Difference between revisions of "Languages/nl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Kloon de repository's met <syntaxhighlight lang="bash">git clone kde:smokegen git clone kde:smokeqt git clone kde:smokekde git clone kde:qtruby git clone kde:korundum git clon...")
(Created page with "Het compileren gaat zoals gebruikelijk met <syntaxhighlight lang="bash">cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr make make install</syntaxhighlight>")
Line 62: Line 62:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Building happens as usual with
+
Het compileren gaat zoals gebruikelijk met
 
<syntaxhighlight lang="bash">cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
 
<syntaxhighlight lang="bash">cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
 
make
 
make

Revision as of 18:24, 10 September 2012


KDE ondersteunt meerdere programmeertalen voor KDE 4-ontwikkeling.

Stabiel en goed ontwikkeld

De volgende talen zijn goed ondersteund, worden goed onderhouden en zijn geschikt om applicaties te maken:

In ontwikkeling

Ondersteuning voor de volgende talen is nog in ontwikkeling:

Bindingtechnologieën en inbedden

  • Smoke - Geeft een infrastructuur die wordt gebruikt voor het maken van bindings voor meerdere talen, zoals Ruby, C# en PHP.
  • Kross - Ingebedde scripting in C++-applicaties. Enkele talen, zoals Python, Ruby, JavaScript, QtScript, Falcon en Java worden ondersteund.
  • QtScript - De QtScript-bindinggenerator.
  • SIP - Maakt de bindingen voor Python aan.

Ondersteuning voor Qt 3 / KDE 3

Compileren van de huidige Git-master

We raden aan om het volgende in ~/.gitconfig te zetten:

[url "git://anongit.kde.org/"]
   insteadOf = kde:
[url "ssh://git@git.kde.org/"]
   pushInsteadOf = kde:

Je pullt nu van de anongit-servers, maar pusht naar de hoofd-Git-server.

Kloon de repository's met

git clone kde:smokegen
git clone kde:smokeqt
git clone kde:smokekde
git clone kde:qtruby
git clone kde:korundum
git clone kde:qyoto
git clone kde:kimono
git clone kde:perlqt
git clone kde:perlkde
git clone kde:kross-interpreters

Het compileren gaat zoals gebruikelijk met

cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
make
make install

Smokegen has to be built first, then smokeqt and smokekde. After that you can then build the various language bindings. Note that the KDE bindings part always depends on the Qt part - so you have to build this one first.

kross-interpreters contains the language plugins for kross. They do not depend on any of the above.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.