Difference between revisions of "Development/Tutorials/First program/nl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "We zijn nu klaar met alle nodige KDE-instellingen, en we kunnen verdergaan met interessantere dingen. We maken een popup, maar daarbij passen we één van de knoppen aan. Om d...")
(Created page with "We hebben nu een item, en nu kunnen we de popup aanmaken. We roepen de functie <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt> aan, die een venster met een "Ja"- en een "Nee"-...")
Line 84: Line 84:
 
We zijn nu klaar met alle nodige KDE-instellingen, en we kunnen verdergaan met interessantere dingen. We maken een popup, maar daarbij passen we één van de knoppen aan. Om deze wijziging aan te brengen, moeten we een {{class|KGuiItem}}-object gebruiken. Het eerste argument in de constructor van {{class|KGuiItem}} is de tekst die op het item komt te staan (in ons geval dus de knop). Dan hebben we een optie om een icoontje op de knop te zetten; dat willen we niet en dus geven we alleen een <tt>QString()</tt> mee. Dan stellen we de tooltip in (de tekst die verschijnt als je met de muis boven een item hangt) en ten slotte de "Wat is dit?"-tekst (die je krijgt door met de rechtermuisknop te klikken of op Shift-F1 te drukken).
 
We zijn nu klaar met alle nodige KDE-instellingen, en we kunnen verdergaan met interessantere dingen. We maken een popup, maar daarbij passen we één van de knoppen aan. Om deze wijziging aan te brengen, moeten we een {{class|KGuiItem}}-object gebruiken. Het eerste argument in de constructor van {{class|KGuiItem}} is de tekst die op het item komt te staan (in ons geval dus de knop). Dan hebben we een optie om een icoontje op de knop te zetten; dat willen we niet en dus geven we alleen een <tt>QString()</tt> mee. Dan stellen we de tooltip in (de tekst die verschijnt als je met de muis boven een item hangt) en ten slotte de "Wat is dit?"-tekst (die je krijgt door met de rechtermuisknop te klikken of op Shift-F1 te drukken).
  
Now we have our item, we can create our popup. We call the <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt> function which, by default, creates a message box with a "Yes" and a "No" button. The second argument is the text that will appear in the message box above the buttons. The third is the caption the window will have and finally we set the KGuiItem for (what would normally be) the "Yes" button to the <tt>KGuiItem yesButton</tt> we created.
+
We hebben nu een item, en nu kunnen we de popup aanmaken. We roepen de functie <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt> aan, die een venster met een "Ja"- en een "Nee"-knop maakt. Het tweede argument is de tekst die verschijnt in het venster, boven de knoppen. Het derde is de venstertitel, en ten slotte stellen we als KGuiItem de aangemaakte <tt>KGuiItem yesButton</tt> in voor de (oorspronkelijke) "Ja"-knop.
  
 
Note that all user-visible text is passed through the i18n() function; this is necessary for the UI to be translatable. More information on localization can be found in the [[Development/Tutorials/Localization/i18n|localization tutorial]].
 
Note that all user-visible text is passed through the i18n() function; this is necessary for the UI to be translatable. More information on localization can be found in the [[Development/Tutorials/Localization/i18n|localization tutorial]].

Revision as of 09:00, 9 September 2012

Other languages:
English • ‎français • ‎Nederlands • ‎português do Brasil
Hello World
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   C++, Qt, Building KDE
What's Next   Tutorial 2 - KXmlGuiWindow
Further Reading   n/a

</span>

Samenvatting

Wat zou je eerste programma anders moeten doen dan de wereld begroeten? Om dat voor elkaar te krijgen, gebruiken we een KMessageBox en passen we één van de knoppen aan.
Introtokdetutorial1.png
Ktip.png
 
Tip
Als je meer informatie wilt over een klasse die je tegenkomt, kun je de 'kde'-zoekmachine gebruiken. Om bijvoorbeeld meer te weten te komen over een KMessageBox, typ je "kde:kmessagebox" in Konqueror, rekonq of KRunner, waarna de documentatie verschijnt.


Ktip.png
 
Tip
Als IDE voor je projecten kun je QtCreator gebruiken.


De code

Alle code die we nodig hebben, komt in één bestand te staan: main.cpp. Maak dat bestand en zet de volgende code erin:

#include <cstdlib>

#include <KApplication>
#include <KAboutData>
#include <KCmdLineArgs>
#include <KMessageBox>
#include <KLocale>

int main (int argc, char *argv[])
{
  KAboutData aboutData(
             // The program name used internally.
             "tutorial1",
             // The message catalog name
             // If null, program name is used instead.
             0,
             // A displayable program name string.
             ki18n("Tutorial 1"),
             // The program version string.
             "1.0",
             // Short description of what the app does.
             ki18n("Displays a KMessageBox popup"),
             // The license this code is released under
             KAboutData::License_GPL,
             // Copyright Statement
             ki18n("(c) 2007"),
             // Optional text shown in the About box.
             // Can contain any information desired.
             ki18n("Some text..."),
             // The program homepage string.
             "http://example.com/",
             // The bug report email address
             "submit@bugs.kde.org");

  KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
  KApplication app;
  KGuiItem yesButton( i18n( "Hello" ), QString(),
            i18n( "This is a tooltip" ),
            i18n( "This is a WhatsThis help text." ) );
  return 
    KMessageBox ::questionYesNo 
    (0, i18n( "Hello World" ), i18n( "Hello" ), yesButton ) 
    == KMessageBox ::Yes? EXIT_SUCCESS: EXIT_FAILURE;
}

The first KDE specific code we come across in this program is KAboutData. This is the class used to store information about the program such as a short description, authors or license information. Pretty much every KDE application should use this class.

Dan komen we bij de KCmdLineArgs. Deze klasse wordt gebruikt om opdrachtprompt-opties aan te geven, bijvoorbeeld om het programma te openen met een bepaald bestand. In deze tutorial echter initialiseren we het met het KAboutData-object dat we gemaakt hebben, zodat we de opties --version en --author kunnen gebruiken.

Daarna maken we een KApplication aan. Dit moet in een programma precies één keer gedaan worden, want het wordt gebruikt voor dingen als vertalingen.

We zijn nu klaar met alle nodige KDE-instellingen, en we kunnen verdergaan met interessantere dingen. We maken een popup, maar daarbij passen we één van de knoppen aan. Om deze wijziging aan te brengen, moeten we een KGuiItem-object gebruiken. Het eerste argument in de constructor van KGuiItem is de tekst die op het item komt te staan (in ons geval dus de knop). Dan hebben we een optie om een icoontje op de knop te zetten; dat willen we niet en dus geven we alleen een QString() mee. Dan stellen we de tooltip in (de tekst die verschijnt als je met de muis boven een item hangt) en ten slotte de "Wat is dit?"-tekst (die je krijgt door met de rechtermuisknop te klikken of op Shift-F1 te drukken).

We hebben nu een item, en nu kunnen we de popup aanmaken. We roepen de functie KMessageBox::questionYesNo() aan, die een venster met een "Ja"- en een "Nee"-knop maakt. Het tweede argument is de tekst die verschijnt in het venster, boven de knoppen. Het derde is de venstertitel, en ten slotte stellen we als KGuiItem de aangemaakte KGuiItem yesButton in voor de (oorspronkelijke) "Ja"-knop.

Note that all user-visible text is passed through the i18n() function; this is necessary for the UI to be translatable. More information on localization can be found in the localization tutorial.

We're all done as far as the code is concerned. Now to build it and try it out.

Build

You want to use CMake for your build environment. You provide a file CMakeLists.txt, cmake uses this file to generate all Makefiles out of it.

CMakeLists.txt

Create a file named CMakeLists.txt in the same directory as main.cpp with this content:

project (tutorial1)
find_package(KDE4 REQUIRED)
include (KDE4Defaults)
include_directories(${KDE4_INCLUDES})
set(tutorial1_SRCS main.cpp)
kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS})
target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS})
install(TARGETS tutorial1 ${INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS})

The find_package() function locates the package that you ask it for (in this case KDE4) and sets some variables describing the location of the package's headers and libraries. In this case we will use the KDE4_INCLUDES variable which contains the path to the KDE4 header files.

In order to allow the compiler to find these files, we pass that variable to the include_directories() function which adds the KDE4 headers to the header search path.

Next we create a variable called tutorial1_SRCS using the set() function. In this case we simply set it to the name of our only source file.

Then we use kde4_add_executable() to create an executable called tutorial1 from the source files listed in our tutorial1_SRCS variable. Afterwards, we link our executable to the KDE4 kdeui library using target_link_libraries() and the KDE4_KDEUI_LIBS variable which was set by the find_package() function. The line starting with install writes a default "install" target into the Makefile.

Make And Run

To compile, link and install your program, you must have several software installed, e.g. kdelibs, cmake, make and gcc-c++. To be sure you have everything, best follow this install guide.

You can invoke CMake and make manually:

cmake . && make && make install

Or, if you set up your environment as described in Getting Started/Build/Environment, you can compile this code with:

cmakekde

And launch it with:

./tutorial1

Moving On

Now you can move on to using KXmlGuiWindow.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.