Difference between revisions of "Development/Languages (fa)"

Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
 
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Languages}}
 
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Languages}}
 
<div dir=rtl align=right>
 
<div dir=rtl align=right>
علاوه بر ++C ،بومی KDE شیرازه‌های چند زبان برنامه‌سازی دیگر را نیز در اختیار می‌گذارد.
+
علاوه بر ++C بومی، KDE شیرازه‌های چند زبان برنامه‌سازی دیگر را نیز در اختیار می‌گذارد.
 
<div dir=ltr align=left>
 
<div dir=ltr align=left>
 
* [[Development/Languages/Python|Python]]
 
* [[Development/Languages/Python|Python]]

Revision as of 21:11, 8 December 2007


Development/Languages

علاوه بر ++C بومی، KDE شیرازه‌های چند زبان برنامه‌سازی دیگر را نیز در اختیار می‌گذارد.

در کنار شیرازه‌های مستقیم به APIهای استاندارد، شیرازه‌هایی برای نوشتن برنامه‌های خاصی وجود دارد. برای اطلاعات بیش‌تر، صفحه‌ی Kross را ببینید.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.