samaa käytäntöä kuin kulma.

def initialize(parent = nil)
 super()

 @currentAngle = 45
 @currentForce = 0

 setPalette(Qt::Palette.new(Qt::Color.new(250, 250, 200)))
 setAutoFillBackground(true)
end

Voima @currentForce on alustettu nollaksi.

def setAngle(angle)
 if angle < 5
  angle = 5
 elsif angle > 70
  angle = 70
 end

 if @currentAngle == angle
  return
 end

 @currentAngle = angle
 update(cannonRect())
 emit angleChanged(@currentAngle)
end

Teimme pienen muutoksen setAngle()-funktioon. Se piirtää uudelleen käyttöliittymän osan, joka sisältää kanuunan.

def setForce(force)
 if force < 0
  force = 0
 end
 if @currentForce == force
  return
 end

 @currentForce = force
 emit forceChanged(@currentForce)
end

setForce()-toteutus on aika samanlainen kuin setAngle(). Ainoa erilaisuus on, että koska emme näytä voima-arvoa, käyttöliittymäkomponenttia ei tarvitse piirtää uudelleen.

def paintEvent(event)
 painter = Qt::Painter.new(self)

 painter.setPen(Qt::NoPen)
 painter.setBrush(Qt::Brush.new(Qt::blue))

 painter.translate(0, height())
 painter.drawPie(Qt::Rect.new(-35, -35, 70, 70), 0, 90 * 16)
 painter.rotate(-@currentAngle)
 painter.drawRect(Qt::Rect.new(30, -5, 20, 10))
 painter.end()
end

Piirrämme kuin kappaleessa 9.

def cannonRect()
 result = Qt::Rect.new(0, 0, 50, 50)
 result.moveBottomLeft(rect().bottomLeft())
 return result
end

Funktio cannonRect() palauttaa nelikulmion, joka sisältää kanuunan sisältävän käyttöliittymäkomponentin. Luomme aluksi nelikulmion, jonka koko on 50 x 50 ja siirrämme sen niin, että sen vasen alakulma on sama kuin käyttöliittymäkomponentin vasen alakulma.

Funktio Qt::Widget::rect() palauttaa käyttöliittymän sisältämän nelikulmion käyttöliittymän omina koordinaatteina. Nelikulmion vasen yläkulma on aina (0, 0).

t10.rb

Konstruktori on enimmäkseen sama, mutta joitakin uusia bittejä on lisätty.

force = LCDRange.new()
force.setRange(10, 50)

Lisäämme toisen LCDRange-komponentin, jota käytetään voiman asettamiseen.

connect(force, SIGNAL('valueChanged(int)'),
     cannonField, SLOT('setForce(int)'))
connect(cannonField, SIGNAL('forceChanged(int)'),
     force, SLOT('setValue(int)'))

Yhdistämme käyttöliittymäkomponentin force ja käyttöliittymäkomponentin cannonField, aivan kuin teimme käyttöliittymäkomponentille angle.

leftLayout = Qt::VBoxLayout.new()
leftLayout.addWidget(angle)
leftLayout.addWidget(force)

gridLayout = Qt::GridLayout.new()
gridLayout.addWidget(quit, 0, 0)
gridLayout.addLayout(leftLayout, 1, 0)
gridLayout.addWidget(cannonField, 1, 1, 2, 1)
gridLayout.setColumnStretch(1, 10)

Kappaleessa 9 sijoitamme angle-komponentin asettelun vasemman alakulman soluun. Nyt haluamme siihen soluun kaksi käyttöliittymäkomponenttial, joten teemme pystysuoran ruudun, laitamme pystysuoran ruudun rasterinsoluunl, ja laitamme sekä angle että range pystysuoraan ruutuun.

force.setValue(25)

Alustamme voima-arvoksi 25.

Sovelluksen suorittaminen

Meillä on nyt voimaohjaus.

Harjoitukset

Tee kanuuna piipun koko riippuvaiseksi voimasta.

Laita kanuuna oikeaan alakulmaan.

Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla näppäimet Left ja Right toimivat, muuta sitä myös. [Vihje: Toteuta uudelleen Qt::Widget::keyPressEvent().]


This page was last modified on 18 July 2012, at 14:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.