Difference between revisions of "Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 01/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "hello = Qt::PushButton.new('Hei Maailma!')")
(Updating to match new version of source page)
 
(18 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
 
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 01}}
 
  
 
{{TutorialBrowser|
 
{{TutorialBrowser|
Line 7: Line 5:
 
name=Hei Maailma!|
 
name=Hei Maailma!|
 
pre=[http://www.ruby-lang.org Ruby]|
 
pre=[http://www.ruby-lang.org Ruby]|
next=[[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Qt4_Ruby_Tutorial/Chapter_2|Oppikurssi 2 - Sen kutsuminen saa aikaan lopettamisen]]
+
next=[[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Qt4_Ruby_Tutorial/Chapter_2|Oppikurssi 2 - Sen kutsuminen aiheuttaa lopettamisen]]
 
}}
 
}}
  
Line 35: Line 33:
 
=== Esittely ===
 
=== Esittely ===
  
Ylimmällä tasolla QtRuby-sovelluksen tavallisesti on suoritettava jonkin kaltainen alustus ja välitettävä ohjaus Qt-kirjastolle, joka sitten kertoo ohjelmalle käyttäjän toimista tapahtumien välityksellä.
+
Ylimmällä tasolla QtRuby-sovelluksen on tavallisesti suoritettava jonkin kaltainen alustus ja välitettävä ohjaus Qt-kirjastolle, joka sitten kertoo ohjelmalle käyttäjän toimista tapahtumien välityksellä.
  
 
Jokaisessa graafisessa käyttöliittymäsovelluksessa, joka käyttää Qt:tä, on tarkalleen vain yksi [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]-objekti.  
 
Jokaisessa graafisessa käyttöliittymäsovelluksessa, joka käyttää Qt:tä, on tarkalleen vain yksi [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]-objekti.  
 
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application] hallinnoi useita sovellustason resursseja, kuten oletuskirjasimia ja kohdistinta.
 
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application] hallinnoi useita sovellustason resursseja, kuten oletuskirjasimia ja kohdistinta.
  
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] on graafisen käyttöliittymän painonappi, jota käyttäjä voi painaa tai vapauttaa.  
+
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] on graafisen käyttöliittymän painike, jota käyttäjä voi painaa tai vapauttaa.  
 
Se hallinnoi sen omaa käyttötuntumaa, kuten jokainen muu [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget].
 
Se hallinnoi sen omaa käyttötuntumaa, kuten jokainen muu [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget].
Käyttöliittymäkomponentti on käyttöliittymän rajapingaobjekti, joka voi käsitellä käyttäjän syötön ja piirtää grafiikkaa.  
+
Käyttöliittymäkomponentti on käyttöliittymän rajapintaobjekti, joka voi käsitellä käyttäjän syötön ja piirtää grafiikkaa.  
Ohjelmoija voi vaihtaa sekä käko käyttötuntumaa ja monia sen pienempiä ominaisuuksia (sellaisia kuin väri), samoin kuin käyttöliittymäkomponentin sisältöä.  
+
Ohjelmoija voi vaihtaa sekä koko käyttötuntuman että monia sen pienempiä ominaisuuksia (sellaisia kuin väri), samoin kuin käyttöliittymäkomponentin sisällön.  
 
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] voi näyttää joko tekstiä tai [http://doc.qt.nokia.com/latest/qicon.html Qt::Icon]-kuvakkeen.
 
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] voi näyttää joko tekstiä tai [http://doc.qt.nokia.com/latest/qicon.html Qt::Icon]-kuvakkeen.
  
Line 69: Line 67:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Here, after the [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application], comes the first window-system code: A push button is created.
+
Tässä, [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]:n jälkeen, tulee ensimmäinen ikkunajärjestelmän koodi: Painike luodaan.
  
The button is set up to display the text "Hello world!".  
+
Painike on asetettu näyttämään tekstin "Hei maailma!".  
Because we don't specify a parent window (as second argument to the
+
Koska emme määritä emoikkunaa (toisena argumenttina kohteeseen
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] constructor),  
+
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton].konstruktori),  
the button will be a window of its own, with its own window frame and title bar.
+
painike on omassa ikkunassaan, omalla ikkunakehyksellä ja otsikkopalkilla.
  
 
<syntaxhighlight lang="ruby">
 
<syntaxhighlight lang="ruby">
Line 80: Line 78:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
The button is set up to be 100 pixels wide and 30 pixels high
+
Painike on asetettu olemaan 100 pikseliä leveä ja 30 pikseliä korkea
(excluding the window frame, which is provided by the windowing system).  
+
(poislukien ikkunakehys, jonka ikkunointijärjestelmä tarjoaa).  
We could call [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#pos-prop Qt::Widget::move()] to assign a specific screen position to the widget,  
+
Voisimme kutsua metodia [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#pos-prop Qt::Widget::move()] liittääksemme erityisen näyttösijainnin käyttöliittymäkomponenttiin,  
but instead we let the windowing system choose a position.
+
mutta sen sijaan annoimme ikkunointijärjestelmän valita sijainnin.
  
 
<syntaxhighlight lang="ruby">
 
<syntaxhighlight lang="ruby">
Line 89: Line 87:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
A widget is never visible when you create it. You must call [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#show Qt::Widget::show()] to make it visible.
+
Käyttöliittymäkomponentti ei ole koskaan näkyvä luontihetkellä. Sinun on kutsuttava metodia [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#show Qt::Widget::show()] sen tekemiseksi näkyväksi.
  
 
<syntaxhighlight lang="ruby">
 
<syntaxhighlight lang="ruby">
Line 95: Line 93:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
This is where our program passes control to Qt.  
+
Tämä on se paikka, jossa ohjelmamme välittää ohjauksen Qt:lle.  
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qcoreapplication.html#exec Qt::CoreApplication::exec()] will return when the application exits.  
+
[http://doc.qt.nokia.com/latest/qcoreapplication.html#exec Qt::CoreApplication::exec()]-metodi palaa, kun sovellus lopetetaan.  
([http://doc.qt.nokia.com/latest/qcoreapplication.html Qt::CoreApplication] is [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]'s base class.  
+
([http://doc.qt.nokia.com/latest/qcoreapplication.html Qt::CoreApplication] on [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]-sovelluksen perusluokka.  
It implements [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]'s core, non-GUI functionality and can be used when developing non-GUI applications.)
+
Se toteuttaa [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html Qt::Application]-ytimen, ei-graafiset käyttöliitymätoiminnallisuudet ja sitä voidaan käyttää kun kehitetään ei-graafisia käyttöliittymäsovelluksia.)
  
In [http://doc.qt.nokia.com/latest/qcoreapplication.html#exec Qt::CoreApplication::exec()], Qt receives and processes user and system events and passes these on to the appropriate widgets.
+
Metodissa [http://doc.qt.nokia.com/latest/qcoreapplication.html#exec Qt::CoreApplication::exec()] Qt vastaanottaa ja käsittelee käyttäjän ja järjestelmän tapahtumia ja välittää nämä sopiville käyttöliittymäkomponenteille.
  
You should now try to run this program.
+
Sinun pitäisi nyt yrittää ajaa tämä ohjelma.
  
=== Running the Application ===
+
=== Sovelluksen suorittaminen ===
  
When you run the application, you will see a small window filled with a single button, and on it you can read the famous words: "Hello world!"
+
Kun suoritat sovelluksen, näet pienen ikkunan, jonka täyttää yksi painike, ja siinä voit lukea kuuluisat sanat: "Hei maailma!"
  
=== Exercises ===
+
=== Harjoitukset ===
  
Try to resize the window. Click the button. If you're running X11,  
+
Yritä muuttaa ikkunan kokoa. Napsauta painiketta. Jos suoritat sovelluksen X11:ssa,  
try running the program with the '''<tt>-geometry</tt>''' option (for example, '''<tt>-geometry 100x200+10+20</tt>''').
+
yritä suorittaa ohjelma käyttäen '''<tt>-geometry</tt>'''-valitsinta (esimerkiksi, '''<tt>-geometry 100x200+10+20</tt>''').
  
 
[[Category:Ruby]]
 
[[Category:Ruby]]

Latest revision as of 12:32, 13 July 2012

Other languages:
English • ‎suomi • ‎русский
Hei Maailma!
Tutorial Series   Qt4 Ruby-oppikurssi
Previous   Ruby
What's Next   Oppikurssi 2 - Sen kutsuminen aiheuttaa lopettamisen
Further Reading   n/a

Hei Maailma!

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 1.png

Tiedostot:

Yleistä

Tämä ensimmäinen ohjelma on yksinkertainen "Hei Maailma"-esimerkki. Se sisältää vain pelkän minimin, jonka tarvitset saadaksesi Qt-sovelluksen toimimaan. Kuva yllä on näytönkaappaus tästä ohjelmasta.

Tässä on sovelluksen täydellinen lähdekoodi:

require 'Qt4'

app = Qt::Application.new(ARGV)

hello = Qt::PushButton.new('Hei Maailma!')
hello.resize(100, 30)
hello.show()

app.exec()

Esittely

Ylimmällä tasolla QtRuby-sovelluksen on tavallisesti suoritettava jonkin kaltainen alustus ja välitettävä ohjaus Qt-kirjastolle, joka sitten kertoo ohjelmalle käyttäjän toimista tapahtumien välityksellä.

Jokaisessa graafisessa käyttöliittymäsovelluksessa, joka käyttää Qt:tä, on tarkalleen vain yksi Qt::Application-objekti. Qt::Application hallinnoi useita sovellustason resursseja, kuten oletuskirjasimia ja kohdistinta.

Qt::PushButton on graafisen käyttöliittymän painike, jota käyttäjä voi painaa tai vapauttaa. Se hallinnoi sen omaa käyttötuntumaa, kuten jokainen muu Qt::Widget. Käyttöliittymäkomponentti on käyttöliittymän rajapintaobjekti, joka voi käsitellä käyttäjän syötön ja piirtää grafiikkaa. Ohjelmoija voi vaihtaa sekä koko käyttötuntuman että monia sen pienempiä ominaisuuksia (sellaisia kuin väri), samoin kuin käyttöliittymäkomponentin sisällön. Qt::PushButton voi näyttää joko tekstiä tai Qt::Icon-kuvakkeen.

Läpikäynti rivi riviltä

require 'Qt4'

Tämä rivi lataa QtRuby-laajennoksen.

app = Qt::Application.new(ARGV)

app on tämän ohjelman Qt::Application-ilmentymä. Se luodaan tässä. Välitämme ARGV kohteelle Qt::Application-konstruktori, jotta se voi käsitellä tiettyjä vakiokomentoriviargumentteja (sellaisia kuin -display X11:n alla). Kaikki Qt:n tunnistamat komentoriviargumentit poistetaan kohteesta ARGV.

Huomaa: On olennaista että Qt::Application-objekti luodaan ennen kuin mitään Qt:n ikkunajärjestelmän osaa käytetään.

hello = Qt::PushButton.new('Hei Maailma!')

Tässä, Qt::Application:n jälkeen, tulee ensimmäinen ikkunajärjestelmän koodi: Painike luodaan.

Painike on asetettu näyttämään tekstin "Hei maailma!". Koska emme määritä emoikkunaa (toisena argumenttina kohteeseen Qt::PushButton.konstruktori), painike on omassa ikkunassaan, omalla ikkunakehyksellä ja otsikkopalkilla.

hello.resize(100, 30)

Painike on asetettu olemaan 100 pikseliä leveä ja 30 pikseliä korkea (poislukien ikkunakehys, jonka ikkunointijärjestelmä tarjoaa). Voisimme kutsua metodia Qt::Widget::move() liittääksemme erityisen näyttösijainnin käyttöliittymäkomponenttiin, mutta sen sijaan annoimme ikkunointijärjestelmän valita sijainnin.

hello.show()

Käyttöliittymäkomponentti ei ole koskaan näkyvä luontihetkellä. Sinun on kutsuttava metodia Qt::Widget::show() sen tekemiseksi näkyväksi.

app.exec()

Tämä on se paikka, jossa ohjelmamme välittää ohjauksen Qt:lle. Qt::CoreApplication::exec()-metodi palaa, kun sovellus lopetetaan. (Qt::CoreApplication on Qt::Application-sovelluksen perusluokka. Se toteuttaa Qt::Application-ytimen, ei-graafiset käyttöliitymätoiminnallisuudet ja sitä voidaan käyttää kun kehitetään ei-graafisia käyttöliittymäsovelluksia.)

Metodissa Qt::CoreApplication::exec() Qt vastaanottaa ja käsittelee käyttäjän ja järjestelmän tapahtumia ja välittää nämä sopiville käyttöliittymäkomponenteille.

Sinun pitäisi nyt yrittää ajaa tämä ohjelma.

Sovelluksen suorittaminen

Kun suoritat sovelluksen, näet pienen ikkunan, jonka täyttää yksi painike, ja siinä voit lukea kuuluisat sanat: "Hei maailma!"

Harjoitukset

Yritä muuttaa ikkunan kokoa. Napsauta painiketta. Jos suoritat sovelluksen X11:ssa, yritä suorittaa ohjelma käyttäen -geometry-valitsinta (esimerkiksi, -geometry 100x200+10+20).


This page was last modified on 13 July 2012, at 12:32. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.