Difference between revisions of "Development/Tutorials/KDE4 Porting Guide (fi)"

Jump to: navigation, search
(Qt4 API: oikol)
m (Text replace - "<code bash>" to "<syntaxhighlight lang="bash">")
Line 15: Line 15:
  
 
Esimerkiksi jos lähdekoodisi sijaitsee {{path|/path/to/src}}-hakemistossa, niin:
 
Esimerkiksi jos lähdekoodisi sijaitsee {{path|/path/to/src}}-hakemistossa, niin:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% cd /path/to/src
 
% cd /path/to/src
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/cmake/scripts/am2cmake --kde4
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/cmake/scripts/am2cmake --kde4
Line 22: Line 22:
  
 
Samasta {{path|$SVN/trunk/kde/kdesdk/scripts}}-hakemistosta löytyy myös {{program|cmakelint.pl}}-niminen työkalu, jolla voit tarkistaa uusien {{path|CMakeList.txt}}-tiedostojen mahdolliset ongelmat. Käyttö:
 
Samasta {{path|$SVN/trunk/kde/kdesdk/scripts}}-hakemistosta löytyy myös {{program|cmakelint.pl}}-niminen työkalu, jolla voit tarkistaa uusien {{path|CMakeList.txt}}-tiedostojen mahdolliset ongelmat. Käyttö:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% cd /path/to/src
 
% cd /path/to/src
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/cmakelint.pl CMakeLists.txt
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/cmakelint.pl CMakeLists.txt
 
</code>
 
</code>
 
Tai, jos tarkistat kaikki {{path|CMakeLists.txt}} lähdekoodi hakemistostasi:
 
Tai, jos tarkistat kaikki {{path|CMakeLists.txt}} lähdekoodi hakemistostasi:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% cd /path/to/src
 
% cd /path/to/src
 
% find . -name CMakeLists.txt | \
 
% find . -name CMakeLists.txt | \
Line 40: Line 40:
  
 
Näissä dokumenteissa on esitelty Trolltechin tuottama työkalu nimeltä {{program|qt3to4}}, joka on tarkoitettu yhteensopivuus funktioita apuna käyttäen helpottamaan koodin Qt-osuuksien siirtämistä Qt3:sta Qt4:n. Käytä {{program|qt3to4}} seuraavasti:
 
Näissä dokumenteissa on esitelty Trolltechin tuottama työkalu nimeltä {{program|qt3to4}}, joka on tarkoitettu yhteensopivuus funktioita apuna käyttäen helpottamaan koodin Qt-osuuksien siirtämistä Qt3:sta Qt4:n. Käytä {{program|qt3to4}} seuraavasti:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/qt3to4 [options] <Infile>, [Infile], ...
 
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/qt3to4 [options] <Infile>, [Infile], ...
 
</code>
 
</code>
Line 48: Line 48:
  
 
Lisäksi {{module|kdesdk}}-moduulissa on työkalu nimeltä {{program|remove-qt3-support.pl}}. Se etsii ja korvaa suuren osan vanhentuneita Qt3-asioita puolestasi. Aja tämä työkalu ilman valitsimia lähdekoodihakemistossasi:
 
Lisäksi {{module|kdesdk}}-moduulissa on työkalu nimeltä {{program|remove-qt3-support.pl}}. Se etsii ja korvaa suuren osan vanhentuneita Qt3-asioita puolestasi. Aja tämä työkalu ilman valitsimia lähdekoodihakemistossasi:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/qt4/remove-qt3-support.pl
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/qt4/remove-qt3-support.pl
 
</code>
 
</code>
Line 65: Line 65:
 
Qt designer ".ui" files created using Qt3 must be converted to the new Qt4 format.  This can be done using the {{program|uic3}} program available from your Qt4 installation.
 
Qt designer ".ui" files created using Qt3 must be converted to the new Qt4 format.  This can be done using the {{program|uic3}} program available from your Qt4 installation.
  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/uic3 -convert file.ui > foo.ui
 
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/uic3 -convert file.ui > foo.ui
 
% mv foo.ui file.ui
 
% mv foo.ui file.ui
Line 72: Line 72:
 
Or, if you prefer a graphical tool, you can use Qt4's designer program
 
Or, if you prefer a graphical tool, you can use Qt4's designer program
  
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/designer file.ui
 
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/designer file.ui
 
(you can save file.ui over top itself, or save to a new file)
 
(you can save file.ui over top itself, or save to a new file)
Line 78: Line 78:
 
{{Warning|Beware, the conversion process loses any custom slots, table columns, etc.  So, you may need to put some stuff back by hand.}}
 
{{Warning|Beware, the conversion process loses any custom slots, table columns, etc.  So, you may need to put some stuff back by hand.}}
 
You should also run the {{program|fixuifiles}} program from the {{module|kdesdk}} module, it performs cleanups and sanity checks:
 
You should also run the {{program|fixuifiles}} program from the {{module|kdesdk}} module, it performs cleanups and sanity checks:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/fixuifiles
 
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/fixuifiles
 
</code>
 
</code>
Line 108: Line 108:
 
</code>
 
</code>
 
becomes the following {{path|Messages.sh}} script:
 
becomes the following {{path|Messages.sh}} script:
<code bash>
+
<syntaxhighlight lang="bash">
 
#! /usr/bin/env bash
 
#! /usr/bin/env bash
 
$PREPARETIPS > tips.cpp
 
$PREPARETIPS > tips.cpp

Revision as of 20:39, 29 June 2011


Development/Tutorials/KDE4_Porting_Guide


Esipuhe

Tämä ohje tarkoitettu ohjelmistokehittäjille auttamaan heitä siirtämään Qt3/KDE3 -ohjelmisto Qt4/KDE4-ympäristöön. KDE3-ohjelmien siirron ei välttämättä tarvitse olla hankala prosessi. On olemassa valmiina monia komentojonoja ja dokumentaatiolähteitä, jotka helpottavat tätä siirtoa.

Käsitteet

Tämän perehdytyksen ohjeissa käytetään seuraavia käsitteitä:

 • program kuvaa suoritettavaa tiedostoa, ohjelmaa
 • path kuvaa polkua
 • file kuvaa tiedostoa
 • $SVN on täydellinen polku paikalliseen kopioon KDE:n SVN kopiosta

CMake

KDE3-ohjelmista poiketen KDE4-ohjelmat käännetään CMakea apuna käyttäen. Helpoin tapa siirtää "autotools system" CMakelle on käyttää apuna am2cmake-komentojonoa joka löytyy kdesdk moduulin alta cmake/scripts-hakemistosta. am2cmake luo vanhan käännösjärjestelmän tiedostojen määrästä riippuen joukon CMakeLists.txt-tiedostoja.

Esimerkiksi jos lähdekoodisi sijaitsee /path/to/src-hakemistossa, niin:

% cd /path/to/src
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/cmake/scripts/am2cmake --kde4
</code>
Suorita <tt> am2cmake --help</tt> tarkistaaksesi tarvitsetko <tt>--kde4</tt> valitsinta.

Samasta {{path|$SVN/trunk/kde/kdesdk/scripts}}-hakemistosta löytyy myös {{program|cmakelint.pl}}-niminen työkalu, jolla voit tarkistaa uusien {{path|CMakeList.txt}}-tiedostojen mahdolliset ongelmat. Käyttö:
<syntaxhighlight lang="bash">
% cd /path/to/src
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/cmakelint.pl CMakeLists.txt
</code>
Tai, jos tarkistat kaikki {{path|CMakeLists.txt}} lähdekoodi hakemistostasi:
<syntaxhighlight lang="bash">
% cd /path/to/src
% find . -name CMakeLists.txt | \
 xargs $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/cmakelint.pl
</code>

==Qt4 API==

Aluksi on erittäin suositeltavaa tutustua Trolltech:n tuottamaan [http://www.trolltech.com/products/qt/whatsnew/porting "Moving from Qt 3 to Qt 4"]-dokumenttiin, josta löytyy erittäin hyvä yleiskatsaus suuremmista muutoksista siirryttäessä Qt3:sta Qt4:n.

Seuraavana löytyy [http://doc.trolltech.com/latest/porting4.html "Porting to Qt 4"]-dokumentti, jossa on kerrottu hyvin yksityiskohtaisesti siirrosprosessista. Sivustossa on yksityiskohtaisesti listattu luokkien ja funktioiden muutokset.

Näissä dokumenteissa on esitelty Trolltechin tuottama työkalu nimeltä {{program|qt3to4}}, joka on tarkoitettu yhteensopivuus funktioita apuna käyttäen helpottamaan koodin Qt-osuuksien siirtämistä Qt3:sta Qt4:n. Käytä {{program|qt3to4}} seuraavasti:
<syntaxhighlight lang="bash">
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/qt3to4 [options] <Infile>, [Infile], ...
</code>
Infile voi olla joko lähdekooditiedosto tai projektitiedosto. Jos käytät projektitiedostoa, pääte joko '.pro' tai '.pri', {{program|qt3to4}} käy läpi kaikki tiedostot, jotka kuuluvat projektiin.

Lisätietoja saat suorittamalla komennon {{program|qt3to4}} '--help' valitsimen kanssa tai tutustumalla sivuun [http://doc.trolltech.com/latest/qt3to4.html "qt3to4-The Qt 3 to 4 Porting Tool"].

Lisäksi {{module|kdesdk}}-moduulissa on työkalu nimeltä {{program|remove-qt3-support.pl}}. Se etsii ja korvaa suuren osan vanhentuneita Qt3-asioita puolestasi. Aja tämä työkalu ilman valitsimia lähdekoodihakemistossasi:
<syntaxhighlight lang="bash">
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/qt4/remove-qt3-support.pl
</code>

Koska on mahdollista, että joitain Qt3 luokkia jää vielä koodiin, varmista että lähdekoodihakemistosi juuren CMakeLists.txt tiedostossa on määritelty sekä QT3_SUPPORT että QT3_SUPPORT_WARNINGS -makrot Qt-otsikkotiedostoille. Esim:
<code>
add_definitions (-DQT3_SUPPORT -DQT3_SUPPORT_WARNINGS)
</code>

==KDE4 API==
Much of the porting effort consists of simply renaming class names and header files. Since it would be rather tedious to change all these by hand, there is a handy script in the {{path|scripts/qt4}} directory of {{module|kdesdk}} called {{program|adapt-to-kde4-api.pl}}. This will scan all your files and create a {{program|diff}} output which can then be used to patch your code.

Once that simple code substitution has been done, you will still have to go through your code to port to, for example, the new <tt>KAction</tt> API. Documentation about all API changes is kept in the [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdelibs/KDE4PORTING.html KDE4PORTING.html] file in the {{module|kdelibs}} module.

==Qt Designer UI Files==
Qt designer ".ui" files created using Qt3 must be converted to the new Qt4 format. This can be done using the {{program|uic3}} program available from your Qt4 installation.

<syntaxhighlight lang="bash">
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/uic3 -convert file.ui > foo.ui
% mv foo.ui file.ui
</code>

Or, if you prefer a graphical tool, you can use Qt4's designer program

<syntaxhighlight lang="bash">
% $SVN/trunk/qt-copy/bin/designer file.ui
(you can save file.ui over top itself, or save to a new file)
</code>
{{Warning|Beware, the conversion process loses any custom slots, table columns, etc. So, you may need to put some stuff back by hand.}}
You should also run the {{program|fixuifiles}} program from the {{module|kdesdk}} module, it performs cleanups and sanity checks:
<syntaxhighlight lang="bash">
% $SVN/trunk/KDE/kdesdk/scripts/fixuifiles
</code>

==D-Bus==
Instead of DCOP in KDE3, KDE4 now uses D-Bus for its interprocess communication. Porting from DCOP to D-Bus is a large topic that is covered in great detail in the [[Development/Tutorials/Porting_to_D-Bus|Porting to D-Bus tutorial]].

For more information, please see all our [[Development/Tutorials#D-Bus|D-Bus tutorials]].

==Icons==
KDE4 uses the [http://standards.freedesktop.org/icon-naming-spec/icon-naming-spec-latest.html freedesktop.org icon naming specification] as the basis for icon names. This means that both the icons that ship with KDE4 (Oxygen) as well as components in kdelibs that use icons follow this specification.

Porting your app from the icon names used in KDE3 to the ones used in KDE4 is as easy as running the [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdesdk/scripts/qt4/adapt-to-icon-spec.py adapt-to-icon-spec.py] script from the root directory of your project and follow the instructions on screen. 

The script automatically converts confirmable positives (e.g. uses of KIcon or KIconLoader), skips confirmable negatives and prompts for what to do with possible positives. It shows the latter with additonal context if desired and makes it a simple matter of pressing 'y' or 'n' for the possible hits to complete the porting.

==Internationalization==
To create your ".pot" file, copy the commands from the 'messages' rule in your projects {{path|Makefile.am}} to a shell script called {{path|Messages.sh}}. You may assume the same variables ($PREPARETIPS, $XGETTEXT, $podir, etc.) still exist, but keep in mind the differences between Makefile and shell script syntax.

Also be careful that if you use the -k parameter with $XGETTEXT, you will need to explicitly list all variants that you use.

For example, the 'messages' creation rule:
<code>
messages: rc.cpp
    rm -f tips.cpp
    $(PREPARETIPS) > tips.cpp
    $(XGETTEXT) -ktranslate *.cpp *.h -o $(podir)/kmail.pot
    rm -f tips.cpp
</code>
becomes the following {{path|Messages.sh}} script:
<syntaxhighlight lang="bash">
#! /usr/bin/env bash
$PREPARETIPS > tips.cpp
$XGETTEXT -ktranslate:1,1t -ktranslate:1c,2,2t *.cpp *.h -o $podir/kmail.pot
rm -f tips.cpp
</code>

==Do's and Don'ts==  
* Do NOT use the old-style socket classes.  
* Do NOT use {{qt3|QPtrList}}, and in general, setAutoDelete()  
* Do NOT make use of raster operations.  
* Do NOT do code painting on widgets outside paint events.  
* Try not to use {{qt3|QHBox}}, {{qt3|QVBox}}, {{qt3|QGrid}}. Prefer layouts instead.  
* Do NOT play with frames of groupboxes, labels, or lineedits to fake a different widget. Use the appropriate widget instead. e.g., instead of setting a label to have a sunken lineedit border, how about using a readonly {{class|KLineEdit}} instead? And instead of using a {{class|KLineEdit}} without a border for a copyable widget, use {{class|KActiveLabel}}.  
* Do NOT use a groupbox without border to group widgets! Just use a layout.

==Resources==  
===Documentation===  
* [http://doc.trolltech.com/4.3 Qt4.3 Reference]  
* [http://developer.kde.org/documentation/library/svn-api.php KDE4 API Reference]  
* [http://www.cmake.org/HTML/Documentation.html CMake Cross Platform Make]  
* [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdelibs/KDE4PORTING.html KDE4PORTING.html]

===Other Help===  
* #kde4-devel on irc.freenode.net  

[[Category:KDE4]]

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.