< Development‎ | Tutorials
Revision as of 09:52, 15 July 2012 by AnneW (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Development/Tutorials/KDE4 Porting Guide (fi)


Esipuhe

Tämä ohje tarkoitettu ohjelmistokehittäjille auttamaan heitä siirtämään Qt3/KDE3 -ohjelmisto Qt4/KDE4-ympäristöön. KDE3-ohjelmien siirron ei välttämättä tarvitse olla hankala prosessi. On olemassa valmiina monia komentojonoja ja dokumentaatiolähteitä, jotka helpottavat tätä siirtoa.

Käsitteet

Tämän perehdytyksen ohjeissa käytetään seuraavia käsitteitä:

 • program kuvaa suoritettavaa tiedostoa, ohjelmaa
 • path kuvaa polkua
 • file kuvaa tiedostoa
 • $SVN on täydellinen polku paikalliseen kopioon KDE:n SVN kopiosta

CMake

KDE3-ohjelmista poiketen KDE4-ohjelmat käännetään CMakea apuna käyttäen. Helpoin tapa siirtää "autotools system" CMakelle on käyttää apuna am2cmake-komentojonoa joka löytyy kdesdk moduulin alta cmake/scripts-hakemistosta. am2cmake luo vanhan käännösjärjestelmän tiedostojen määrästä riippuen joukon CMakeLists.txt-tiedostoja.

Esimerkiksi jos lähdekoodisi sijaitsee /path/to/src-hakemistossa, niin:

% cd /path/to/src
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/cmake/scripts/am2cmake --kde4

Suorita am2cmake --help tarkistaaksesi tarvitsetko --kde4 valitsinta.

Samasta $SVN/trunk/kde/kdesdk/scripts-hakemistosta löytyy myös cmakelint.pl-niminen työkalu, jolla voit tarkistaa uusien CMakeList.txt-tiedostojen mahdolliset ongelmat. Käyttö:

% cd /path/to/src
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/cmakelint.pl CMakeLists.txt

Tai, jos tarkistat kaikki CMakeLists.txt lähdekoodi hakemistostasi:

% cd /path/to/src
% find . -name CMakeLists.txt | \
 xargs $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/cmakelint.pl

Qt4 API

Aluksi on erittäin suositeltavaa tutustua Trolltech:n tuottamaan "Moving from Qt 3 to Qt 4"-dokumenttiin, josta löytyy erittäin hyvä yleiskatsaus suuremmista muutoksista siirryttäessä Qt3:sta Qt4:n.

Seuraavana löytyy "Porting to Qt 4"-dokumentti, jossa on kerrottu hyvin yksityiskohtaisesti siirrosprosessista. Sivustossa on yksityiskohtaisesti listattu luokkien ja funktioiden muutokset.

Näissä dokumenteissa on esitelty Trolltechin tuottama työkalu nimeltä qt3to4, joka on tarkoitettu yhteensopivuus funktioita apuna käyttäen helpottamaan koodin Qt-osuuksien siirtämistä Qt3:sta Qt4:n. Käytä qt3to4 seuraavasti:

% $SVN/trunk/qt-copy/bin/qt3to4 [options] <Infile>, [Infile], ...

Infile voi olla joko lähdekooditiedosto tai projektitiedosto. Jos käytät projektitiedostoa, pääte joko '.pro' tai '.pri', qt3to4 käy läpi kaikki tiedostot, jotka kuuluvat projektiin.

Lisätietoja saat suorittamalla komennon qt3to4 '--help' valitsimen kanssa tai tutustumalla sivuun "qt3to4-The Qt 3 to 4 Porting Tool".

Lisäksi kdesdk-moduulissa on työkalu nimeltä remove-qt3-support.pl. Se etsii ja korvaa suuren osan vanhentuneita Qt3-asioita puolestasi. Aja tämä työkalu ilman valitsimia lähdekoodihakemistossasi:

% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/qt4/remove-qt3-support.pl

Koska on mahdollista, että joitain Qt3 luokkia jää vielä koodiin, varmista että lähdekoodihakemistosi juuren CMakeLists.txt tiedostossa on määritelty sekä QT3_SUPPORT että QT3_SUPPORT_WARNINGS -makrot Qt-otsikkotiedostoille. Esim:

add_definitions (-DQT3_SUPPORT -DQT3_SUPPORT_WARNINGS)

KDE4 API

Much of the porting effort consists of simply renaming class names and header files. Since it would be rather tedious to change all these by hand, there is a handy script in the scripts/qt4 directory of kdesdk called adapt-to-kde4-api.pl. This will scan all your files and create a diff output which can then be used to patch your code.

Once that simple code substitution has been done, you will still have to go through your code to port to, for example, the new KAction API. Documentation about all API changes is kept in the KDE4PORTING.html file in the kdelibs module.

Qt Designer UI Files

Qt designer ".ui" files created using Qt3 must be converted to the new Qt4 format. This can be done using the uic3 program available from your Qt4 installation.

% $SVN/trunk/qt-copy/bin/uic3 -convert file.ui > foo.ui
% mv foo.ui file.ui

Or, if you prefer a graphical tool, you can use Qt4's designer program

% $SVN/trunk/qt-copy/bin/designer file.ui
(you can save file.ui over top itself, or save to a new file)
Warning
Beware, the conversion process loses any custom slots, table columns, etc. So, you may need to put some stuff back by hand.

You should also run the fixuifiles program from the kdesdk module, it performs cleanups and sanity checks:

% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/fixuifiles

D-Bus

Instead of DCOP in KDE3, KDE4 now uses D-Bus for its interprocess communication. Porting from DCOP to D-Bus is a large topic that is covered in great detail in the Porting to D-Bus tutorial.

For more information, please see all our D-Bus tutorials.

Icons

KDE4 uses the freedesktop.org icon naming specification as the basis for icon names. This means that both the icons that ship with KDE4 (Oxygen) as well as components in kdelibs that use icons follow this specification.

Porting your app from the icon names used in KDE3 to the ones used in KDE4 is as easy as running the adapt-to-icon-spec.py script from the root directory of your project and follow the instructions on screen.

The script automatically converts confirmable positives (e.g. uses of KIcon or KIconLoader), skips confirmable negatives and prompts for what to do with possible positives. It shows the latter with additonal context if desired and makes it a simple matter of pressing 'y' or 'n' for the possible hits to complete the porting.

Internationalization

To create your ".pot" file, copy the commands from the 'messages' rule in your projects Makefile.am to a shell script called Messages.sh. You may assume the same variables ($PREPARETIPS, $XGETTEXT, $podir, etc.) still exist, but keep in mind the differences between Makefile and shell script syntax.

Also be careful that if you use the -k parameter with $XGETTEXT, you will need to explicitly list all variants that you use.

For example, the 'messages' creation rule:

messages: rc.cpp
    rm -f tips.cpp
    $(PREPARETIPS) > tips.cpp
    $(XGETTEXT) -ktranslate *.cpp *.h -o $(podir)/kmail.pot
    rm -f tips.cpp

becomes the following Messages.sh script:

#! /usr/bin/env bash
$PREPARETIPS > tips.cpp
$XGETTEXT -ktranslate:1,1t -ktranslate:1c,2,2t *.cpp *.h -o $podir/kmail.pot
rm -f tips.cpp

Do's and Don'ts

 • Do NOT use the old-style socket classes.
 • Do NOT use QPtrList, and in general, setAutoDelete()
 • Do NOT make use of raster operations.
 • Do NOT do code painting on widgets outside paint events.
 • Try not to use QHBox, QVBox, QGrid. Prefer layouts instead.
 • Do NOT play with frames of groupboxes, labels, or lineedits to fake a different widget. Use the appropriate widget instead. e.g., instead of setting a label to have a sunken lineedit border, how about using a readonly KLineEdit instead? And instead of using a KLineEdit without a border for a copyable widget, use KActiveLabel.
 • Do NOT use a groupbox without border to group widgets! Just use a layout.

Resources

Documentation

Other Help

 • #kde4-devel on irc.freenode.net

This page was last edited on 15 July 2012, at 09:52. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.