Difference between revisions of "Languages/nl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "== Compileren van de huidige Git-master ==")
(Created page with "kross-interpreters bevat de taalplugins voor kross. Deze hangen niet af van componenten hierboven.")
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 40: Line 40:
 
== Compileren van de huidige Git-master ==
 
== Compileren van de huidige Git-master ==
  
It is recommended to have the following in ~/.gitconfig:
+
We raden aan om het volgende in ~/.gitconfig te zetten:
 
<syntaxhighlight lang="text">
 
<syntaxhighlight lang="text">
 
[url "git://anongit.kde.org/"]
 
[url "git://anongit.kde.org/"]
    insteadOf = kde:
+
  insteadOf = kde:
 
[url "ssh://git@git.kde.org/"]
 
[url "ssh://git@git.kde.org/"]
    pushInsteadOf = kde:
+
  pushInsteadOf = kde:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
to pull from the anongit servers, but push to the main git server.
+
Je pullt nu van de anongit-servers, maar pusht naar de hoofd-Git-server.
  
Clone the repositories with
+
Kloon de repository's met
 
<syntaxhighlight lang="bash">git clone kde:smokegen
 
<syntaxhighlight lang="bash">git clone kde:smokegen
 
git clone kde:smokeqt
 
git clone kde:smokeqt
Line 62: Line 62:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Building happens as usual with
+
Het compileren gaat zoals gebruikelijk met
 
<syntaxhighlight lang="bash">cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
 
<syntaxhighlight lang="bash">cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
 
make
 
make
 
make install</syntaxhighlight>
 
make install</syntaxhighlight>
  
Smokegen has to be built first, then smokeqt and smokekde. After that you can then build the various language bindings. Note that the KDE bindings part always depends on the Qt part - so you have to build this one first.
+
Smokegen moet eerst worden gebouwd, en daarna smokeqt en smokekde. Daarna kun je de verschillende taalbindingen bouwen. Let op dat de KDE-bindingen altijd afhangen van de Qt-bindingen &mdash; je moet de Qt-bindingen dus eerst bouwen.
  
kross-interpreters contains the language plugins for kross. They do not depend on any of the above.
+
kross-interpreters bevat de taalplugins voor kross. Deze hangen niet af van componenten hierboven.

Revision as of 18:26, 10 September 2012


KDE ondersteunt meerdere programmeertalen voor KDE 4-ontwikkeling.

Stabiel en goed ontwikkeld

De volgende talen zijn goed ondersteund, worden goed onderhouden en zijn geschikt om applicaties te maken:

In ontwikkeling

Ondersteuning voor de volgende talen is nog in ontwikkeling:

Bindingtechnologieën en inbedden

  • Smoke - Geeft een infrastructuur die wordt gebruikt voor het maken van bindings voor meerdere talen, zoals Ruby, C# en PHP.
  • Kross - Ingebedde scripting in C++-applicaties. Enkele talen, zoals Python, Ruby, JavaScript, QtScript, Falcon en Java worden ondersteund.
  • QtScript - De QtScript-bindinggenerator.
  • SIP - Maakt de bindingen voor Python aan.

Ondersteuning voor Qt 3 / KDE 3

Compileren van de huidige Git-master

We raden aan om het volgende in ~/.gitconfig te zetten:

[url "git://anongit.kde.org/"]
   insteadOf = kde:
[url "ssh://git@git.kde.org/"]
   pushInsteadOf = kde:

Je pullt nu van de anongit-servers, maar pusht naar de hoofd-Git-server.

Kloon de repository's met

git clone kde:smokegen
git clone kde:smokeqt
git clone kde:smokekde
git clone kde:qtruby
git clone kde:korundum
git clone kde:qyoto
git clone kde:kimono
git clone kde:perlqt
git clone kde:perlkde
git clone kde:kross-interpreters

Het compileren gaat zoals gebruikelijk met

cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
make
make install

Smokegen moet eerst worden gebouwd, en daarna smokeqt en smokekde. Daarna kun je de verschillende taalbindingen bouwen. Let op dat de KDE-bindingen altijd afhangen van de Qt-bindingen — je moet de Qt-bindingen dus eerst bouwen.

kross-interpreters bevat de taalplugins voor kross. Deze hangen niet af van componenten hierboven.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.