Development/Architecture/gl

< Development
Revision as of 09:05, 10 November 2012 by Gallaecio (Talk | contribs) (Importing a new version from external source)

Jump to: navigation, search


As seguintes páxinas conteñen documentación detallada sobre o deseño e a arquitectura do software de KDE. Téñase en conta que a súa finalidade non é a de substituír outros recursos como a documentación da API, as guías de aprendizaxe ou os estándares; para máis información, véxase o portal de desenvolvemento.

For a better understanding it might help to be familiar with Nokia's™ excellent Qt documentation and Developer Zone.

More information about a KDE installation itself is available in the dedicated section for system administrators.

Design Documents

KDE 4 Architecture Overview
An overview of the KDE 4 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 4.0.
KDE 3 Architecture Overview (Original)
An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 3.0.
KDE 2 Architecture Overview
An overview of the KDE 2 architecture, similar to the above. This is for KDE 2.2.
DCOP
Design documents from 1999-2000.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.