Difference between revisions of "Development/Tutorials/First program (fi)"

(Tästä se alkaa..)
 
Line 61: Line 61:
 
Kolmantena luomme {{class|KApplication}} objektin. This needs to be done exactly once in each program since it is needed for things such as [[Development/Tutorials/Localization/i18n|i18n]].
 
Kolmantena luomme {{class|KApplication}} objektin. This needs to be done exactly once in each program since it is needed for things such as [[Development/Tutorials/Localization/i18n|i18n]].
  
Now we've done all the necessary KDE setup, we can move on to doing interesting things with our application. We're going to create a popup box but we're going to customise one of the buttons. To do this customisation, we need to use a {{class|KGuiItem}} object. The first argument in the {{class|KGuiItem}} constructor is the text that will appear on the item (in our case, a button). Then we have an option of setting an icon for the button but we don't want one so we just give it <tt>QString()</tt>. Finally we set the tooltip (what appears when you hover over an item) and finally the "What's This?" (accessed through right-clicking or Shift-F1) text.
+
Kaikki KDE:n vaatimat asettelut on nyt tehty ja voimme siirtyä tekemään mielenkiintoisempia asioita ohjelmallemme. Seuraavana on tarkoitus luoda pop-up-ikkuna sekä muokata yhtä painonappia mieleiseksemme. Painonapin muokkauksessa käytämme {{class|KGuiItem}}-objektia. {{class|KGuiItem}}:n ensimmäinen parametri muodostajassa määrittelee painonapissa näytettävän tekstin. Seuraava parametri määrittelisi {{class|KGuiItem}}:n ikonin, joka tässä tapauksessa on jätetty tyhjäksi antamalla argumentiksi tt>QString()</tt>(tyhjä QString). Viimeisenä asetamme käytönaikaisen vihjeen (joka näytetään kun hiiren osoitin pysähtyy hetkeksi objektin päälle) sekä "Mikä tämä on?"-selvityksen(Näytetään hiiren oikean napin klikkauksen tai Shift-F1 kautta).
  
Now we have our item, we can create our popup. We call the <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt> function which, by default, creates a message box with a "Yes" and a "No" button. The second argument is the text that will appear in the middle of the popup box. The third is the caption the window will have and finally we set the KGuiItem for (what would normally be) the "Yes" button to the <tt>KGuiItem guiItem</tt> we created.
+
Painonappi on nyt valmis ja voimme luoda pop-up-ikkunan. Me kutsumme <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt>-funktiota tähän tarkoitukseen, joka oletuksena luo viesti-ikkunan varustettuna "Kyllä" ja "Ei" painonapeilla. Funktion toinen argumentti määrittelee tekstin jäka näytetään keskellä pop-up-laatikkoa. Kolmas argumentti kertoo funktiolle ikkunan nimen, ja viimeisenä kerromme että korvaamme "Yes"-painonapin luomallamme <tt>KGuiItem guiItem</tt> objektilla.
  
We're all done as far as the code is concerned. Now to build it and try it out.
+
Nyt olemme käyneet koodin läpi vaihe vaiheelta ja valmiitä kokeilemaan kääntämistä ja ohjelman suoritusta.
  
 
==Build==
 
==Build==

Revision as of 05:58, 10 January 2008


Development/Tutorials/First_program

Hello World
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   C++, Qt, KDE4 development environment
What's Next   Tutorial 2 - KXmlGuiWindow
Further Reading   CMake

Lyhyesti

Ensimmäisen ohjelmasi tulisi tervehtiä maailmaa "Hei Maailma!"-viestillä, vai mitä? Tätä tarkoitukseen käytämme KMessageBox-luokkaa, ja muokkaamme yhtä painonappia.

Introtokdetutorial1.png
Tip
Konqueror tarjoaa nopean tavan hankkia lisätietoja mistä tahansa KDE:n luokasta. Esimerkiksi, jos haluat lisätietoja KMessageBox - luokasta, kirjoita Konquerorin osoitekenttään "kde:kmessagebox".


Tip
KDevelop on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, Projektivelhon sovellusten luomiseksi mallinneista ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää KDevelop wiki sivustossa.

Ohjeita siitä kuinka käyttää KDevelop-ohjelmaa KDE 4-sovellusten kanssa on saatavilla tällä sivulla

Silti sinun tarvitsee vielä muokata CMake tiedostot käsin.


Koodi

Kaikki tarvittava koodi voidaan sijoittaa yhteen tiedostoon. Luo tiedosto main.cpp ja kopioi alla oleva koodi siihen:

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 4. include <KMessageBox>

int main (int argc, char *argv[]) {

  KAboutData aboutData("tutorial1",         // Ohjelman nimi järjestelmän käyttöön.
            0,              // Nimi viestiluetteluun, käytä ohjelmannimeä jos nolla.
            ki18n("Tutorial 1"),     // Näytettävä ohjelman nimi.
            "1.0",            // Ohjelman versionumero. Merkkijono.
            ki18n("KMessageBox popup"),  // Lyhyt kuvaus siitä mitä ohjelma tekee.
            KAboutData::License_GPL,   // Lisenssin tunniste
            ki18n("(c) 2007"),      // Tekijänoikeusmerkintä
            ki18n("Some text..."),    // Vapaata tekstiä..
            "http://tutorial.com",    // Ohjelman kotisivu.
            "[email protected]");    // Sähköpostiosoite bugien raportoimista varten.
  KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
  KApplication app;
  KGuiItem guiItem( QString( "Hello" ), QString(),
           QString( "this is a tooltip" ),
           QString( "this is a whatsthis" ) );
  KMessageBox::questionYesNo( 0, "Hello World", "Hello", guiItem );

} Ensimmäinen KDE-luokka tässä ohjelmassa on KAboutData. Tämä luokka tallentaa ohjelman tiedot, kuten lyhyen kuvauksen, ylläpitäjätiedot, lisenssitiedot, jne. Lähestulkoon kaikissa KDE ohjelmissa tulisi olla tämä luokka.

Seuraavana on KCmdLineArgs. Tämän luokan tarkoituksena on määritellä komentorivin argumentit, esimerkiksi, avataksesi ohjelman tietyn tiedoston kanssa. Kuitenkin, tässä perehdytyksessä, me yksinkertaisesti alustamme sen KAboutData objektilla, jonka ensimmäisessä kohdassa loimme, jotta voimme käyttää --version tai --author kytkimiä.

Kolmantena luomme KApplication objektin. This needs to be done exactly once in each program since it is needed for things such as i18n.

Kaikki KDE:n vaatimat asettelut on nyt tehty ja voimme siirtyä tekemään mielenkiintoisempia asioita ohjelmallemme. Seuraavana on tarkoitus luoda pop-up-ikkuna sekä muokata yhtä painonappia mieleiseksemme. Painonapin muokkauksessa käytämme KGuiItem-objektia. KGuiItem:n ensimmäinen parametri muodostajassa määrittelee painonapissa näytettävän tekstin. Seuraava parametri määrittelisi KGuiItem:n ikonin, joka tässä tapauksessa on jätetty tyhjäksi antamalla argumentiksi tt>QString()(tyhjä QString). Viimeisenä asetamme käytönaikaisen vihjeen (joka näytetään kun hiiren osoitin pysähtyy hetkeksi objektin päälle) sekä "Mikä tämä on?"-selvityksen(Näytetään hiiren oikean napin klikkauksen tai Shift-F1 kautta).

Painonappi on nyt valmis ja voimme luoda pop-up-ikkunan. Me kutsumme KMessageBox::questionYesNo()-funktiota tähän tarkoitukseen, joka oletuksena luo viesti-ikkunan varustettuna "Kyllä" ja "Ei" painonapeilla. Funktion toinen argumentti määrittelee tekstin jäka näytetään keskellä pop-up-laatikkoa. Kolmas argumentti kertoo funktiolle ikkunan nimen, ja viimeisenä kerromme että korvaamme "Yes"-painonapin luomallamme KGuiItem guiItem objektilla.

Nyt olemme käyneet koodin läpi vaihe vaiheelta ja valmiitä kokeilemaan kääntämistä ja ohjelman suoritusta.

Build

If you set up your environment as described in Getting Started/Build/KDE4, you can compile this code with

g++ main.cpp -o tutorial1 \
-I$QTDIR/include/Qt \
-I$QTDIR/include/QtCore \
-I$QTDIR/include \
-I$KDEDIR/include/KDE \
-I$KDEDIR/include \
-L$KDEDIR/lib \
-L$QTDIR/lib -lQtCore -lQtGui -lkdeui -lkdecore

and then run it with

dbus-launch ./tutorial1

Using CMake

If that worked, you may want to use CMake, just like the rest of KDE. This will automatically locate the libraries and headers for KDE, Qt etc. and will allow you to easily build your applications on other computers.

CMakeLists.txt

Create a file named CMakeLists.txt in the same directory as main.cpp with this content: project (tutorial1)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial1_SRCS main.cpp)

kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS}) target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS}) The find_package() function locates the package that you ask it for (in this case KDE4) and sets some variables describing the location of the package's headers and libraries. In this case we will use the KDE4_INCLUDES variable which contains the path to the KDE4 header files.

In order to allow the compiler to find these files, we pass that variable to the include_directories() function which adds the KDE4 headers to the header search path.

Next we create a variable called tutorial1_SRCS using the set() function. In this case we simply set it to the name of our only source file.

Then we use kde4_add_executable() to create an executable called tutorial1 from the source files listed in our tutorial1_SRCS variable. Finally we link our executable to the KDE4 kdeui library using target_link_libraries() and the KDE4_KDEUI_LIBS variable which was set by the find_package() function.

Make And Run

Again, if you set up your environment as described in Getting Started/Build/KDE4, you can compile this code with:

cmakekde

Or if you did not:

mkdir build && cd build
cmake ..
make

And launch it with:

./tutorial1

Moving On

Now you can move on to using KXmlGuiWindow.


This page was last edited on 10 January 2008, at 05:58. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.