Development/Architecture/nl

< Development
Revision as of 18:36, 10 September 2012 by Willem1 (Talk | contribs) (Created page with "Meer informatie over een KDE-installatie kan worden gevonden in de sectie daarover voor systeembeheerders.")

Jump to: navigation, search


De volgende pagina's bevatten documentatie in detail over KDE's ontwerp en architectuur. Ze zijn geen vervanging voor de andere documentatie, zoals de API-documentatie, tutorials en standaarden. Zie het Ontwikkelingsportaal voor meer informatie.

Voor een beter begrip kan het helpen om bekend te zijn met Nokia's™ uitstekende Qt-documentatie en Developer Zone.

Meer informatie over een KDE-installatie kan worden gevonden in de sectie daarover voor systeembeheerders.

Design Documents

KDE 4 Architecture Overview
An overview of the KDE 4 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 4.0.
KDE 3 Architecture Overview (Original)
An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 3.0.
KDE 2 Architecture Overview
An overview of the KDE 2 architecture, similar to the above. This is for KDE 2.2.
DCOP
Design documents from 1999-2000.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.