Development/Guidelines (fi)

< Development
Revision as of 07:41, 1 September 2009 by Centerlink (Talk | contribs) (Removed the old text at the beginning of page.)

Jump to: navigation, search


Development/Guidelines

KDE-standardit ovat sisäisesti käytettäviä ohjeita, jotka koskevat käyttöliittymän suunnittelua ja johdonmukaisuutta. Osio toimintaperiaatteet sisältää myös standardin kaltaisia dokumentteja, jotka liittyvät kehittäjätoimintaan.

KDE-standardit

Ihminen-tietokone-vuorovaikutus(HCI)-dokumentit
Erinomaisten käyttöliittymädokumenttien luettelo. Jos hiukankin joudut tekemisiin käyttöliittymäsuunnittelun kanssa, niin sinun pitäisi lukea tämä.
Yhteisön ulkoasuohjeet (CIG)
Määrittelyt ja suositukset, joiden ansiosta KDE saa ainutlaatuisen, yhtenäisen ja houkuttelevan ulkoasunsa.
KDE-käyttöliittymäohjeet
KDE-käyttöliittymäohjeet.
Uudet KDE-käyttöliittymäohjeet
Uuden KDE-käyttöliittymän ohjeet, jotka KDE-käytettävyystiimi on kehittänyt KDE 4:lle. On suositeltavaa seurata niitä niin paljon kuin mahdollista KDE 4-kehityksessä ja käyttää vanhoja varmistuksena (tai kysy käytettävyydestä sähköpostilistalta: kde-usability@kde.org).
KDE KControl Module Guidelines
Tyyliohjestandardit KConfig-moduuleille käytettäessä KControl-ohjelman kanssa.

Ulkoiset standardit

XML
Laajennettava merkintäkieli. KOffice-ohjelman asiakirjamuodot ovat tämän sovelluksia. Yhä useammat KDE-ohjelmat käyttää sitä myös konfiguraatiotiedostojen muotona.
DOM
Document Object Model-malli on W3C:n määrittelemä. Qt:n QDom*-luokat on mallinnettu tämän mukaan.
XDND
Määrittely sovelluksen sisäiselle raahaa-ja-pudota-protokollalle, jota Qt ja Gtk käyttävät. Myös monet muut sovellukset käyttävät sitä.
Laajennettu ikkunahallinnoijavihjestandardi
Kutsutaan myös nimellä NETWM tai EWMH. Se on protokolla ikkunahallinnoijan vuorovaikutuksesta ja monien ikkunahallinnoijaohjelmien kehittäjien tukema.
Desktop Entry Specification
KDE:n tukema tiedostojen .desktop-muoto.
Kuvakkeiden nimeämisstandardi
KDE:n tukema Freedesktop-nimeämisstandardi kuvakkeille.
MIME-tyypit
Tiedostotyypit (joiden mukaan tiedostonhallintaohjelma valitsee oikeat kuvakkeet sekä luokittelee tiedostoja raahaa & pudota- ja leikepöytätoiminnoissa) noudattavat käytäntöä, joka tunnetaan nimellä MIME. Täältä voit löytää rekisteröityjen sisältötyyppien luettelon.
URL
Uniform resource locators, määritelty RFC 1738.
SM
X11R6.4-istuntohallinnointiprotokolla. Tämä on taustaprotokolla KMainWindow:n korkean tason istuntohallintaominaisuuksille.
iCalendar
RFC 2445 - Internet-kalenteri- ja aikatauluydinobjektimäärittely (iCalendar). Tätä käytetään tallentamaan KOrganizer ja KTimeTracker -ohjelmien (KArm KDE:ssa < 4) tiedot.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.