Difference between revisions of "Development/Tools (fi)"

(use abs paths)
Line 29: Line 29:
  
 
; KBabel
 
; KBabel
: [http://kbabel.kde.org/ KBabel] is a set of tools for editing and managing gettext PO files. Its main part is a powerful and comfortable PO file editor which features full navigation capabilities, full editing functionality, possibility to search for translations in different dictionaries, spell and syntax checking, showing diffs and many more.
+
: [http://kbabel.kde.org/ KBabel] on joukko työkaluja gettext PO-tiedostojen muokkaamiseen ja hallintaan. Sen pääosa on tehokas ja mukava PO-tiedostoeditori, jonka ominaisuuksia on täysi navigointikyky, täysi muokkausmahdollisuus, mahdollisuus etsiä käännöksiä eri sanakirjoista, oikeinkirjoitus- ja syntaksitarkistus, erojen näyttäminen ja paljon muuta.
  
: Also included is a "Catalog Manager", a file manager view which helps keeping an overview of PO files. Last but not least it includes a standalone dictionary application as an additional possibility to access KBabel's powerful dictionaries. KBabel will help you to translate fast and also keep consistent translations.
+
: Mukana on myös "Catalog Manager"-tiedostohallintaikkuna, joka auttaa säilyttämään PO-tiedostojen yleiskuvan. Viimeisenä mutta ei kaikkein vähimpänä se sisältää erillisen sanakirjasovelluksen lisämahdollisuutena hakea KBabel:in tehokkaita sanakirjoja. KBabel auttaa sinua suomentamaan nopeasti ja säilyttämään suomennosten johdonmukaisuuden.
  
 
; Dr. Klash
 
; Dr. Klash

Revision as of 19:47, 25 November 2007


Development/Tools

Tämä lohko sisältää tietoja työkaluista KDE-kehitykseen.

Virheenjäljitys ja analyysi

Ohjelman analysointiin käytettävien työkalujen luettelo. Tämä sisältää esimerkiksi debuggerit ja profiloijat.

Valgrind
Valgrind auttaa löytämään muistivuotoja ja alustamattomia muistilohkoja. Lisäominaisuuksia ovat profiloija ja paljon muuta. Valgrind on yksi suosituimmista kehitystyökaluista!
The GNU Project Debugger (GDB)
GDB auttaa lähdekoodin virheenjäljityksessä. Koska GDB on kehittynyt vuosien mittaan, on suositeltavaa käyttää versiota 6.x. Grafiikkaedustaohjelmia on saatavilla (katso alla). Katso myös virheenjäljityksen opastusohje Virheenjäljitys GDB:llä.
KDbg
KDbg on graafinen käyttöliittymä GDB:lle, jossa voidaan asettaa pysäytyskohtia, askeltaa koodin lävitse jne.

Kehitystyökalut

KDevelop
KDevelop on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, Projektivelhon sovellusten luomiseksi mallinneista, automake/autoconf gunk ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää osoitteessa KDevelop wiki.
Ohjeita siitä kuinka käyttää KDevelop-ohjelmaa KDE 4-sovellusten kanssa on saatavilla tällä sivulla
Qt Designer
Trolltechin Qt Designer-työkalulla on helppoa tehdä käyttöliittymän kuten painikkeiden ja asetusnappien taitto. Lisäpiirteitä ovat undo/redo, accelerator-konfliktien tarkistus jne. Qt Designer sallii jopa ei-ohjelmoijien auttaa KDE-viestiruutusuunnittelussa. Lisätietoja yksityiskohdista löytyy opastusohjeesta Qt Designerin käyttö ja osoitteessa Qt-dokumentaatio.
MS Visual Studio® Express 2005 IDE (vain Windowsissa)
Visual C++® 2005 Express Edition [1] on ilmainen Microsoft Visual Studio 2000 kääntäjäversio Microsoftilta, jota Trolltech on tukenut virallisesti alkaen QT-versiosta 4.3.2 ja valintavaihtoehto, jos käännetään qt- ja kde-sovelluksia Windowsissa.

Lokalisointi (i18n) työkalut

KBabel
KBabel on joukko työkaluja gettext PO-tiedostojen muokkaamiseen ja hallintaan. Sen pääosa on tehokas ja mukava PO-tiedostoeditori, jonka ominaisuuksia on täysi navigointikyky, täysi muokkausmahdollisuus, mahdollisuus etsiä käännöksiä eri sanakirjoista, oikeinkirjoitus- ja syntaksitarkistus, erojen näyttäminen ja paljon muuta.
Mukana on myös "Catalog Manager"-tiedostohallintaikkuna, joka auttaa säilyttämään PO-tiedostojen yleiskuvan. Viimeisenä mutta ei kaikkein vähimpänä se sisältää erillisen sanakirjasovelluksen lisämahdollisuutena hakea KBabel:in tehokkaita sanakirjoja. KBabel auttaa sinua suomentamaan nopeasti ja säilyttämään suomennosten johdonmukaisuuden.
Dr. Klash
This little utility, once activated, can present a report about conflicting shortcuts in menus. Not only this is helpful for translators but also for developers. A little hand editing of `kde-config --localprefix`/share/config/kdeglobals activates this feature:

[Development] CheckAccelerators=F12 AutoCheckAccelerators=false AlwaysShowCheckAccelerators=false

Now pressing F12 will show a dialog containing which accelerators in the currently focussed interface conflict and provide suggestions for new accelerators. If no accelerators conflict or Dr. Klash has nothing to suggest, no popup dialog will not be displayed at all.
With AutoCheckAccelerators enabled the dialog will popup automatically if a conflict exists and AlwaysShowCheckAccelerators can force the dialog to always popup even if there are no conflicts to report.
The x-test language
This helper language serves as a debugging aid for people finding untranslated strings in applications. If you start your application with the "x-test" locale, all translated strings will appear with trailing and leading xx's. First you have to check out these "translations" from l10n-kde4/x-test and install them.
After you've built l10n-kde4/x-test and installed it, run your application using the "x-test" locale. This can be done by launching it from the command line like this:
> KDE_LANG=x-test kspread
This will start KSpread using the "x-test" locale no matter what your current language setting is. Look for strings that do not have the xx's. If xx's are missing from a string, it could be due to missing i18n calls or even missing or incorrectly generated .pot files. Consult the i18n tutorials for further information.
When checking for untranslated strings, be sure to check all the WhatsThis help and tooltips.

Tutkitaan .po-tiedostoja

You can look at the translated .po files to see if a string is present and has been translated. For example, here's a portion of l10n/de/messages/kdebase/konqueror.po:

#: konq_mainwindow.cc:3707 konq_tabs.cc:84
msgid "&New Tab"
msgstr "Neues &Unterfenster"

The string to be translated is given on the msgid line. The translated string is on the msgstr line. Notice that the exact same string to translate came from konq_mainwindow.cc and also from konq_tabs.cc. This saves the translators from having to translate the same identical string twice.

You can also use KBabel to examine .po files. KBabel is part of the kdesdk module.

Note
More information on writing and translating documentation can be found on the l10n project site.


Opastetyökalut

Get information about KDE's installation - kde-config
The tool kde-config helps to find out more about a KDE installation.
Driving Konqueror From Scripts - kfmclient
kfmclient is a small tool to communicate with Konqueror.
Updating User Configuration Files - kconf_update
kconf_update is a tool designed to update config files.

Laadunvarmistus

Continuous Building - Dashboard
all kde modules on Dirk's dashboard
kdelibs on kitware
English Breakfast Network - Static Analysis
Krazy - Code Analysis, Usage Tutorial
APIDOX - API Documentation Statistics
Sanitizer - DocBook Checker
Usability Checks

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->