Desenvolvemento — Arquitectura

Development
Revision as of 09:05, 10 November 2012 by Gallaecio (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎Galician 100% • ‎Dutch 100% • ‎Polish 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%

As seguintes páxinas conteñen documentación detallada sobre o deseño e a arquitectura do software de KDE. Téñase en conta que a súa finalidade non é a de substituír outros recursos como a documentación da API, as guías de aprendizaxe ou os estándares; para máis información, véxase o portal de desenvolvemento.

Para entender mellor os documentos, axuda estar familiarizado coa documentación de Qt e a súa área para desenvolvedores.

Para máis información sobre as instalacións de software de KDE, véxase a páxina para administradores de sistemas.

Design Documents

KDE 4 Architecture Overview
An overview of the KDE 4 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 4.0.
KDE 3 Architecture Overview (Original)
An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 3.0.
KDE 2 Architecture Overview
An overview of the KDE 2 architecture, similar to the above. This is for KDE 2.2.
DCOP
Design documents from 1999-2000.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal