Difference between revisions of "Development/Tools (fi)"

Line 47: Line 47:
 
: Jos <tt>AutoCheckAccelerators</tt> on aktivoitu, ponnahdusikkuna ponnahtaa automaattisesti, kun ristiriita on olemassa ja <tt>AlwaysShowCheckAccelerators</tt> voi pakottaa ikkunan ponnahtamaan jopa silloin kun ei ole mitään ristiriitaa raportoitavaksi.  
 
: Jos <tt>AutoCheckAccelerators</tt> on aktivoitu, ponnahdusikkuna ponnahtaa automaattisesti, kun ristiriita on olemassa ja <tt>AlwaysShowCheckAccelerators</tt> voi pakottaa ikkunan ponnahtamaan jopa silloin kun ei ole mitään ristiriitaa raportoitavaksi.  
  
; The x-test language
+
; X-test-kieli
: This helper language serves as a debugging aid for people finding untranslated strings in applications. If you start your application with the "x-test" locale, all translated strings will appear with trailing and leading xx's. First you have to check out these "translations" from l10n-kde4/x-test and install them.
+
: Tämä opastekieli palvelee virheenjäljitysapuna niille henkilöille, jotka etsivät suomentamattomia merkkijonoja sovelluksestaan. Jos käynnistät sovelluksesi "x-test"-lokaaliasetuksella, kaikkien suomennettujen merkkijonojen alussa ja lopussa näkyy xx-merkkijono. Sinun on ensin tutkittava nämä "suomennokset" "l10n-kde4/x-test"-ohjelmasta ja asennettava ne.
  
: After you've built l10n-kde4/x-test and installed it, run your application using the "x-test" locale. This can be done by launching it from the command line like this:
+
: Kun olet rakentanut "l10n-kde4/x-test"-ohjelman ja asentanut sen, suorita sovelluksesi käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta. Tämä voidaan tehdä käynnistämällä ohjelma komentoriviltä:
  
 
  > KDE_LANG=x-test kspread
 
  > KDE_LANG=x-test kspread
  
: This will start KSpread using the "x-test" locale no matter what your current language setting is. Look for strings that do not have the xx's. If xx's are missing from a string, it could be due to missing i18n calls or even missing or incorrectly generated .pot files. Consult the i18n tutorials for further information.
+
: Tämä käynnistää KSpread-ohjelman käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta eikä välitä, mikä nykyinen kieliasetuksesi on. Etsi merkkijonoja, joissa ei ole xx-merkkijonoja. Jos xx-merkkijonot puuttuvat merkkijonosta, se voi johtua puuttuvista i18n-kutsuista tai jopa puuttuvasta tai virheellisesti luodusta .pot-tiedostosta. Lisätietoja i18n-opastusohjeestasi.
  
: When checking for untranslated strings, be sure to check all the WhatsThis help and tooltips.
+
: Kun tarkistetaan suomentamattomia merkkijonoja, muista tarkistaa kaikki WhatsThis-opasteet ja työkaluvihjeet.
  
 
=== Tutkitaan .po-tiedostoja ===
 
=== Tutkitaan .po-tiedostoja ===

Revision as of 15:34, 1 December 2007


Development/Tools

Tämä lohko sisältää tietoja työkaluista KDE-kehitykseen.

Virheenjäljitys ja analyysi

Ohjelman analysointiin käytettävien työkalujen luettelo. Tämä sisältää esimerkiksi debuggerit ja profiloijat.

Valgrind
Valgrind auttaa löytämään muistivuotoja ja alustamattomia muistilohkoja. Lisäominaisuuksia ovat profiloija ja paljon muuta. Valgrind on yksi suosituimmista kehitystyökaluista!
The GNU Project Debugger (GDB)
GDB auttaa lähdekoodin virheenjäljityksessä. Koska GDB on kehittynyt vuosien mittaan, on suositeltavaa käyttää versiota 6.x. Grafiikkaedustaohjelmia on saatavilla (katso alla). Katso myös virheenjäljityksen opastusohje Virheenjäljitys GDB:llä.
KDbg
KDbg on graafinen käyttöliittymä GDB:lle, jossa voidaan asettaa pysäytyskohtia, askeltaa koodin lävitse jne.

Kehitystyökalut

KDevelop
KDevelop on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, Projektivelhon sovellusten luomiseksi mallinneista, automake/autoconf gunk ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää osoitteessa KDevelop wiki.
Ohjeita siitä kuinka käyttää KDevelop-ohjelmaa KDE 4-sovellusten kanssa on saatavilla tällä sivulla
Qt Designer
Trolltechin Qt Designer-työkalulla on helppoa tehdä käyttöliittymän kuten painikkeiden ja asetusnappien taitto. Lisäpiirteitä ovat undo/redo, accelerator-konfliktien tarkistus jne. Qt Designer sallii jopa ei-ohjelmoijien auttaa KDE-viestiruutusuunnittelussa. Lisätietoja yksityiskohdista löytyy opastusohjeesta Qt Designerin käyttö ja osoitteessa Qt-dokumentaatio.
MS Visual Studio® Express 2005 IDE (vain Windowsissa)
Visual C++® 2005 Express Edition [1] on ilmainen Microsoft Visual Studio 2000 kääntäjäversio Microsoftilta, jota Trolltech on tukenut virallisesti alkaen QT-versiosta 4.3.2 ja valintavaihtoehto, jos käännetään qt- ja kde-sovelluksia Windowsissa.

Lokalisointi (i18n) työkalut

KBabel
KBabel on joukko työkaluja gettext PO-tiedostojen muokkaamiseen ja hallintaan. Sen pääosa on tehokas ja mukava PO-tiedostoeditori, jonka ominaisuuksia on täysi navigointikyky, täysi muokkausmahdollisuus, mahdollisuus etsiä käännöksiä eri sanakirjoista, oikeinkirjoitus- ja syntaksitarkistus, erojen näyttäminen ja paljon muuta.
Mukana on myös "Catalog Manager"-tiedostohallintaikkuna, joka auttaa säilyttämään PO-tiedostojen yleiskuvan. Viimeisenä mutta ei kaikkein vähimpänä se sisältää erillisen sanakirjasovelluksen lisämahdollisuutena hakea KBabel:in tehokkaita sanakirjoja. KBabel auttaa sinua suomentamaan nopeasti ja säilyttämään suomennosten johdonmukaisuuden.
Dr. Klash
Tämä pieni on apuohjelma, joka aktivoituna esittää raportin ristiriitaisista pikanäppäimistä valikoissa. Ohjelma ei ole hyödyllinen vain suomentajille vaan myös kehittäjille. Pieni manuaalinen muokkaus tiedostossa `kde-config --localprefix`/share/config/kdeglobals aktivoi tämän ominaisuuden:

[Development] CheckAccelerators=F12 AutoCheckAccelerators=false AlwaysShowCheckAccelerators=false

Näppäimen F12 painaminen näyttää nyt ponnahdusikkunan, joka kertoo ristiriitaiset pikanäppäimet valitussa ikkunassa ja tarjoaa ehdotukset uusista pikanäppäimistä. Jos ristiriitaisia pikanäppäimiä ei löydy tai Dr. Klashilla ei ole mitään suositeltavaa, mitään ponnahdusikkunaa ei näytetä.
Jos AutoCheckAccelerators on aktivoitu, ponnahdusikkuna ponnahtaa automaattisesti, kun ristiriita on olemassa ja AlwaysShowCheckAccelerators voi pakottaa ikkunan ponnahtamaan jopa silloin kun ei ole mitään ristiriitaa raportoitavaksi.
X-test-kieli
Tämä opastekieli palvelee virheenjäljitysapuna niille henkilöille, jotka etsivät suomentamattomia merkkijonoja sovelluksestaan. Jos käynnistät sovelluksesi "x-test"-lokaaliasetuksella, kaikkien suomennettujen merkkijonojen alussa ja lopussa näkyy xx-merkkijono. Sinun on ensin tutkittava nämä "suomennokset" "l10n-kde4/x-test"-ohjelmasta ja asennettava ne.
Kun olet rakentanut "l10n-kde4/x-test"-ohjelman ja asentanut sen, suorita sovelluksesi käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta. Tämä voidaan tehdä käynnistämällä ohjelma komentoriviltä:
> KDE_LANG=x-test kspread
Tämä käynnistää KSpread-ohjelman käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta eikä välitä, mikä nykyinen kieliasetuksesi on. Etsi merkkijonoja, joissa ei ole xx-merkkijonoja. Jos xx-merkkijonot puuttuvat merkkijonosta, se voi johtua puuttuvista i18n-kutsuista tai jopa puuttuvasta tai virheellisesti luodusta .pot-tiedostosta. Lisätietoja i18n-opastusohjeestasi.
Kun tarkistetaan suomentamattomia merkkijonoja, muista tarkistaa kaikki WhatsThis-opasteet ja työkaluvihjeet.

Tutkitaan .po-tiedostoja

Voit katsella suomennettuja .po-tiedostoja nähdäksesi, onko merkkijono olemassa ja onko se suomennettu. Esimerkiksi, tässä on osa tiedostoa l10n/de/messages/kdebase/konqueror.po:

#: konq_mainwindow.cc:3707 konq_tabs.cc:84
msgid "&New Tab"
msgstr "Neues &Unterfenster"

Suomennettava merkkijono on annettu msgid-rivillä. Suomennettu merkkijono on msgstr-rivillä. Huomaa, että täsmälleen sama merkkijono tulee sekä tiedostosta konq_mainwindow.cc että myös tiedostosta konq_tabs.cc. Tämä säästää työtä, koska samaa merkkijonoa ei tarvitse suomentaa kahdesti.

Voit käyttää myös KBabel-ohjelmaa .po-tiedostojen tutkimiseen. KBabel on osa kdesdk-moduulia.

Note
Lisätietoja dokumenttien kirjoittamisesta ja suomentamisesta löytyy osoitteesta the l10n project site.


Opastetyökalut

Hae tietoja KDE:n asennuksesta - kde-config
kde-config-työkalu auttaa selvittämään lisätietoja KDE-asennuksesta.
Konqueror-selaimen suoritus skripteistä - kfmclient
kfmclient on pieni työkalu, joka viestii Konqueror:in kanssa.
Käyttäjän konfiguraatiotiedostojen päivitys - kconf_update
kconf_update on työkalu, joka on suunniteltu päivittämään config-tiedostoja.

Laadunvarmistus

Jatkuva rakentaminen - Dashboard
all kde modules on Dirk's dashboard
kdelibs on kitware
English Breakfast Network - Staattinen analyysi
Krazy - Koodianalyysi, Käyttöopastusohje
APIDOX - API-dokumentaatiotilastot
Sanitizer - DocBook-tarkistaja
Käytettävyystarkistukset

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->