Desenvolvemento — Arquitectura

Development
Revision as of 09:05, 10 November 2012 by Gallaecio (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎Galician 100% • ‎Dutch 100% • ‎Polish 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%

As seguintes páxinas conteñen documentación detallada sobre o deseño e a arquitectura do software de KDE. Téñase en conta que a súa finalidade non é a de substituír outros recursos como a documentación da API, as guías de aprendizaxe ou os estándares; para máis información, véxase o portal de desenvolvemento.

Para entender mellor os documentos, axuda estar familiarizado coa documentación de Qt e a súa área para desenvolvedores.

Para máis información sobre as instalacións de software de KDE, véxase a páxina para administradores de sistemas.

Documentos de deseño

Versión 4.x do software de KDE
Introdución á arquitectura da rama 4 do software de KDE. Inclúe discusións sobre técnicas en común, clases de bibliotecas, e cuestións xerais de desenvolvemento.
Versión 3.x do software de KDE (orixinal)
Introdución á arquitectura da rama 3 do software de KDE. Inclúe discusións sobre técnicas en común, clases de bibliotecas, e cuestións xerais de desenvolvemento.
Versión 2.x do software de KDE
Introdución á arquitectura da rama 2 do software de KDE, similar ás anteriores.
DCOP
Documentos de deseño dos anos 1999 e 2000.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal