Difference between revisions of "Languages/nl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "* QtScript - De QtScript-bindinggenerator.")
(Created page with "* SIP - Maakt de bindingen voor Python aan.")
Line 29: Line 29:
 
* [[Development/Languages/QtScript|QtScript]] - De QtScript-bindinggenerator.
 
* [[Development/Languages/QtScript|QtScript]] - De QtScript-bindinggenerator.
  
* [[Development/Languages/SIP|SIP]] - Used to generate the bindings for Python.
+
* [[Development/Languages/SIP|SIP]] - Maakt de bindingen voor Python aan.
  
 
==Support for Qt3 / KDE3==
 
==Support for Qt3 / KDE3==

Revision as of 18:23, 10 September 2012


KDE ondersteunt meerdere programmeertalen voor KDE 4-ontwikkeling.

Stabiel en goed ontwikkeld

De volgende talen zijn goed ondersteund, worden goed onderhouden en zijn geschikt om applicaties te maken:

In ontwikkeling

Ondersteuning voor de volgende talen is nog in ontwikkeling:

Bindingtechnologieën en inbedden

  • Smoke - Geeft een infrastructuur die wordt gebruikt voor het maken van bindings voor meerdere talen, zoals Ruby, C# en PHP.
  • Kross - Ingebedde scripting in C++-applicaties. Enkele talen, zoals Python, Ruby, JavaScript, QtScript, Falcon en Java worden ondersteund.
  • QtScript - De QtScript-bindinggenerator.
  • SIP - Maakt de bindingen voor Python aan.

Support for Qt3 / KDE3

Building current git master

It is recommended to have the following in ~/.gitconfig:

[url "git://anongit.kde.org/"]
    insteadOf = kde:
[url "ssh://git@git.kde.org/"]
    pushInsteadOf = kde:

to pull from the anongit servers, but push to the main git server.

Clone the repositories with

git clone kde:smokegen
git clone kde:smokeqt
git clone kde:smokekde
git clone kde:qtruby
git clone kde:korundum
git clone kde:qyoto
git clone kde:kimono
git clone kde:perlqt
git clone kde:perlkde
git clone kde:kross-interpreters

Building happens as usual with

cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
make
make install

Smokegen has to be built first, then smokeqt and smokekde. After that you can then build the various language bindings. Note that the KDE bindings part always depends on the Qt part - so you have to build this one first.

kross-interpreters contains the language plugins for kross. They do not depend on any of the above.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.