< Development
Revision as of 18:28, 9 September 2007 by Logixoul (talk | contribs) (fix double redirect)

Development/Architecture (gl)


Development/Architecture


As seguintes páxinas conteñen documentación sobre o deseño e os detalles da arquitectura de KDE en detalle. Isto non remplaza outra documentación como a documentación do API, tutoriais/PUFs e standards, mira o portal de desenvolvemento para máis información.

Para mellor comprensión, poderia axudar que lle botaras unha ollada, na web de Trolltech, á excelente documentación de Qt 3.3 ou Qt 4.3 (ambalas dúas en inglés) e ás súas páxinas para desenvolvedores.

Máis información sobre a instalación de KDE está disponíbel na sección dedicada a administradores de sistemas.

Documentos de deseño

Descrición da arquitectura de KDE 4
Unha descripción da arquitectura de KDE 4, incluíndo discusións sobre técnicas habituais, librerias de clases e problemas xerais do desenrrolo. Isto é para KDE 4.0.
Descripción da arquitectura de KDE 3 (Orixinal)
Unha descripción da arquitectura de KDE 3, incluíndo discusións sobre técnicas habituais, librerias de clases e problemas xerais do desenrrolo. Isto é para KDE 3.0..
Descripción da arquitectura de KDE 2
Unha descrición da arquitectura de KDE 2, similar ás de enriba. Isto é para KDE 2.2
DCOP
Documentos de deseño de 1999-2000.

This page was last edited on 12 November 2008, at 21:43. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.